Tomasz Przyszlak 08.12.2015 09:29

Alkohole - Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

­
Podstawa prawna: art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. DZ.U. z 2019.,poz.2277)

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych. (do pobrania w załączniku)

II. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Organizacji i Kadr, pokój nr 7, tel. 76-74-68-237
 

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
oraz ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Lubin, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, którą reprezentuje Prezydent Miasta Lubina,
Z administratorem  - Gminą Miejską Lubin reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Lubina, można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora lub poprzez e-mail: kontakt@um.lubin.pl
2. Administrator – Gmina Miejska Lubin reprezentowana przez Prezydenta Miasta Lubina, wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iodo@um.lubin.pl lub pisemnie na adres: ul. Jana Kilińskiego 10, 59-300 Lubin. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
- przeprowadzenia postępowań dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- przeprowadzenia postępowań w zakresie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń,
- przeprowadzenia weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu wynikającego z kategorii archiwalnej (3 lata). Bieg okresu archiwizacyjnego rozpoczyna data końca ważności zezwolenia.
6. Przysługuje Pani/Panu:
- prawo dostępu do Pani/Pana danych,
- prawo do żądania ich sprostowania (poprawienia) – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
8. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Alkohole - Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.12.2015 09:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.01.2020 10:32 Dodano załącznik "Pobierz oświadczenie w .doc" (Tomasz Przyszlak)
02.01.2020 10:32 Dodano załącznik "Pobierz oświadczenie w .pdf" (Tomasz Przyszlak)
02.01.2020 10:31 Usunięto załącznik Pobierz oświadczenie w .doc (Tomasz Przyszlak)
02.01.2020 10:31 Usunięto załącznik Pobierz oświadczenie w .pdf (Tomasz Przyszlak)
04.12.2019 15:32 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
04.12.2019 15:31 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.12.2019 14:24 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
08.02.2019 15:48 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
09.01.2019 14:17 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
21.11.2018 14:13 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
21.11.2018 14:12 Usunięto załącznik Pobierz oświadczenie w .doc (Tomasz Przyszlak)
21.11.2018 14:12 Usunięto załącznik Pobierz oświadczenie w .pdf (Tomasz Przyszlak)
21.11.2018 14:12 Dodano załącznik "Pobierz oświadczenie w .pdf" (Tomasz Przyszlak)
21.11.2018 14:12 Dodano załącznik "Pobierz oświadczenie w .doc" (Tomasz Przyszlak)
03.01.2018 13:11 Usunięto załącznik Pobierz oświadczenie w .pdf (Tomasz Przyszlak)
03.01.2018 13:11 Usunięto załącznik Pobierz oświadczenie w .doc (Tomasz Przyszlak)
03.01.2018 13:11 Dodano załącznik "Pobierz oświadczenie w .pdf" (Tomasz Przyszlak)
03.01.2018 13:11 Dodano załącznik "Pobierz oświadczenie w .doc" (Tomasz Przyszlak)
27.12.2016 14:58 Usunięto załącznik Pobierz oświadczenie w .doc (Tomasz Przyszlak)
27.12.2016 14:58 Usunięto załącznik Pobierz oświadczenie w .pdf (Tomasz Przyszlak)
27.12.2016 14:58 Dodano załącznik "Pobierz oświadczenie w .doc" (Tomasz Przyszlak)
27.12.2016 14:58 Dodano załącznik "Pobierz oświadczenie w .pdf" (Tomasz Przyszlak)
03.06.2016 12:13 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
21.04.2016 15:43 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
18.01.2016 14:09 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
08.12.2015 09:29 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)