Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.07.2021 13:36 Małżeństwo - Harmonogram ślubów cywilnych na 2022 rok.
01.04.2021 20:59 Wniosek o możliwość skorzystania z usługi tłumacza zgodnie z metodą PJM, SJM i SKOGN.
30.05.2020 15:37 Małżeństwo - Harmonogram ślubów cywilnych na 2021 rok.
02.07.2019 14:02 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
08.11.2018 10:50 Akta stanu cywilnego - Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.09.2018 13:33 Akta stanu cywilnego - Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.
20.04.2017 08:06 Dowód osobisty - Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
14.03.2017 15:49 Akta stanu cywilnego - Zmiana imienia i nazwiska
14.03.2017 15:48 Akta stanu cywilnego - Zaświadczenie o stanie cywilnym
14.03.2017 15:46 Akta stanu cywilnego - Wydanie zaświadczenia o możliwości zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
14.03.2017 15:44 Akta stanu cywilnego - Transkrypcja aktu – wpisanie aktu sporządzonego za granicą do rejestru stanu cywilnego
14.03.2017 13:22 Akta stanu cywilnego - Zawarcie małżeństwa poza lokalem urzędu
13.03.2015 14:23 Dowód osobisty - Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.
06.03.2015 13:10 Zgłoszenie - Zgłoszenie powrotu z wyjazdu zza granicy
06.03.2015 13:07 Zgłoszenie - Zgłoszenie wyjazdu za granicę
21.08.2013 14:28 Oświadczenie - Oświadczenie osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
20.08.2013 15:49 Akta stanu cywilnego - Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
20.08.2013 15:37 Akta stanu cywilnego - Sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego
20.08.2013 15:26 Akta stanu cywilnego - Odtworzenie aktu stanu cywilnego
03.11.2008 12:57 Zameldowanie - Zameldowanie cudzoziemca

1 2 3 następna