Tomasz Przyszlak 05.04.2019 12:47

Kwiecień 2019

­

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Kwiecień 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Informację wytworzył:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.04.2019 12:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.05.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.108.2019 z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia P.0050.221.2018c z dnia 13 sierpnia 2018r. zmieniającego zarządzenie..." (Tomasz Przyszlak)
09.05.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.109.2019 z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia P.0050.326.2018 z dnia 27 listopada 2018r. zmieniającego zarządzenie..." (Tomasz Przyszlak)
09.05.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.110.2019 z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2019r." (Tomasz Przyszlak)
09.05.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.111.2019 z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019." (Tomasz Przyszlak)
09.05.2019 14:19 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.107.2019 z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Pani Agacie Łabuzińskiej zastępującej Dyrektora Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie." (Tomasz Przyszlak)
02.05.2019 13:44 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.102.2019 z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie zorganizowania przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę lokali w budynkach." (Tomasz Przyszlak)
02.05.2019 13:44 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.103.2019 z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku." (Tomasz Przyszlak)
02.05.2019 13:44 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.104.2019 z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach dodatku mieszkaniowego." (Tomasz Przyszlak)
02.05.2019 13:44 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.105.2019 z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do własności Gminy." (Tomasz Przyszlak)
02.05.2019 13:44 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.106.2019 z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego." (Tomasz Przyszlak)
24.04.2019 12:22 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.100.2019 z dnia 18 kwietnia 2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały." (Tomasz Przyszlak)
24.04.2019 12:22 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.101.2019 z dnia 23 kwietnia 2019r. w sprawie upoważnienia dla DYrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie." (Tomasz Przyszlak)
19.04.2019 12:37 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.92.2019 z dnia 16 kwietnia 2019r. w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa pierwokupu nieruchomości." (Tomasz Przyszlak)
19.04.2019 12:37 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.93.2019 z dnia 16 kwietnia 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości jako terenu dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości." (Tomasz Przyszlak)
19.04.2019 12:37 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.94.2019 z dnia 16 kwietnia 2019r. w sprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej." (Tomasz Przyszlak)
19.04.2019 12:37 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.95.2019 z dnia 15 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2019r." (Tomasz Przyszlak)
19.04.2019 12:37 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.96.2019 z dnia 16 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019." (Tomasz Przyszlak)
19.04.2019 12:37 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.97.2019 z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności o charakterze publicznoprawnym." (Tomasz Przyszlak)
19.04.2019 12:37 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.98.2019 z dnia 18 kwietnia 2019r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej." (Tomasz Przyszlak)
19.04.2019 12:37 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.99.2019 z dnia 18 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości." (Tomasz Przyszlak)
16.04.2019 12:16 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.86.2019 z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lubinie." (Tomasz Przyszlak)
16.04.2019 12:16 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.87.2019 z dnia 9 kwietnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie w drodze aportu nieruchomości zabudowanej." (Tomasz Przyszlak)
16.04.2019 12:16 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.88.2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania..." (Tomasz Przyszlak)
16.04.2019 12:16 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.89.2019 z dnia 11 kwietnia 2019r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej..." (Tomasz Przyszlak)
16.04.2019 12:16 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.90.2019 z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego." (Tomasz Przyszlak)
16.04.2019 12:16 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.91.2019 z dnia 15 kwietnia 2019r. w sprawie rozwiązania umów dzierżaw części nieruchomości." (Tomasz Przyszlak)
05.04.2019 12:47 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)