Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.03.2021 12:46 GG.XI.6840.14.2020 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
16.03.2021 12:46 GG.XI.6840.14.2020 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
16.03.2021 12:46 GG.XI.6840.14.2020 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
16.03.2021 12:31 GG.XI.0750.28.2021 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz innego współwłaściciela.
09.03.2021 10:11 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 79 miasta Lubina.
08.03.2021 15:12 GG.IV.6840.2.6.2017 Prezydent Miasta Lubina ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin.
12.02.2021 13:53 GG.XI.6840.3.2020 Prezydent Miasta Lubina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
09.02.2021 13:17 GG.II.6841.2.2020 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.
09.02.2021 12:57 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027.
05.01.2021 15:48 Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
05.01.2021 15:45 Informacja dla użytkowników wyrobów zawierających azbest.
15.12.2020 16:00 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina.
10.12.2020 15:53 Zgłoszenie zgromadzenia.
09.12.2020 13:43 GG.XI.6840.9.2020 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości
09.12.2020 13:40 GG.XI.6840.10.2020 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność GM Lubin.
09.12.2020 12:12 Pismo Wojewody dotyczące Narodowego Programu Szczepień.
01.12.2020 10:17 Polesie - Zielone Osiedle Lubina
26.11.2020 09:05 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 68 miasta Lubina.
03.11.2020 10:49 Lubiński Portal Podatkowy
23.10.2020 15:11 Pilnie potrzebne osocze od ozdrowieńców.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna