Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.10.2021 13:42 GG.VIII.6845.180.2021 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na prowadzenie działalności gospodarczej.
11.10.2021 13:41 GG.VIII.6850.9.2021 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do użyczenia na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.
11.10.2021 13:41 GG.VIII.6845.208.2021 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy.
11.10.2021 13:41 GG.VIII.6845.207.2021 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na posadowienie boksów śmietnikowych.
11.10.2021 13:41 GG.VIII.6845.206.2021 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy.
11.10.2021 13:41 GG.VIII.6845.205.2021 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej.
11.10.2021 13:41 GG.VIII.6845.204.2021 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy.
11.10.2021 13:41 GG.VIII.6845.203.2021 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy.
11.10.2021 13:41 GG.VIII.6845.201.2021 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej.
11.10.2021 13:41 GG.VIII.6845.200.2021 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy.
08.09.2021 12:59 GG.XVII.6840.13.2021 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.
31.08.2021 14:15 GG.II.6840.4.2021 WYKAZ nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do wniesienia aportem