Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.08.2015 13:15 Ostrzeżenie meteorologiczne
25.08.2015 14:20 Informacja o wynikach naboru - Zespół Szkół Nr 3 w Lubinie - Specjalista do spraw administracyjnych i płac.
24.08.2015 13:24 Prezydent Miasta Lubina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Lubinie przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste przynależnej do lokali ułamkowej części gruntu.
24.08.2015 13:22 Prezydent Miasta Lubina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Lubinie przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste przynależnej do lokali ułamkowej części gruntu.
19.08.2015 12:42 Prezydent Miasta Lubina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego-garażu oraz oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
19.08.2015 12:41 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem.
19.08.2015 12:39 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem.
19.08.2015 09:48 Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego.
17.08.2015 13:14 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko specjalisty do spraw administracyjnych i płac w Zespole Szkół Nr 3 w Lubinie.
12.08.2015 12:02 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników.
11.08.2015 11:59 PKP S.A. Oddział gospodarowania nieruchomościami we Wrocławiu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości.
10.08.2015 12:03 Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5 w Lubinie ogłasza nabór na kandydata na wolne stanowisko pracy - główny księgowy.
10.08.2015 10:19 Komunikat w sprawie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, podjętych działaniach i środkach w celu usunięcia zagrożenia i zapobieżenia jego negatywnym skutkom oraz o wprowadzeniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na polecenie OSP.
07.08.2015 13:42 Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego.
07.08.2015 13:39 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy pod osłony śmietnikowe.
07.08.2015 13:38 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy.
07.08.2015 13:37 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze bez możliwości trwałej zabudowy.
07.08.2015 13:36 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy.
07.08.2015 13:35 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy.
07.08.2015 13:34 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy.

1 2 3 4 5 6 następna