Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.09.2018 15:12 Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 28 września 2018r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rad Miejskich z terenu działania Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubinie zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
27.09.2018 16:21 Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 27 września 2018r. w sprawie ustalenia listy zarejestrowanych kandydatów na Prezydenta Miasta Lubina.
27.09.2018 16:19 Zarządzenie P.0050.266.2018 z dn. 26.09.2018r. w sprawie powołania Operatorów Informatycznej Obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Lubina w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
25.09.2018 09:57 Informacja Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 24 września 2018r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodzie i członków obwodowej komisji wyborczej do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.
24.09.2018 15:24 Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubinie.
21.09.2018 19:41 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina z dnia 17 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
19.09.2018 14:17 Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubinie z dnia 19 września 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubinie w wyborach zarządzonych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
18.09.2018 14:26 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubinie.
17.09.2018 14:24 Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubinie.
14.09.2018 16:08 Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubinie.
13.09.2018 12:48 Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubinie.
13.09.2018 10:54 Uchwała Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 11 września 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIX/365/18 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Lubin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
13.09.2018 10:51 Uchwała Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 11 września 2018r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Miejskiej Lubin odrębnych obwodów głosowania w szpitalach dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
13.09.2018 08:45 Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubinie.
12.09.2018 10:58 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast.
12.09.2018 10:55 Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast.
11.09.2018 15:42 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 11 września 2018r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
11.09.2018 15:45 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 11 września 2018r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
24.08.2018 10:07 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Lubinie w wyborach do Rady Powiatu Lubińskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
23.08.2018 16:22 Ogłoszenie o wyznaczeniu na terenie miasta Lubina miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

poprzednia 1 2 3 następna