Rejestr zmian w biuletynie

04.04.2017

Treść zmiany:
Dodanie katalogu Nabór na wolne stanowiska pracy do menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego

24.03.2017

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Rekrutacja 2016/2017 do PM i SP w menu przedmiotowym (nowa nazwa Rekrutacja 2017/2018 do PM i SP)

02.03.2017

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Inne z katalogu Postępowania trybowe w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wyniki postępowań (pozostałe) w menu przedmiotowym (nowa nazwa Inne)
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Zamówienia publiczne Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wyniki postępowań (pozostałe) do katalogu Postępowania trybowe w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Postępowania przetargowe do katalogu Postępowania trybowe w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Inne do katalogu Postępowania trybowe w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Postępowania trybowe do katalogu Zamówienia publiczne w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

28.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.139.2017 z dnia 27 kwietnia 2017R.w sprawie należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokalimieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.140.2017 z dnia 27 kwietnia 2017R.w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznejw Lubinie..."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.141.2017 z dnia 27 kwietnia 2017R.w sprawie zamiany nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenie meteorologiczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parku dla psów w Parku Słowiańskim w Lubinie w ramach zadania pn. "Rewitalizacja Parku Słowiańskiego w Lubinie".
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parku dla psów w Parku Słowiańskim w Lubinie w ramach zadania pn. "Rewitalizacja Parku Słowiańskiego w Lubinie".
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parku dla psów w Parku Słowiańskim w Lubinie w ramach zadania pn. "Rewitalizacja Parku Słowiańskiego w Lubinie".
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parku dla psów w Parku Słowiańskim w Lubinie w ramach zadania pn. "Rewitalizacja Parku Słowiańskiego w Lubinie".
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parku dla psów w Parku Słowiańskim w Lubinie w ramach zadania pn. "Rewitalizacja Parku Słowiańskiego w Lubinie".
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Modyfikacja SIWZ - zmiana terminu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parku dla psów w Parku Słowiańskim w Lubinie w ramach zadania pn. "Rewitalizacja Parku Słowiańskiego w Lubinie".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parku dla psów w Parku Słowiańskim w Lubinie w ramach zadania pn. "Rewitalizacja Parku Słowiańskiego w Lubinie".
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parku dla psów w Parku Słowiańskim w Lubinie w ramach zadania pn. "Rewitalizacja Parku Słowiańskiego w Lubinie".
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + załączniki Nr 1 - 8
Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenie meteorologiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.137.2017 z dnia 26 kwietnia 2017R.w sprawie należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokalimieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.138.2017 z dnia 26 kwietnia 2017R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenie meteorologiczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa, sadzenie oraz pielęgnacja krzewów w okresie gwarancji w pasie drogowym ul.1-go Maja w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa, sadzenie oraz pielęgnacja krzewów w okresie gwarancji w pasie drogowym ul.1-go Maja w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 03.04.2017r. na wykonanie usługi pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gospodarka odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Korekta Analizy stanu gospodarki odpadamikomunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin 2016 rok."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"

26.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Urząd Miejski w Lubinie - Podinspektor w Wydziale Infrastruktury - referat komunalny - stanowisko ds. energetycznych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uczniowski Klub Sportowy Piłki Siatkowej"
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie: Uczniowski Klub Sportowy Piłki Siatkowej W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, pokój nr 14.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie: Uczniowski Klub Sportowy Piłki Siatkowej W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, pokój nr 14.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.134.2017 z dnia 24 kwietnia 2017R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.135.2017 z dnia 24 kwietnia 2017R.w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadaniapublicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej..."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.136.2017 z dnia 25 kwietnia 2017R.w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniubudżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielonychumorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2017roku."

25.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych oraz powiatowych na teren miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych oraz powiatowych na teren miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Promocja miasta Lubina podczas współzawodnictwa na najwyższym szczeblu rozgrywkowym i Pucharze Polski w piłce ręcznej mężczyzn i kobiet.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Promocja miasta Lubina podczas współzawodnictwa na najwyższym szczeblu rozgrywkowym i Pucharze Polski w piłce ręcznej mężczyzn i kobiet.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 4
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Promocja miasta Lubina podczas współzawodnictwa na najwyższym szczeblu rozgrywkowym i Pucharze Polski w piłce ręcznej mężczyzn i kobiet.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 2
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Promocja miasta Lubina podczas współzawodnictwa na najwyższym szczeblu rozgrywkowym i Pucharze Polski w piłce ręcznej mężczyzn i kobiet.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie: Uczniowski Klub Sportowy Piłki Siatkowej W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, pokój nr 14.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parku dla psów w Parku Słowiańskim w Lubinie w ramach zadania pn. "Rewitalizacja Parku Słowiańskiego w Lubinie".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parku dla psów w Parku Słowiańskim w Lubinie w ramach zadania pn. "Rewitalizacja Parku Słowiańskiego w Lubinie".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ - zmiana terminu"
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.129.2017 z dnia 20 kwietnia 2017R.w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.130.2017 z dnia 20 kwietnia 2017R.w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadań publicznychz zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej orazdziałalności na rzecz osób niepełnosprawnych."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.131.2017 z dnia 21 kwietnia 2017R.w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa pierwokupunieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.132.2017 z dnia 21 kwietnia 2017R.w sprawie umorzeń należności czynszowych związanych z użytkowaniemlokali należących do zasobu Gminy Miejskiej Lubin."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.133.2017 z dnia 21 kwietnia 2017R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 5
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 6
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo – jezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo – jezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 - modyfikacja"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo – jezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 - modyfikacja"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna