Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.07.2015 13:59 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.
28.07.2015 13:57 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.
28.07.2015 13:56 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.
24.07.2015 14:52 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za dwa kwartały 2015r.
24.07.2015 14:44 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lubina i gminy Lubin.
24.07.2015 14:42 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 20) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lubina i gminy Lubin.
22.07.2015 15:55 OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
21.07.2015 12:52 Informacja Wojewody Dolnośląskiego o przystąpieniu do sporządzania opracowania pn. „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019”.
09.07.2015 11:16 W Y K A Z
Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy.
09.07.2015 11:15 W Y K A Z
Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy.
09.07.2015 11:00 W Y K A Z
Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy do dzierżawy pod pawilon handlowy.
09.07.2015 10:56 W Y K A Z
Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy.
09.07.2015 10:48 W Y K A Z
Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy pod pawilon handlowy.
07.07.2015 08:12 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LUBINA
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Punkt skupu złomu i innych odpadów”, planowanego na terenie działki nr 3/4 w obrębie 9 miasta Lubina, którego inwestorem jest GESCRAP Polska Sp. z o.o., ul. Jagodowa 4, 62-300 Września.
02.07.2015 10:33 OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
29.06.2015 14:53 Prezydent Miasta Lubina
ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
29.06.2015 14:31 Prezydent Miasta Lubina
ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Lubinie przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste przynależnej do lokali ułamkowej części gruntu.
25.06.2015 15:04 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Zawiadamiające strony postępowania (powyżej 20) o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lubina i gminy Lubin.
25.06.2015 14:49 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Zawiadamiające strony postępowania (powyżej 20) o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lubina i gminy Lubin.
24.06.2015 10:47 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LUBINA
O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy szpitalu Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie, planowanego na terenie działki nr 1/7 w obrębie 5 miasta Lubina, którego inwestorem jest Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o., 59-300 Lubin, ul. Gen. Józefa Bema 5-6.

1 2 3 4 5 6 następna