Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.10.2010 15:11 ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA LUBINAw sprawie powołania Koordynatora Gminnego w związku z wyborami rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
11.10.2010 15:00 INFORMACJAo pełnionych dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubinie w dniach od 12 do 27 października 2010r.
11.10.2010 14:56 UCHWAŁA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJw sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubinie oraz operatorów wprowadzania danych.
11.10.2010 14:55 UCHWAŁA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJw sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubinie.
11.10.2010 14:50 UCHWAŁA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJw sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubinie.
08.10.2010 09:37 Postanowienie Nr 280Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 7 października 2010r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
06.10.2010 12:29 Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
05.10.2010 13:55 KOMUNIKATKomisarza Wyborczego w Legnicy o przedłużeniu terminu zgłaszania kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubinie.
30.09.2010 12:10 OGŁOSZENIEO wyznaczeniu miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
29.09.2010 10:22 OBWIESZCZENIEPrezydenta Miasta Lubina z dnia 27 września 2010 r. o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubinie dla wyborów do Rady Miejskiej w Lubinie i Prezydenta Miasta Lubina zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
28.09.2010 14:33 OBWIESZCZENIEMarszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 września 2010r. o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
28.09.2010 08:57 KOMUNIKATKomisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 21 września 2010 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych przez komisarzy wyborczych w województwie dolnośląskim.
28.09.2010 08:57 KOMUNIKATKomisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 21 września 2010 r. - Liczba mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2009r.
28.09.2010 08:57 KOMUNIKATKomisarza Wyborczego w Legnicy.

poprzednia 1 2