Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.12.2016 08:05 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 70.
07.12.2016 21:06 GG.VII.6220.21.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 20) o wszczęciu w dniu 05.12.2016r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie rurociągu wody surowej z ujęcia Osiek przebiegającego w rejonie ogródków przy ul. Wrzosowej w Lubinie, planowanego na terenie działki nr 853/10 w obrębie 8 miasta Lubina, którego inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 59-300 Lubin, ul. Rzeźnicza 1.
01.12.2016 14:39 Ostrzeżenie meteorologiczne
30.11.2016 14:26 Prezydent Miasta Lubina podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania sięz projektem dokumentu pn. Lokalny Program Rewitalizacji miasta Lubina na lata 2016-2021.
28.11.2016 12:02 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemy w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
28.11.2016 12:01 GG.X.6841. 23.2016 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste przynależnej do lokali ułamkowej części gruntu, położonych w Lubinie.
28.11.2016 10:21 GG.XIII.6840.1.3.2016 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczostego.
28.11.2016 10:18 GG.XIII.6840.1.2.2016 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.
24.11.2016 13:32 GG.VII.6220.18.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji testowej innowacyjnej technologii przygotowania rudy miedzi do flotacji z wykorzystaniem wysokoenergetycznych technik rozdrabniania, planowanego na terenie działki nr 1065 w obrębie 9 miasta Lubina, którego inwestorem jest KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, 53-659 Wrocław, ul. gen. Wł. Sikorskiego 2-8.
24.11.2016 13:28 GG.VII.6220.14.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu dla samochodów osobowych dla potrzeb obsługi projektowanego salonu meblowego AGATA, planowanego na terenie działek nr 183/3, 183/4 i 180/7 w obrębie 6 miasta Lubina, którego inwestorem jest AGATA S.A., 40-203 Katowice, Al. Roździeńskiego 93.
17.11.2016 12:39 I edycja ogólnopolskich i bezpłatnych szkoleń kobiet z technik samoobrony.
16.11.2016 15:04 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa dróg gminnych obejmujących teren pomiędzy ulicą Bema a 1-go Maja w Lubinie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz przebudowa kolizyjnego uzbrojenia.
09.11.2016 13:31 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemy w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
27.10.2016 08:14 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 69.
27.10.2016 08:11 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 67.
25.10.2016 15:49 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za trzy kwartały 2016 roku.
17.10.2016 11:16 Okresowa ocena jakości wody dla Miasta Lubina za I półrocze 2016r.
30.09.2016 10:20 PREZYDENT MIASTA LUBINA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem
29.09.2016 13:04 PREZYDENT MIASTA LUBINA ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin położonych w rejonie cmentarza komunalnego przy ulicy Zacisze w Lubinie przeznaczonych pod sprzedaż kwiatów i zniczy
29.09.2016 13:01 PREZYDENT MIASTA LUBINA ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin położonych w rejonie cmentarza komunalnego przy ulicy Cmentarnej w Lubinie przeznaczonych pod sprzedaż kwiatów i zniczy

1 2 3 4 5 6 następna