Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.03.2021 12:43 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do dzierżawy.
03.03.2021 12:43 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do dzierżawy.
03.03.2021 12:14 GG.VIII.6845.192.2020 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na posadowienie boksów śmietnikowych.
03.03.2021 12:14 GG.VIII.6845.49.2021 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na posadowienie boksów śmietnikowych.
03.03.2021 12:14 GG.VIII.6845.51.2021 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej.
03.03.2021 12:14 GG.VIII.6845.53.2021 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy.
03.03.2021 12:14 GG.VIII.6845.61.2021 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy.
02.03.2021 14:21 GG.VII.6220.1.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony (powyżej 10) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami i parkingiem wbudowanym w parterze, parkingiem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanych między ulicami Słowiańską i Kaletniczą w Lubinie", planowanego na terenie działek nr 151, 150/14, 149/14, 150/9, 150/16 w obrębie 6 miasta Lubina, którego inwestorem jest DŚ DEVELOPMENT "Własne M" Sp. z o.o. Sp.k., ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 7, 64-100 Leszno.
02.03.2021 14:19 GG.VII.6220.6.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony (powyżej 10) o zakończaniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: budowa zespołu produkcyjnego z częścią magazynową i usługową oraz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym, planowanego na terenie działek nr 260, 261, 259/2, 214/13, 214/14, 214/12 i 214/8 w obrębie 7 miasta Lubin.
26.02.2021 14:11 GG.VII.6220.17.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji produkcji ciepła z biomasy o mocy 15MW w Lubinie", planowanego na terenie działki nr 2/3 w obrębie 9 miasta Lubina, którego inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "TERMAL" S.A. z siedzibą w Lubinie.
23.02.2021 15:17 GG.XI.6840.23.2020 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
23.02.2021 15:15 GG.XI.6840.14.2020 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
23.02.2021 15:14 GG.XI.6840.14.2020 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
23.02.2021 15:08 GG.XI.6840.14.2020 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
23.02.2021 14:34 GG.XI.6840.14.2020 Prezydent Miasta Lubina ogłasza II nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin.
23.02.2021 14:29 GG.XI.6840.14.2020 Prezydent Miasta Lubina ogłasza II nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin.
12.02.2021 13:53 GG.XI.6840.3.2020 Prezydent Miasta Lubina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
12.02.2021 13:53 GG.XI.6840.3.2020 Prezydent Miasta Lubina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
09.02.2021 13:17 GG.II.6841.2.2020 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.
09.02.2021 12:57 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027.

1 2 3 4 5 6 następna