Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.11.2008 12:57 Zameldowanie - Zameldowanie cudzoziemca
12.04.2011 14:27 Oświadczenie majątkowe
11.01.2010 14:12 Zameldowanie - Wniosek o anulowanie zameldowania na pobyt stały/czasowy w drodze decyzji administracyjnej
03.11.2008 14:22 Dane osobowe - Udzielanie informacji o danych osobowych - rejestr mieszkańców oraz rejestr PESEL
03.11.2008 14:25 Dowód osobisty - Wydanie dowodu osobistego
03.11.2008 14:27 Dowód osobisty - Wydawanie zaświadczeń z rejestru dowodów osobistych oraz z dokumentacji dowodów osobistych
03.11.2008 13:28 Dowód osobisty - Zgłoszenie utraty dowodu osobistego
09.09.2009 15:43 Oświadczenie - Oświadczenie dla wnioskodawców w sprawach postępowań administracyjnych.
03.11.2008 12:30 Rejestr wyborców - Wpis do rejestru wyborców
03.11.2008 12:32 Wojskowe sprawy - Nakładanie obowiązku świadczenia na rzecz obrony
03.11.2008 12:34 Wojskowe sprawy - Pokrywanie należności mieszkaniowych poborowym żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej
03.11.2008 12:35 Wojskowe sprawy - Sprawy osób podlegających kwalifikacji wojskowej
03.11.2008 12:36 Wojskowe sprawy - Uznanie za żołnierza samotnego
03.11.2008 12:37 Wojskowe sprawy - Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
03.11.2008 12:39 Wojskowe sprawy - Uznanie poborowego i żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny
03.11.2008 12:40 Wojskowe sprawy - Wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe
03.11.2008 12:47 Wymeldowanie - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej
09.09.2009 15:38 Wymeldowanie - Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego w drodze decyzji administracyjnej
03.11.2008 12:51 Wymeldowanie - Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
03.11.2008 12:52 Wymeldowanie - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

poprzednia 1 2 3 następna