Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.07.2017 11:24 GG.X.6841.4.2017 Prezydent Miasta Lubina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste przynależnej do lokali ułamkowej części gruntu położonych w Lubinie.
06.07.2017 15:48 GG.VII.6220.5.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie ilości i rodzajów odpadów przetwarzanych i zbieranych na terenie Oddziału Odzysku Surowców, Metraco S.A.”, planowanego w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 183 na terenie działek nr 11/15, 12/1, 13/3 i 13/5 w obrębie 9 miasta Lubina, którego inwestorem jest KGHM Metraco S.A., 59-220 Legnica, ul. Św. M. Kolbe 9.
27.06.2017 11:42 Opłata reklamowa 2017 rok
26.06.2017 12:13 GG.XI.6840.26.2017 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
26.06.2017 12:13 GG.XI.6840.36.2016 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.
26.06.2017 12:13 GG.II.6841.3.2017 Wykaz nieruchomości pod budowę garaży przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
21.06.2017 15:19 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 75.
20.06.2017 14:51 GG.II.6841.2.2017 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów pod budowę garaży.
14.06.2017 11:35 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 66.
13.06.2017 15:25 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Lubin.
05.06.2017 10:04 Ogłoszenie o ćwiczeniach ogólnokrajowych w ramach systemu ostrzegania i alarmowania.
26.05.2017 11:39 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie ogłoszenia informacji za 2016 rok.
08.05.2017 11:54 Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
04.05.2017 15:36 Zawiadomienie o zgromadzeniu w trybie uproszczonym.
27.04.2017 13:08 GG.VII.602.3.2017 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Lubina.
27.04.2017 13:07 GG.VII.602.3.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 03.04.2017r. na wykonanie usługi pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Lubina.
25.04.2017 13:25 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2017 roku.
05.04.2017 12:37 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Lubina.
03.04.2017 13:11 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubinie - Informatyk.
23.03.2017 16:09 Zawiadomienie o zgromadzeniu w trybie uproszczonym.

1 2 3 4 5 6 następna