Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.06.2015 WYKAZ
Nieruchomości zabudowanej garażem przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
02.06.2015 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy.
02.06.2015 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy.
02.06.2015 WYKAZ
Lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu.
02.06.2015 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dzierżawców.
02.06.2015 WYKAZ
Lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
01.06.2015 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Lubinie przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste przynależnej do lokali ułamkowej części gruntu.
29.05.2015 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie ogłoszenia informacji za 2014 rok, o której mowa w art. 37 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
22.05.2015 OBWIESZCZENIE
O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina.
21.05.2015 PREZYDENT MIASTA LUBINA
Nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych na cele rolnicze, bez możliwości trwałej zabudowy.
21.05.2015 PREZYDENT MIASTA LUBINA
Nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych na cele rolnicze, bez możliwości trwałej zabudowy.
14.05.2015 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy.
14.05.2015 II rata opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.
14.05.2015 WYKAZ
Nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego.
14.05.2015 WYKAZ
Lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
11.05.2015 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
08.05.2015 Prezydent Miasta Lubina odwołuje ogłoszony na dzień 8 maja 2015 r. o godz. 11:00 nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, oznaczonych numerami geodezyjnymi 302 i 305 położonych w Lubinie przy ulicy Zielonej, woj. Dolnośląskie, które przeznaczone są do łącznego zagospodarowania, bez możliwości zabudowy.
07.05.2015 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wydaniu postanowienia o przedłużeniu terminu wydania postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lubina i gminy Lubin.
06.05.2015 PREZYDENT MIASTA LUBINA
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż garażu oraz oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
04.05.2015 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.

1 2 3 4 5 6 następna