Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.04.2016 15:36 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin 2015 rok.
27.04.2016 15:30 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2016 roku.
25.04.2016 11:00 GG.XIII.6840.1.9.2015 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.
21.04.2016 14:26 GG.VIII.6845.47.2016 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy.
21.04.2016 14:24 GG.VIII.6845.26.2016 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze, bez możliwości trwałej zabudowy.
21.04.2016 14:19 GG.II.6841.1.2016 Wykaz lokalu - garażu przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste przynależnej części gruntu.
21.04.2016 14:17 IF-PP.746.19.2016.GM2 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego.
18.04.2016 11:34 GG.XI.6840.3.2015 Prezydent Miasta Lubina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin.
04.04.2016 10:53 Informacja o wynikach naboru - Specjalista ds. płac w Zespole Szkół Nr 2 w Lubinie.
01.04.2016 11:04 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Specjalista ds. płac w Zespole Szkół Nr 2 w Lubinie.
24.03.2016 15:52 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Lubinie na odcinku od skrzyżowania z al. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Traugutta wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego i kolizyjnego uzbrojenia.
24.03.2016 12:28 Awaria sieci ciepłowniczej w Lubinie.
24.03.2016 12:27 Informacja Starosty Powiatu Lubińskiego w związku z utrzymującą się suszą glebową w 2015r.
23.03.2016 10:26 GG.XI.6840.45.2015 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
15.03.2016 11:19 Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie ogłasza nabór na kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. płac.
09.02.2016 10:30 Nocny pożar Elektrociepłowni w Lubinie.
05.02.2016 12:09 Ogłoszenie na 2016 rok o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie miasta Lubina.
29.01.2016 09:32 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie.
27.01.2016 11:54 P.0050.23.2016 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w 2015 roku.
19.01.2016 13:18 Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lubinie w okręgu wyborczym Nr 1.

1 2 3 4 5 6 następna