Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.12.2018 08:00 GG.IV.6840.2.4.2018 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych do sprzedaży.
18.12.2018 10:58 GG.IV.6840.2.3.2018 Prezydent Miasta Lubina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
17.12.2018 13:08 Wykaz nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do wniesienia aportem.
17.12.2018 13:05 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do dzierżawy.
14.12.2018 13:57 GG.XIII.6840.1.10.2018 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.
04.12.2018 14:01 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Przebudowa ulicy Kusocińskiego - etap II od km 0 + 593,50 do km 0 + 920,00 na osiedlu Małomice w Lubinie wraz z budową chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, wjazdów oraz skrzyżowania z ulicą Małomicką (przy przepompowni MPWiK).
03.12.2018 14:38 Informacja dla użytkowników wieczystych.
03.12.2018 13:21 Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego.
30.11.2018 14:48 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 77 miasta Lubina.
14.11.2018 15:57 GG.XI.6840.44.2018 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
14.11.2018 15:57 GG.XI.6840.44.2018 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
29.10.2018 15:45 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartały 2018 roku.
29.10.2018 14:55 Zakup i dostawa wózków do przechowywania tabletów ramach projektu pn. Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie.
29.10.2018 14:53 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie części hali warsztatowej (montaż kabiny lakierniczej) w zespole obsługi motoryzacyjnej OPLA w Lubinie przy ul. Legnickiej 65.
26.10.2018 10:19 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych do dzierżawy.
26.10.2018 10:19 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych do dzierżawy.
26.10.2018 10:19 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych do dzierżawy.
26.10.2018 10:19 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych do dzierżawy.
26.10.2018 10:19 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych do dzierżawy.
25.10.2018 14:17 Zapytanie ofertowe - Organizacja szkoleń i kursów doskonalących dla nauczycieli.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna