Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.09.2016 13:58 ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU W TRYBIE UPROSZCZONYM
26.09.2016 14:19 GG.VII.6220.18.2015 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania złomu nieżelaznego i innych odpadów”, planowanego na terenie działki nr 3/11 w obrębie 9 miasta Lubina, którego inwestorem jest firma JFM Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 33, 59-300 Lubin.
22.09.2016 14:44 GG.XI.6840.19.2016 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.
22.09.2016 14:26 GG.VIII.6845. 125.2016 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy.
22.09.2016 14:24 GG.VIII.6845.117.2016 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej.
22.09.2016 14:23 GG.VIII.6845.113.2016 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy.
20.09.2016 16:23 Informacja Ministra Środowiska o planowanych pracach obserwacyjno-pomiarowych w ramach zadania pn.: „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018”.
15.09.2016 10:26 Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego - Zawiadomienie o zgromadzeniu.
14.09.2016 14:51 GG.VII.6220.8.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do Centrum Logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie, którego inwestorem jest Gmina Miejska Lubin, 59-300 Lubin, ul. Kilińskiego 10.
08.09.2016 16:01 GG.VII.6220.10.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi publicznej relacji Lubin-Krzeczyn Wielki od obwodnicy południowej miasta tj.: Alei Generała Broni Stanisława Maczka do węzła drogowego Lubin Zachód w ciągu drogi S-3, którego inwestorem jest Zarząd Powiatu w Lubinie, 59-300 Lubin, ul. Kilińskiego 12b.
01.09.2016 11:45 Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
01.09.2016 11:37 Uzyskaj dowód osobisty przez internet.
24.08.2016 12:13 GG.X.6840.3.2016 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste przynależnej do lokali ułamkowej części gruntu położonych w Lubinie.
17.08.2016 14:39 Zgłoszenie projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Lubina na lata 2016-2021.
10.08.2016 13:20 Prezydent Miasta Lubina ogłasza II ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
10.08.2016 12:22 Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego - Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego.
04.08.2016 08:00 GG.II.6841.3.2016 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów wraz ze sprzedażą fundamentów pod garaże.
04.08.2016 07:57 GG.II.6841.1.2016 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego-garażu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
29.07.2016 14:54 Trening ostrzegania i alarmowania.
29.07.2016 14:52 GG.XI.6840.3.2015 Prezydent Miasta Lubina ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin.

1 2 3 4 5 6 następna