Tomasz Przyszlak 02.01.2019 09:35

Grudzień 2018

­

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Grudzień 2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Informację wytworzył:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.01.2019 09:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.01.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.353.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2018r." (Tomasz Przyszlak)
14.01.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.354.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2018." (Tomasz Przyszlak)
14.01.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.355.2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2018." (Tomasz Przyszlak)
14.01.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.356.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego..." (Tomasz Przyszlak)
14.01.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.357.2018 z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego." (Tomasz Przyszlak)
14.01.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.358.2018 z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu uiszczenia opłaty z tytułu nabycia nieruchomości." (Tomasz Przyszlak)
14.01.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.359.2018 z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości." (Tomasz Przyszlak)
14.01.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.360.2018 z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości." (Tomasz Przyszlak)
14.01.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.361.2018 z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie do realizacji zadań publicznych w 2019r..." (Tomasz Przyszlak)
14.01.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.362.2018 z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Kultury Muza w Lubinie." (Tomasz Przyszlak)
14.01.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.363.2018 z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Ośrodka Kultury Wzgórze Zamkowe w Lubinie." (Tomasz Przyszlak)
14.01.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.364.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości jako terenu dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości." (Tomasz Przyszlak)
14.01.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.365.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym." (Tomasz Przyszlak)
14.01.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.366.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia Centrum Usług Wspólnych w Lubinie zadań związanych z realizacją porozumienia." (Tomasz Przyszlak)
14.01.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.367.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2018r." (Tomasz Przyszlak)
14.01.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.368.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2018." (Tomasz Przyszlak)
02.01.2019 09:35 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)