Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.08.2016 12:52 GG.VII.6220.10.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wydaniu postanowienia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi publicznej relacji Lubin-Krzeczyn Wielki od obwodnicy południowej miasta tj.: Alei Generała Broni Stanisława Maczka do węzła drogowego Lubin Zachód w ciągu drogi S-3, którego inwestorem jest Zarząd Powiatu w Lubinie, 59-300 Lubin, ul. Kilińskiego 12b.
24.08.2016 12:13 GG.X.6840.3.2016 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste przynależnej do lokali ułamkowej części gruntu położonych w Lubinie.
23.08.2016 13:27 GG.VII.6220.8.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do Centrum Logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie, którego inwestorem jest Gmina Miejska Lubin.
23.08.2016 13:24 GG.VII.6220.8.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do Centrum Logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie, którego inwestorem jest Gmina Miejska Lubin.
17.08.2016 14:53 GG.VII.6220.10.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi publicznej relacji Lubin-Krzeczyn Wielki.
17.08.2016 14:49 GG.VII.6220.10.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wydaniu zawiadomienia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
17.08.2016 14:39 Zgłoszenie projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Lubina na lata 2016-2021.
10.08.2016 13:41 GG.VIII.6845.109.2016 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy.
10.08.2016 13:25 GG.VIII.6845.97.2016 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy.
10.08.2016 13:25 GG.VIII.6845.88.2016 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej.
10.08.2016 13:25 GG.VIII.6845.100.2016 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy.
10.08.2016 13:25 GG.VIII.6845.104.2016 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze, bez możliwości trwałej zabudowy.
10.08.2016 13:25 GG.VIII.6845.112.2016 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze, bez możliwości trwałej zabudowy.
10.08.2016 13:25 GG.VIII.6845. 110.2016 WYkaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy.
10.08.2016 13:24 GG.VIII.6845.95.2016 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze, bez możliwości trwałej zabudowy.
10.08.2016 13:24 GG.VIII.6845.96.2016 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy.
10.08.2016 13:22 GG.II.6840.2.2016 Wykaz nieruchomości zabudowanej garażem przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
10.08.2016 13:20 Prezydent Miasta Lubina ogłasza II ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
10.08.2016 12:22 Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego - Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego.
04.08.2016 08:00 GG.II.6841.3.2016 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów wraz ze sprzedażą fundamentów pod garaże.

1 2 3 4 5 6 następna