Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.08.2018 16:19 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina z dnia 20 sierpnia 2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubinie w wyborach do Rady Miejskiej w Lubinie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
23.08.2018 16:16 Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
21.08.2018 14:46 Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
27.04.2018 12:30 Uchwała Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie podziału Gminy Miejskiej Lubin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
06.04.2018 14:42 Uchwała Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2018r. w sprawie podziału obszaru Gminy Miejskiej Lubin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
29.03.2018 13:31 Informacja Dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy o liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

poprzednia 1 2 3