Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.10.2017 15:56 Alkohole - Zasady reklamowania i promowania napojów alkoholowych
04.04.2017 15:31 Alkohole - Ogólne schematy procedur kontroli i procedur sprawdzających stosowanych w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży napojów alkoholowych
18.01.2017 07:47 Działalność gospodarcza - Załóż firmę przez telefon.
08.12.2015 09:29 Alkohole - Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
06.11.2015 12:01 Obowiązek nauki - Oświadczenie Rodzica
17.12.2014 15:25 Działalność gospodarcza - Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubinie - komunikat dla podatników zamierzających opodatkować przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej ryczałtem
03.09.2012 15:56 Alkohole - Zezwolenie kateringowe.
19.09.2011 11:02 Działalność gospodarcza - Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
27.04.2011 15:28 Nauczyciele - Wnioseko podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
03.11.2008 11:27 Dofinansowanie - Dofinansowanie kosztów kształcenia z tytułu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
03.11.2008 10:09 Alkohole - Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
03.11.2008 11:13 Alkohole - Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
03.11.2008 10:16 Działalność gospodarcza - Udzielanie informacji o przedsiębiorcach
03.11.2008 10:18 Działalność gospodarcza - Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim
03.11.2008 12:20 Działalność gospodarcza - Wydawanie duplikatów zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej