Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.09.2020 15:53 / Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
04.09.2019 14:21 Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
12.09.2018 11:08 Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
26.09.2017 09:10 Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
14.10.2016 15:20 Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
03.11.2015 09:19 Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
15.10.2014 08:53 Informacja Prezydenta Miasta Lubina o wynikach konsultacji.
01.10.2014 09:08 Informacja Prezydenta Miasta Lubina o rozpoczęciu konsultacji.
07.10.2013 14:43 Informacja Prezydenta Miasta Lubina o rozpoczęciu konsultacji
28.02.2013 09:30 Konsultacje programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014–2017.