Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.07.2015 08:12 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LUBINA
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Punkt skupu złomu i innych odpadów”, planowanego na terenie działki nr 3/4 w obrębie 9 miasta Lubina, którego inwestorem jest GESCRAP Polska Sp. z o.o., ul. Jagodowa 4, 62-300 Września.
02.07.2015 10:33 OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
29.06.2015 14:53 Prezydent Miasta Lubina
ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
29.06.2015 14:31 Prezydent Miasta Lubina
ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Lubinie przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste przynależnej do lokali ułamkowej części gruntu.
25.06.2015 15:04 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Zawiadamiające strony postępowania (powyżej 20) o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lubina i gminy Lubin.
25.06.2015 14:49 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Zawiadamiające strony postępowania (powyżej 20) o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lubina i gminy Lubin.
24.06.2015 10:47 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LUBINA
O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy szpitalu Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie, planowanego na terenie działki nr 1/7 w obrębie 5 miasta Lubina, którego inwestorem jest Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o., 59-300 Lubin, ul. Gen. Józefa Bema 5-6.
24.06.2015 10:42 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko głownego księgowego w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Lubinie ul. Kościuszki 10.
23.06.2015 13:39 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LUBINA
O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne – zużytych katalizatorów samochodowych, planowanego na terenie działki nr 163/7 w obrębie 6 miasta Lubina, którego inwestorem jest Pan Marcin Urban AUTO-MIX Marcin Urban, 56-160 Wińsko, Budków 20.
22.06.2015 22:31 W Y K A Z
Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy pod istniejącą osłonę śmietnikową.
22.06.2015 22:31 W Y K A Z
Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy pod istniejącą osłonę śmietnikową.
22.06.2015 22:28 W Y K A Z
Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy.
22.06.2015 22:24 W Y K A Z
Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy.
22.06.2015 22:19 W Y K A Z
Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy pod pawilon handlowy.
22.06.2015 22:14 W Y K A Z
Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy.
22.06.2015 22:14 W Y K A Z
Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy.
22.06.2015 21:51 WYKAZ
Nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze bez możliwości trwałej zabudowy.
22.06.2015 21:43 WYKAZ
Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania
22.06.2015 21:35 WYKAZ
Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania...
22.06.2015 21:25 WYKAZ
Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.

1 2 3 4 5 6 następna