Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.11.2019 13:46 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o wszczęciu w dniu 14.11.2019r. na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "TERMAL" S.A., ul. Tysiąclecia 3, 59-300 Lubin, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji produkcji ciepła z biomasy o mocy 15MW w Lubinie", planowanego na terenie działki nr 2/3 w obrębie 9 miasta Lubina.
13.11.2019 15:40 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej.
13.11.2019 15:40 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy.
13.11.2019 15:40 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy.
13.11.2019 15:40 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej.
13.11.2019 15:40 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze, bez możliwości trwałej zabudowy.
13.11.2019 15:40 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy.
13.11.2019 15:40 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy.
13.11.2019 15:40 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy.
13.11.2019 15:40 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy.
13.11.2019 15:40 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze, bez możliwości trwałej zabudowy.
13.11.2019 15:30 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.
13.11.2019 15:28 Wykaz nieruchomości pod budowę garaży przeznaczonych do sprzedaży, w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
13.11.2019 15:27 Wykaz niezabudowanych działek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, pod budowę stacji transformatorowych.
13.11.2019 15:20 Wykaz niezabudowanej działki, przeznaczonej do wniesienia aportem.
13.11.2019 15:18 Wykaz działki zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do wniesienia aportem.
13.11.2019 14:35 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
12.11.2019 14:06 Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego.
28.10.2019 15:54 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartały 2019 roku.
24.10.2019 12:29 I przetarg ustny nieograniczony sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem.

1 2 3 4 5 6 następna