Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.10.2016 13:31 GG.VIII.6845.133.2016 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy.
18.10.2016 13:31 GG.VIII.6845.138.2016 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej.
18.10.2016 13:31 GG.VIII.6845.147.2016 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy.
18.10.2016 13:31 GG.VIII.6845.143.2016 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy.
18.10.2016 13:31 GG.VIII.6845.113.2016 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy.
18.10.2016 13:25 GG.II.6841.5.2016 Wykaz nieruchomości pod budowę garaży przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
17.10.2016 11:16 Okresowa ocena jakości wody dla Miasta Lubina za I półrocze 2016r.
12.10.2016 15:24 GG.VII.6220.12.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu oraz remoncie istniejącego parkingu zlokalizowanego w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie, planowanego na terenie działek nr 93/4, 93/6 i 94 w obrębie 3 miasta Lubina, którego inwestorem jest KGHM Polska Miedź S.A., 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 48.
12.10.2016 13:41 Polska Spółka Gazownictwa informuje, że w dniach 19-20 października 2016 r. na terenie miasta Lubina i okolic przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego.
30.09.2016 10:20 PREZYDENT MIASTA LUBINA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem
29.09.2016 13:04 PREZYDENT MIASTA LUBINA ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin położonych w rejonie cmentarza komunalnego przy ulicy Zacisze w Lubinie przeznaczonych pod sprzedaż kwiatów i zniczy
29.09.2016 13:01 PREZYDENT MIASTA LUBINA ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin położonych w rejonie cmentarza komunalnego przy ulicy Cmentarnej w Lubinie przeznaczonych pod sprzedaż kwiatów i zniczy
28.09.2016 13:58 ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU W TRYBIE UPROSZCZONYM
20.09.2016 16:23 Informacja Ministra Środowiska o planowanych pracach obserwacyjno-pomiarowych w ramach zadania pn.: „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018”.
15.09.2016 10:26 Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego - Zawiadomienie o zgromadzeniu.
01.09.2016 11:45 Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
01.09.2016 11:37 Uzyskaj dowód osobisty przez internet.
17.08.2016 14:39 Zgłoszenie projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Lubina na lata 2016-2021.
10.08.2016 12:22 Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego - Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego.
29.07.2016 14:54 Trening ostrzegania i alarmowania.

1 2 3 4 5 6 następna