x 
Drukuj
Tomasz Przyszlak 20.12.2018 14:50

Podatki i opłaty na 2019 r.

­
I. Podatek od nieruchomości
1. Stawki podatku na 2019 rok
Uchwała Nr XLVI/401/18 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Lubin oraz zwolnień z tego podatku (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5912 z dnia 27.11.2018 r.).
2. Druki
OSOBY FIZYCZNE (informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego)
Uchwała Nr XLVI/404/18 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5915 z 27.11.2018r.)
OSOBY PRAWNE (deklaracja na podatek od nieruchomości)
Uchwała Nr XLVI/404/18 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5915 z 27.11.2018r.)
 
II. Podatek rolny
1. Stawki podatku na 2019 rok
Uchwała Nr XLVI/402/18 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5913 z dnia 27.11.2018 r.).
2. Druki
OSOBY FIZYCZNE (informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego)
Uchwała Nr XLVI/404/18 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5915 z 27.11.2018r.)
OSOBY PRAWNE (deklaracja na podatek rolny)

Uchwała Nr XLVI/404/18 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5915 z 27.11.2018r.)

 
III. Podatek leśny
1. Stawki podatku na 2019 rok
Uchwała Nr XLVI/403/18 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5914 z dnia 27.11.2018 r.).
2. Druki
OSOBY FIZYCZNE (informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego)
Uchwała Nr XLVI/404/18 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5915 z 27.11.2018r.)
OSOBY PRAWNE (deklaracja na podatek leśny)

Uchwała Nr XLVI/404/18 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5915 z 27.11.2018r.)

 
IV. Podatek od środków transportowych
1. Stawki podatku na 2019 rok
Uchwała nr XLVI/400/18 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miejskiej Lubin (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5911 z dnia 27.11.2018 r.),
2. Druki (DT-1, DT-1/A)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13.12.2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. poz. 2436 z 28.12.2018r.)
 
V. Opłata od posiadania psów
Na 2019 rok Rada Miejska w Lubinie nie podjęła uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
 
VI. Opłata reklamowa
Na 2019 rok Rada Miejska w Lubinie nie podjęła uchwały w sprawie opłaty reklamowej.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Podatki i opłaty na 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.12.2018 14:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.07.2019 13:27 Dodano załącznik "Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych" (Tomasz Przyszlak)
02.07.2019 13:27 Dodano załącznik "Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu" (Tomasz Przyszlak)
02.07.2019 13:27 Dodano załącznik "Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania" (Tomasz Przyszlak)
02.07.2019 13:27 Dodano załącznik "Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników" (Tomasz Przyszlak)
02.07.2019 13:27 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od nieruchomości" (Tomasz Przyszlak)
02.07.2019 13:27 Dodano załącznik "Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu" (Tomasz Przyszlak)
02.07.2019 13:27 Dodano załącznik "Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania" (Tomasz Przyszlak)
02.07.2019 13:27 Dodano załącznik "Informacja o gruntach" (Tomasz Przyszlak)
02.07.2019 13:27 Dodano załącznik "Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu" (Tomasz Przyszlak)
02.07.2019 13:27 Dodano załącznik "Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania" (Tomasz Przyszlak)
02.07.2019 13:27 Dodano załącznik "Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników" (Tomasz Przyszlak)
02.07.2019 13:27 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek rolny" (Tomasz Przyszlak)
02.07.2019 13:27 Dodano załącznik "Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu" (Tomasz Przyszlak)
02.07.2019 13:27 Dodano załącznik "Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania" (Tomasz Przyszlak)
02.07.2019 13:27 Dodano załącznik "Informacja o lasach" (Tomasz Przyszlak)
02.07.2019 13:27 Dodano załącznik "Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu" (Tomasz Przyszlak)
02.07.2019 13:27 Dodano załącznik "Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania" (Tomasz Przyszlak)
02.07.2019 13:27 Dodano załącznik "Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników" (Tomasz Przyszlak)
02.07.2019 13:27 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek leśny" (Tomasz Przyszlak)
02.07.2019 13:27 Dodano załącznik "Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu" (Tomasz Przyszlak)
02.07.2019 13:27 Dodano załącznik "Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania" (Tomasz Przyszlak)
02.07.2019 13:17 Zmieniono tytuł załącznika z "Formularze podatkowe obowiązujące w latach ubiegłych wraz z załącznikami" na "UWAGA - Wzory formularze obowiązujące w latach ubiegłych wraz z załącznikami" (Tomasz Przyszlak)
02.07.2019 13:16 Usunięto załącznik Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (Tomasz Przyszlak)
02.07.2019 13:16 Usunięto załącznik Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - edytowalny (Tomasz Przyszlak)
02.07.2019 13:16 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek od nieruchomości - edytowalny (Tomasz Przyszlak)
02.07.2019 13:16 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek rolny - edytowalny (Tomasz Przyszlak)
02.07.2019 13:16 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek rolny (Tomasz Przyszlak)
02.07.2019 13:16 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek leśny (Tomasz Przyszlak)
02.07.2019 13:16 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek od nieruchomości (Tomasz Przyszlak)
02.07.2019 13:16 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek leśny - edytowalny (Tomasz Przyszlak)
02.07.2019 13:15 Dodano załącznik "Formularze podatkowe obowiązujące w latach ubiegłych wraz z załącznikami" (Tomasz Przyszlak)
03.01.2019 14:43 Dodano załącznik "DT-1" (Tomasz Przyszlak)
03.01.2019 14:43 Dodano załącznik "DT-1 A" (Tomasz Przyszlak)
03.01.2019 14:42 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.01.2019 14:42 Usunięto załącznik DT-1, DT-1 A (Tomasz Przyszlak)
31.12.2018 13:13 Dodano załącznik " DT-1, DT-1 A" (Tomasz Przyszlak)
31.12.2018 13:12 Usunięto załącznik DT-1 (Tomasz Przyszlak)
31.12.2018 13:12 Usunięto załącznik DT-1 A (Tomasz Przyszlak)
20.12.2018 15:03 Dodano załącznik "DT-1" (Tomasz Przyszlak)
20.12.2018 15:03 Dodano załącznik "DT-1 A" (Tomasz Przyszlak)
20.12.2018 15:02 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek leśny - edytowalny" (Tomasz Przyszlak)
20.12.2018 15:02 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek leśny" (Tomasz Przyszlak)
20.12.2018 15:02 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od nieruchomości - edytowalny" (Tomasz Przyszlak)
20.12.2018 15:02 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od nieruchomości" (Tomasz Przyszlak)
20.12.2018 15:02 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek rolny - edytowalny" (Tomasz Przyszlak)
20.12.2018 15:02 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek rolny" (Tomasz Przyszlak)
20.12.2018 15:02 Dodano załącznik "Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - edytowalny" (Tomasz Przyszlak)
20.12.2018 15:02 Dodano załącznik "Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego" (Tomasz Przyszlak)
20.12.2018 14:50 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)