Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.10.2015 13:11 Prezydent Miasta Lubina ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin położonych w rejonie cmentarzy komunalnych w Lubinie przeznaczonych pod sprzedaż kwiatów i zniczy.
25.09.2015 13:00 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy pod pawilon handlowy.
25.09.2015 12:59 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze ,bez możliwości trwałej zabudowy.
25.09.2015 12:57 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej.
25.09.2015 12:56 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy.
25.09.2015 12:44 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych do dzierżawy.
25.09.2015 12:43 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych do dzierżawy.
24.09.2015 12:02 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku odpadów na terenie Zakładu EkoPartner Lubin Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Zielonej 3 w Lubinie, planowanego na terenie działki nr 339/12 w obrębie 6 miasta Lubina, którego inwestorem jest firma Ekopartner Lubin Sp. z o.o., 59-300 Lubin, ul. Zielona 3.
21.09.2015 15:49 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin za okres VII-XII 2013 rok.
21.09.2015 10:22 Informacja o wynikach naboru w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Lubinie na stanowisko głównej księgowej.
18.09.2015 09:41 W związku z trwającą procedurą szacowania szkód w rolnictwie w wyniku długotrwałej suszy na terenie Gminy Miejskiej Lubin informuję, że producenci rolni mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w terminie do dnia 22 września 2015r.
17.09.2015 08:48 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko głównej księgowej w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Lubinie.
14.09.2015 13:07 Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
14.09.2015 13:06 Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży.
14.09.2015 13:05 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
14.09.2015 13:04 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
14.09.2015 13:02 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
14.09.2015 12:44 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu.
14.09.2015 12:43 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych do dzierżawy.
14.09.2015 12:41 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste przynależnej do lokali ułamkowej części gruntu, położonych w Lubinie.

1 2 3 4 5 6 następna