Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.12.2020 13:43 GG.XI.6840.9.2020 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości
09.12.2020 13:40 GG.XI.6840.10.2020 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność GM Lubin.
09.12.2020 12:12 Pismo Wojewody dotyczące Narodowego Programu Szczepień.
01.12.2020 10:17 Polesie - Zielone Osiedle Lubina
26.11.2020 09:05 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 68 miasta Lubina.
03.11.2020 10:49 Lubiński Portal Podatkowy
23.10.2020 15:11 Pilnie potrzebne osocze od ozdrowieńców.
05.10.2020 08:28 Komunikat Prezydenta Miasta Lubina dotyczący ćwiczenia RENEGATA/SAREX-20.
28.09.2020 14:36 Prezydent Miasta Lubina ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin położonych w rejonie cmentarza komunalnego przy ulicy Zacisze w Lubinie przeznaczonych pod sprzedaż kwiatów i zniczy.
28.09.2020 14:26 Prezydent Miasta Lubina ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin położonych w rejonie cmentarza komunalnego przy ulicy Cmentarnej w Lubinie przeznaczonych pod sprzedaż kwiatów i zniczy.
22.09.2020 14:28 Zgłoszenie zgromadzenia
10.09.2020 14:59 Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
07.09.2020 14:55 Informacja dotycząca Powszechnego Spisu Rolnego.
03.08.2020 15:52 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność GM Lubin
03.08.2020 12:31 Wykaz nieruchomości,przeznaczonej do wniesienia aportem.
03.08.2020 12:29 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność GM Lubin
03.08.2020 12:27 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność GM Lubin
03.08.2020 08:50 Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych
29.07.2020 13:48 Komunikat o treningu systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania
28.07.2020 14:19 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o przedłużeniu do dnia 26.09.2020r. terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa zespołu produkcyjnego z częścią magazynową i usługową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym, planowanego na terenie działek nr 260, 261, 259/2, 214/13, 214/14, 214/12 i 214/8 w obrębie 7 miasta Lubina, którego inwestorem jest Panattoni Europe sp. z o.o., ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna