Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.05.2021 08:55 Komunikat o treningu systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania.
18.05.2021 16:07 GG.VIII.6845.111.2021 W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej
18.05.2021 16:04 GG.VIII.6845.110.2021 W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy
18.05.2021 16:01 GG.XI.6840.14.2020 Prezydent Miasta Lubina ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin
18.05.2021 15:56 GG.XI.6840.14.2020 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin
18.05.2021 15:54 GG.XI.6840.14.2020 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin
18.05.2021 15:12 GG.XVII.6840.7.2020 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.
05.05.2021 15:52 Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
29.04.2021 12:46 Zarządzenie P.0050.109.2021 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 27 kwietnia 2021r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2021 roku.
02.04.2021 13:37 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 - procedura postępowania z udziałem społeczeństwa.
29.03.2021 14:11 Informacja o planowanych konsultacjach społecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 i Prognozy oddziaływania na środowisko.
17.03.2021 15:46 Informacja o wynikach naboru partnerów społeczno – gospodarczych w procesie opracowania i konsultowania dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”.
09.03.2021 10:11 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 79 miasta Lubina.
12.02.2021 13:53 GG.XI.6840.3.2020 Prezydent Miasta Lubina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
09.02.2021 13:17 GG.II.6841.2.2020 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.
09.02.2021 12:57 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027.
05.01.2021 15:48 Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
05.01.2021 15:45 Informacja dla użytkowników wyrobów zawierających azbest.
15.12.2020 16:00 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina.
10.12.2020 15:53 Zgłoszenie zgromadzenia.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna