Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.05.2016 12:49 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze miasta Lubina.
19.05.2016 10:13 Urząd Miejski w Lubinie ogłasza nabór na kandydata na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Referacie Audytu i Kontroli - 1/2 etatu.
09.05.2016 11:42 GG.XI.6840.44.2015 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
09.05.2016 11:38 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 64.
04.05.2016 10:46 Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
27.04.2016 15:36 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin 2015 rok.
27.04.2016 15:30 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2016 roku.
18.04.2016 11:34 GG.XI.6840.3.2015 Prezydent Miasta Lubina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin.
04.04.2016 10:53 Informacja o wynikach naboru - Specjalista ds. płac w Zespole Szkół Nr 2 w Lubinie.
01.04.2016 11:04 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Specjalista ds. płac w Zespole Szkół Nr 2 w Lubinie.
24.03.2016 15:52 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Lubinie na odcinku od skrzyżowania z al. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Traugutta wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego i kolizyjnego uzbrojenia.
24.03.2016 12:28 Awaria sieci ciepłowniczej w Lubinie.
24.03.2016 12:27 Informacja Starosty Powiatu Lubińskiego w związku z utrzymującą się suszą glebową w 2015r.
23.03.2016 10:26 GG.XI.6840.45.2015 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
15.03.2016 11:19 Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie ogłasza nabór na kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. płac.
09.02.2016 10:30 Nocny pożar Elektrociepłowni w Lubinie.
05.02.2016 12:09 Ogłoszenie na 2016 rok o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie miasta Lubina.
29.01.2016 09:32 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie.
27.01.2016 11:54 P.0050.23.2016 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w 2015 roku.
19.01.2016 13:18 Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lubinie w okręgu wyborczym Nr 1.

1 2 3 4 5 6 następna