Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.02.2016 10:30 Nocny pożar Elektrociepłowni w Lubinie.
05.02.2016 12:09 Ogłoszenie na 2016 rok o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie miasta Lubina.
02.02.2016 09:39 GG.VII.6220.19.2015 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na realizacji Wewnętrznej Stacji Paliw na potrzeby Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź dla tankowania olejem napędowym i olejów do wagonów poruszających się po torach wraz z magazynem paliw i smarów, planowanego na terenie działki nr 11/5 w obrębie 9 miasta Lubina, którego inwestorem jest firma Energetyka Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 59-301 Lubin.
29.01.2016 09:32 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie.
27.01.2016 11:54 P.0050.23.2016 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w 2015 roku.
19.01.2016 13:18 Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lubinie w okręgu wyborczym Nr 1.
15.01.2016 15:47 GG.VII.603.1.1.2016 Informacja dla użytkowników wyrobów zawierających azbest.
15.01.2016 09:40 Dyrektor Centrum Edukacji Przyrodniczej ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Centrum Edukacji Przyrodniczej.
14.01.2016 12:38 Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie.
14.01.2016 10:28 Gmina Miejska Lubin informuje, że z dniem 1 stycznia 2016r. zmianie uległy numery kont na które należy przekazywać różne dochody.
05.01.2016 12:59 Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
30.12.2015 12:48 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
30.12.2015 12:46 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
22.12.2015 12:57 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
21.12.2015 14:15 Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego w Lubinie w dniu 24.12.2015r.
18.12.2015 14:23 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lubina, przedłużonym wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2016.
10.12.2015 14:13 Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie.
04.12.2015 10:39 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Zespół Szkół Sportowych w Lubinie - inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.
03.12.2015 14:28 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych do dzierżawy.
03.12.2015 14:27 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych do dzierżawy.

1 2 3 4 5 6 następna