Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.07.2022 13:18 Ogłoszenie o wynikach oceny formalnej dotyczącej konkursu grantowego pn.: " Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji" - lista osób z Gminy Miejskiej Lubin.
30.06.2022 15:36 GG.VII.6220.15.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony (powyżej 10) o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej, planowanego na terenie działki nr 18/5 w obrębie 1 miasta Lubina, którego inwestorem jest Netcable Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Jana Matejki 2B/5, 59-220 Legnica.
30.06.2022 15:35 GG.VII.6220.15.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony (powyżej 10) o zakończaniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej, planowanego na terenie działki nr 18/5 w obrębie 1 miasta Lubina, którego inwestorem jest Netcable Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Jana Matejki 2B/5, 59-220 Legnica.
30.06.2022 13:28 GG.VII.6220.17.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o ponownym wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji produkcji ciepła i energii elektrycznej z biomasy wraz z siecią ciepłowniczą w Lubinie", którego inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "TERMAL" S.A. z siedzibą w Lubinie.
28.06.2022 14:21 Obwieszczenie Dyrektora PGW Wody Polskie we Wrocławiu.
24.06.2022 09:54 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 65 miasta Lubina - część A.
21.06.2022 15:15 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 9 z oddziałami integracyjnymi i Przedszkola Miejskiego nr 15.
14.06.2022 12:25 Ogłoszenie na 2022 rok o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie miasta Lubina.
13.06.2022 09:20 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 85.
02.06.2022 14:23 Informacja o składzie Komisji Oceny Projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji".
30.05.2022 15:21 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
09.05.2022 14:52 Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
29.04.2022 10:59 Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.
28.04.2022 15:48 Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista d/s inwestycji i remontów - pełny etat.
28.04.2022 14:26 Informacja Wydziału Działań Komunikacyjnych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
27.04.2022 12:36 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji magistrali wodociągowej DN400 z ujęcia wody OSIEK II, planowanego na terenie miasta Lubina oraz gminy Lubin, przy czym większa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, znajduje się na obszarze właściwości Wójta Gminy Lubin
25.04.2022 15:52 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2022 roku.
22.04.2022 15:45 Ogłoszenie na 2022 rok o otwartym naborze wniosków o udzielenie grantu w celu realizacji zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin legnicko głogowskiego obszaru interwencji.
10.03.2022 14:59 GG.VII.6220.15.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej, planowanego na terenie działki nr 18/5 w obrębie 1 miasta Lubina, którego inwestorem jest Netcable Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Jana Matejki 2B/5, 59-220 Legnica.
22.02.2022 13:06 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany stopnia alarmowego CRP.

1 2 3 4 5 6 następna