Tomasz Przyszlak 22.05.2019 12:33

Maj 2019

­

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Maj 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Informację wytworzył:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.05.2019 12:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.06.2019 14:12 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.144.2019 z dnia 30 maja 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych." (Tomasz Przyszlak)
07.06.2019 14:12 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.145.2019 z dnia 31 maja 2019r. w sprawie odmowy umorzenia należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego." (Tomasz Przyszlak)
07.06.2019 14:12 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.146.2019 z dnia 31 maja 2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2019." (Tomasz Przyszlak)
07.06.2019 14:12 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.147.2019 z dnia 31 maja 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019." (Tomasz Przyszlak)
04.06.2019 14:08 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.143.2019 z dnia 30 maja 2019r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Miejskiej Lubin za rok 2018." (Tomasz Przyszlak)
04.06.2019 14:05 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.141.2019 z dnia 27 maja 2019r. w sprawie zorganizowania piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości." (Tomasz Przyszlak)
04.06.2019 14:05 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.142.2019 z dnia 28 maja 2019r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lubinie oraz udzielenia stosownych pełnomocnictw." (Tomasz Przyszlak)
04.06.2019 14:04 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.133.2019 z dnia 23 maja 2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego." (Tomasz Przyszlak)
04.06.2019 14:04 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.134.2019 z dnia 22 maja 2019r. w sprawie zatwierdzenia prac Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska planowane do realizacji w 2019r." (Tomasz Przyszlak)
04.06.2019 14:04 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.135.2019 z dnia 22 maja 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019." (Tomasz Przyszlak)
04.06.2019 14:04 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.136.2019 z dnia 23 maja 2019r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy części nieruchomości." (Tomasz Przyszlak)
04.06.2019 14:04 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.137.2019 z dnia 23 maja 2019r. w sprawie dzierżawy gruntów." (Tomasz Przyszlak)
04.06.2019 14:04 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.138.2019 z dnia 23 maja 2019r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej." (Tomasz Przyszlak)
04.06.2019 14:04 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.139.2019 z dnia 23 maja 2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2019r." (Tomasz Przyszlak)
04.06.2019 14:04 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.140.2019 z dnia 23 maja 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019." (Tomasz Przyszlak)
22.05.2019 12:52 Dodano załącznik " Zarządzenie P.0050.122.2019 z dnia 15 maja 2019r. w sprawie dzierżawy gruntów." (Tomasz Przyszlak)
22.05.2019 12:49 Usunięto załącznik Pz123_19.pdf (Tomasz Przyszlak)
22.05.2019 12:33 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)