Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.10.2020 08:28 Komunikat Prezydenta Miasta Lubina dotyczący ćwiczenia RENEGATA/SAREX-20.
28.09.2020 14:36 Prezydent Miasta Lubina ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin położonych w rejonie cmentarza komunalnego przy ulicy Zacisze w Lubinie przeznaczonych pod sprzedaż kwiatów i zniczy.
28.09.2020 14:26 Prezydent Miasta Lubina ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin położonych w rejonie cmentarza komunalnego przy ulicy Cmentarnej w Lubinie przeznaczonych pod sprzedaż kwiatów i zniczy.
22.09.2020 14:28 Zgłoszenie zgromadzenia
10.09.2020 14:59 Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
07.09.2020 14:55 Informacja dotycząca Powszechnego Spisu Rolnego.
03.08.2020 15:52 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność GM Lubin
03.08.2020 12:31 Wykaz nieruchomości,przeznaczonej do wniesienia aportem.
03.08.2020 12:29 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność GM Lubin
03.08.2020 12:27 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność GM Lubin
03.08.2020 08:50 Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych
29.07.2020 13:48 Komunikat o treningu systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania
28.07.2020 14:19 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o przedłużeniu do dnia 26.09.2020r. terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa zespołu produkcyjnego z częścią magazynową i usługową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym, planowanego na terenie działek nr 260, 261, 259/2, 214/13, 214/14, 214/12 i 214/8 w obrębie 7 miasta Lubina, którego inwestorem jest Panattoni Europe sp. z o.o., ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa
24.07.2020 15:29 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2020 roku.
23.07.2020 15:17 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu służbowego marki Volkswagen Transporter T4.
09.07.2020 11:53 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego marki VOLKSWAGEN Transporter T4.
07.07.2020 14:27 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 68 miasta Lubina.
24.06.2020 14:59 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego z dnia 18.06.2020r.
19.06.2020 13:57 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 66 miasta Lubina.
17.06.2020 15:30 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna