Tomasz Przyszlak 04.09.2019 14:39

Wrzesień 2019

­

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wrzesień 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Informację wytworzył:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.09.2019 14:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.10.2019 12:25 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.271.2019 z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2019." (Tomasz Przyszlak)
07.10.2019 12:25 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.272.2019 z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019." (Tomasz Przyszlak)
04.10.2019 14:19 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie P.0050.270.2019 z dnia 26 września 2019r. " na "Zarządzenie P.0050.270.2019 z dnia 30 września 2019r. w sprawie nabvycia nieruchomości wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu." (Tomasz Przyszlak)
04.10.2019 14:18 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie P.0050.269.2019 z dnia 26 września 2019r. " na "Zarządzenie P.0050.269.2019 z dnia 30 września 2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał." (Tomasz Przyszlak)
04.10.2019 14:17 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie P.0050.268.2019 z dnia 27 września 2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów ucvhwał" na "Zarządzenie P.0050.268.2019 z dnia 27 września 2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał." (Tomasz Przyszlak)
04.10.2019 14:16 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.268.2019 z dnia 27 września 2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów ucvhwał" (Tomasz Przyszlak)
04.10.2019 14:16 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.269.2019 z dnia 26 września 2019r. " (Tomasz Przyszlak)
04.10.2019 14:16 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.270.2019 z dnia 26 września 2019r. " (Tomasz Przyszlak)
03.10.2019 14:59 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.265.2019 z dnia 26 września 2019r. w sprawie powołania Koordynatora Gminnego do spraw informatyki oraz Operatorów Informatycznej Obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Lubina w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r." (Tomasz Przyszlak)
03.10.2019 14:59 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.266.2019 z dnia 26 września 2019r. w sprawie umorzeń należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych." (Tomasz Przyszlak)
03.10.2019 14:59 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.267.2019 z dnia 26 września 2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych." (Tomasz Przyszlak)
24.09.2019 14:40 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.260.2019 z dnia 17 września 2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2019." (Tomasz Przyszlak)
24.09.2019 14:40 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.261.2019 z dnia 17 września 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019." (Tomasz Przyszlak)
24.09.2019 14:40 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.262.2019 z dnia 18 września 2019r. w sprawie odmowy umorzenia należności związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego." (Tomasz Przyszlak)
24.09.2019 14:40 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.263.2019 z dnia 19 września 2019r. w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa pierwokupu nieruchomości." (Tomasz Przyszlak)
24.09.2019 14:40 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.264.2019 z dnia 19 września 2019r. w sprawie dzierżawy gruntów." (Tomasz Przyszlak)
19.09.2019 12:48 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.258.2019 z dnia 16 września 2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego." (Tomasz Przyszlak)
19.09.2019 12:48 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.259.2019 z dnia 17 września 2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego." (Tomasz Przyszlak)
18.09.2019 13:21 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.255.2019 z dnia 12 września 2019r. w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności w ramach prowadzonych postępowań z wyłączeniem prawa do wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych oraz do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów na potrzeby prowadzonych postępowań." (Tomasz Przyszlak)
18.09.2019 13:21 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.256.2019 z dnia 12 września 2019r. w sprawie realizacji niektórych zadań związanych z rozwiązaniem Zespołu Szkół Sportowych w Lubinie." (Tomasz Przyszlak)
18.09.2019 13:21 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.257.2019 z dnia 16 września 2019r. w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPEC TERMAL S.A. w Lubinie." (Tomasz Przyszlak)
12.09.2019 17:56 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.254.2019 z dnia 11 września 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019." (Tomasz Przyszlak)
10.09.2019 15:36 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.247.2019 z dnia 2 września 2019r. zmieniające zarządzenie nr P.0050.440.2015 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 14 grudnia 2015r..." (Tomasz Przyszlak)
10.09.2019 15:36 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.248.2019 z dnia 4 września 2019r. w sprawie sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości jako terenu dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości." (Tomasz Przyszlak)
10.09.2019 15:36 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.249.2019 z dnia 5 września 2019r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników." (Tomasz Przyszlak)
10.09.2019 15:36 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.250.2019 z dnia 5 września 2019r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury..." (Tomasz Przyszlak)
10.09.2019 15:36 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.251.2019 z dnia 6 września 2019r. w sprawie zatwierdzenia prac Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska planowane do realizacji w 2019r." (Tomasz Przyszlak)
10.09.2019 15:36 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.252.2019 z dnia 9 września 2019r. w sprawie dzierżawy gruntu." (Tomasz Przyszlak)
10.09.2019 15:36 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.253.2019 z dnia 10 września 2019r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej..." (Tomasz Przyszlak)
04.09.2019 14:39 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)