Tomasz Przyszlak 03.11.2008 13:02

Zaświadczenie - Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

­
WYMAGANE DOKUMENTY:
- wniosek o wydanie zaświadczenia o żądanej treści z akt ewidencji ludności,
- dokument stwierdzający tożsamość do wglądu.
Zaświadczenie o aktualnym zameldowaniu na pobyt stały na terenie miasta Lubina wydawane jest w pokoju 21    na pisemny wniosek niezwłocznie po uiszczeniu opłaty skarbowej
 
OPŁATY SKARBOWE:
17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika) dokonana w kasie Urzędu – pokój Nr 30 lub na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Lubinie ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin, Nr konta 03 1240 3464 1111 0010 2751 1223 z uwzględnieniem spraw,  przy których na mocy załącznika do ustawy o opłacie skarbowej pełnomocnictwo nie podlega opłacie).

TERMIN ZAŁATWIENIA:
Niezwłocznie

MIEJSCE NA ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW:
Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta – pok. 13 Urzędu Miejskiego w Lubinie przy ul.Kilińskiego 10, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

TRYB ODWOŁAWCZY:
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści kieruje się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lubina w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

PODSTAWA PRAWNA:
- ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1397 ze zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).

INNE INFORMACJE:
Zaświadczenie wydaje się wyłącznie osobie, której ono dotyczy. Wszelkich informacji w sprawach jw. udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego pod numerami telefonów: 76 74-68-210, 76 74-68-211, 76 74-68-212.
Komentarz

­

 

 

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zaświadczenie - Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.11.2008 13:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.02.2020 09:33 Dodano załącznik "Pobierz wniosek o zameldowaniu w .odt" (Tomasz Przyszlak)
21.02.2020 09:33 Dodano załącznik "Pobierz wniosek o zameldowaniu w .pdf" (Tomasz Przyszlak)
21.02.2020 09:33 Dodano załącznik "Pobierz wniosek o braku osób w .odt" (Tomasz Przyszlak)
21.02.2020 09:33 Dodano załącznik "Pobierz wniosek o braku osób w .pdf" (Tomasz Przyszlak)
21.02.2020 09:32 Usunięto załącznik Pobierz w PDF (Tomasz Przyszlak)
21.02.2020 09:32 Usunięto załącznik Pobierz w DOC (Tomasz Przyszlak)
28.01.2020 12:01 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
06.03.2019 10:02 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
18.01.2018 16:42 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
14.11.2016 11:02 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
30.08.2016 12:56 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
30.03.2015 14:43 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
26.03.2015 12:48 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
22.08.2013 11:29 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
29.10.2010 13:17 Dodano załącznik "Pobierz w DOC" (Tomasz Przyszlak)
29.10.2010 13:17 Dodano załącznik "Pobierz w PDF" (Tomasz Przyszlak)
03.11.2008 14:02 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)