Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.06.2022 15:15 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 9 z oddziałami integracyjnymi i Przedszkola Miejskiego nr 15.
14.06.2022 12:25 Ogłoszenie na 2022 rok o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie miasta Lubina.
02.06.2022 14:23 Informacja o składzie Komisji Oceny Projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji".
30.05.2022 15:21 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
09.05.2022 14:52 Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
29.04.2022 10:59 Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.
28.04.2022 15:48 Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista d/s inwestycji i remontów - pełny etat.
28.04.2022 14:26 Informacja Wydziału Działań Komunikacyjnych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
27.04.2022 12:36 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji magistrali wodociągowej DN400 z ujęcia wody OSIEK II, planowanego na terenie miasta Lubina oraz gminy Lubin, przy czym większa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, znajduje się na obszarze właściwości Wójta Gminy Lubin
25.04.2022 15:52 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2022 roku.
22.04.2022 15:45 Ogłoszenie na 2022 rok o otwartym naborze wniosków o udzielenie grantu w celu realizacji zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin legnicko głogowskiego obszaru interwencji.
10.03.2022 14:59 GG.VII.6220.15.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej, planowanego na terenie działki nr 18/5 w obrębie 1 miasta Lubina, którego inwestorem jest Netcable Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Jana Matejki 2B/5, 59-220 Legnica.
22.02.2022 13:06 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany stopnia alarmowego CRP.
16.02.2022 12:58 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP.
15.02.2022 13:56 Uchwała Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie zmiany uchwały nr V/40/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Lubinie.
03.02.2022 09:25 GG.VII.6220.15.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o przedłużeniu terminu wydania postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej, planowanego na terenie działki nr 18/5 w obrębie 1 miasta Lubina, którego inwestorem jest Netcable Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Jana Matejki 2B/5, 59-220 Legnica
03.02.2022 09:22 GG.VII.6220.17.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji produkcji ciepła i energii elektrycznej z biomasy wraz z siecią ciepłowniczą w Lubinie", którego inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "TERMAL" S.A. z siedzibą w Lubinie
31.01.2022 14:54 Zarządzenie P.005.29.2022 z dn. 31.01.2022r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za cztery kwartały 2021roku
26.01.2022 15:41 Plan działalności Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie z siedzibą w Lubinie na lata 2022-2029.
19.01.2022 14:04 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopia alarmowego CRP.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna