Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.03.2020 10:28 Apel do mieszkańców miasta Lubina.
11.03.2020 14:29 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 79.
03.03.2020 08:36 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestrycji drogowej.
20.02.2020 14:05 Powiadomienie o przekroczeniu poziomu docelowego zanieczyszczeń powietrza.
05.02.2020 15:22 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego marki VOLKSWAGEN Transporter T4.
24.01.2020 13:16 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy.
24.01.2020 13:16 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej.
24.01.2020 13:16 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej.
24.01.2020 13:16 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej.
24.01.2020 13:16 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze, bez możliwości trwałej zabudowy.
24.01.2020 13:15 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy.
22.01.2020 12:19 Wprowadzenie stopni alarmowych na terenie całego kraju
20.01.2020 15:20 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w 2019 roku.
15.01.2020 13:50 Zalecenia dla przemysłowych producentów drobiu w związku z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
09.01.2020 15:15 Informacja dla użytkowników wyrobów zawierających azbest.
03.01.2020 14:25 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości pod budowę garaży.
01.01.2020 10:18 Polesie - Zielone Osiedle Lubina
20.12.2019 11:36 Podaje się do publicznej wiadomosci uchwałe w sprawie zamiaru zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Lubinie w zakresie lokalizacji filii i oddziałów.
19.12.2019 14:08 Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, położonych na terytorium Polski poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym).
19.12.2019 11:16 Informujemy o zmianie godzin pracy kasy Urzędu w dniach 24.12.2019, 31.12.2019.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna