Tomasz Przyszlak 14.09.2015 10:42

Aktualne plany miejscowe miasta Lubina

­
UWAGA
rysunki poglądowe aktualnych planów miejscowych na aktualnej mapie ewidencji gruntów dostępne są w Portalu Obsługi Klienta Powiatu Lubińskiego pod adresem: https://lubinski.webewid.pl w zakładce e-Usługi przeglądania map.
Po uruchomieniu należy otworzyć warstwę Planowanie przestrzenne i zaznaczyć Plany zagospodarowania

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Aktualne plany miejscowe miasta Lubina
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacji i Kadr
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Informację wytworzył:Piotr Jendrzejaczyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.09.2015 10:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.11.2019 15:42 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
26.11.2019 15:42 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.10.2019 15:11 Dodano załącznik "Zmiana planu 67 - częściowo zastąpił plan Nr 67" (Tomasz Przyszlak)
03.10.2019 14:51 Dodano załącznik "Plan 76 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 76 miasta Lubina - zastąpił plan nr 63 oraz częściowo zastąpił plan nr 52." (Tomasz Przyszlak)
03.10.2019 14:48 Usunięto załącznik Plan 63 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 63 miasta Lubina - częściowo zastąpił plan nr 52. (Tomasz Przyszlak)
23.09.2019 12:32 Dodano załącznik "Klauzla RODO przy sporządzaniu planów miejscowych " (Tomasz Przyszlak)
26.08.2019 21:34 Dodano załącznik "Plan 46 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2" (Tomasz Przyszlak)
26.08.2019 21:33 Usunięto załącznik Plan 46 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2 (Tomasz Przyszlak)
28.02.2019 11:43 Zmieniono tytuł załącznika z "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2" na "Plan 46 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2" (Tomasz Przyszlak)
28.02.2019 11:42 Dodano załącznik "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2" (Tomasz Przyszlak)
28.02.2019 11:42 Dodano załącznik "Plan 75 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 75 miasta Lubina - częściowo zastąpił plan Nr 48" (Tomasz Przyszlak)
15.11.2017 12:46 Dodano załącznik "Plan 71 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 71 miasta Lubina - częściowo zastąpił plan nr 50 miasta Lubina" (Tomasz Przyszlak)
15.11.2017 12:46 Dodano załącznik "Plan 72 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 72 miasta Lubina - częściowo zastąpił plan nr 52 miasta Lubina" (Tomasz Przyszlak)
15.11.2017 12:46 Dodano załącznik "Plan 73 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 73 miasta Lubina - częściowo zastąpił plan nr 46 miasta Lubina i zmianę do planu Nr 46" (Tomasz Przyszlak)
15.11.2017 12:46 Dodano załącznik "Plan 74 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 74 miasta Lubina - częściowo zastąpił plan nr 52 miasta Lubina" (Tomasz Przyszlak)
09.10.2017 11:12 Usunięto załącznik Plan 7 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar pomiędzy ul. J. Bema, ul. M. Skłodowskiej-Curie, ul. 1-go Maja oraz terenami PKP i ZOZ (Tomasz Przyszlak)
09.10.2017 11:12 Usunięto załącznik Plan 32 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego Aleją Niepodległości torami kolejowymi relacji Legnica – Rudna, granicami planu Nr 7, ulicami Kolejową, odrodzenia, Władysława Sikorskiego, granicą planu Nr 3.... (Tomasz Przyszlak)
09.10.2017 11:10 Dodano załącznik "Plan 66 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 66 miasta Lubina - zastąpił plan Nr 7 i plan Nr 32." (Tomasz Przyszlak)
04.05.2017 11:43 Usunięto załącznik Plan 15 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 15 miasta Lubina - częściowo zastąpiono planem nr 42 (Tomasz Przyszlak)
04.05.2017 11:42 Usunięto załącznik Plan 42 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego granicami planu Nr 34,33,30, granicą projektowanej w planie miejscowym Nr 15 drogi KZ do granicy ogrodów działkowych (Tomasz Przyszlak)
04.05.2017 11:38 Dodano załącznik "Plan 68 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 68 miasta Lubina - zastąpił plan Nr 15 i plan Nr 42." (Tomasz Przyszlak)
12.04.2017 15:03 Usunięto załącznik Plan 11 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu w rejonie północnego odcinka Al. Niepodległości (Tomasz Przyszlak)
12.04.2017 15:01 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 38 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego dreogą krajową nr 3, granicą planu Nr 24, planu Nr 11 i planu Nr 25, linią kolejową Legnica-Rudna" na "Plan 38 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego dreogą krajową nr 3, granicą planu Nr 24, planu Nr 11 i planu Nr 25, linią kolejową Legnica-Rudna - zastąpił plan dla LSSE, zastąpił w całości plan nr 11" (Tomasz Przyszlak)
12.04.2017 15:00 Dodano załącznik "Plan 67 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 67 miasta Lubina - częściowo zastąpił plan 24." (Tomasz Przyszlak)
12.04.2017 15:00 Dodano załącznik "Plan 69 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 69 miasta Lubina - częściowo zastąpił plan Nr 53 w rejonie ul. Parkowej i ul. Klonowej." (Tomasz Przyszlak)
12.04.2017 15:00 Dodano załącznik "Plan 70 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 70 miasta Lubina - częściowo zastąpił plan Nr 52 w rejonie ul. Jana Kilińskiego i ul. Księcia Ludwika I." (Tomasz Przyszlak)
17.11.2016 08:04 Dodano załącznik "Plan 64 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 64 miasta Lubina" (Tomasz Przyszlak)
02.12.2015 09:21 Dodano załącznik "Aktualne plany miejscowe miasta Lubina" (Tomasz Przyszlak)
02.12.2015 09:20 Usunięto załącznik Aktualne plany miejscowe miasta Lubina (Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:57 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:54 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 55 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 55 miasta Lubina." na "Plan 55 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 55 miasta Lubina - częściowo zastąpił plan nr 13 miasta Lubina)" (Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:53 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 48 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar ograniczony planem miejscowym Nr 36 (ul. Hutnicza), planem Nr 9 (ul. Hutnicza), południową granicą pasa drogowego... (Plan został zaskarżony przez Wojewodę do WSA we Wrocławiu)" na "Plan 48 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 48 miasta Lubina - WSA we Wrocławiu uchylił ustalenia par.9 uchwały" (Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:53 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 50 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 50 miasta Lubina." na "Plan 50 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 50 miasta Lubina - WSA we Wrocławiu stwierdził nieważność ustaleń dla jednostek 2 MN i 4 MN" (Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:53 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 51 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar ograniczony granicą planu miejscowego Nr 46 (wzdłuż ulicy Piłsudskiego), granicą planu miejscowego Nr 23... (Plan został zaskarżony przez Wojewodę do WSA we Wrocławiu)" na "Plan 51 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 51 miasta Lubina - WSA we Wrocławiu uchylił ustalenia par.10 planu" (Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:52 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 15 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina dla zespołu Małomice" na "Plan 15 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 15 miasta Lubina - częściowo zastąpiono planem nr 42" (Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:52 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 46 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego" na "Plan 46 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 46 miasta Lubina - częściowo zastąpiono zmianą do planu nr 46" (Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:52 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 47 - Plan ogłoszony w dzienniku urzędowym woj. Dolnośląskiego Poz. 1273 z dnia 22 luty 2013 Obowiązuje od 25.03.2013r ." na "Plan 47 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 47 miasta Lubina - WSA we Wrocławiu uchylił ustalenia par.10 ust.1 pkt.2, par.12 ust.1 pkt.5" (Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:46 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:46 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:44 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 51 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar ograniczony granicą planu miejscowego Nr 46 (wzdłuż ulicy Piłsudskiego), granicą planu miejscowego Nr 23... (Plan został zaskarżony przez Wojewodę do WSA we Wrocławiu)" na "Plan 51 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 51 miasta Lubina - WSA we Wrocławiu uchylił ustalenia par.10 planu" (Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:44 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 55 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 55 miasta Lubina." na "Plan 55 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 55 miasta Lubina - częściowo zastąpił plan nr 13 miasta Lubina)" (Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:44 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:43 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 48 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar ograniczony planem miejscowym Nr 36 (ul. Hutnicza), planem Nr 9 (ul. Hutnicza), południową granicą pasa drogowego... (Plan został zaskarżony przez Wojewodę do WSA we Wrocławiu)" na "Plan 48 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 48 miasta Lubina - WSA we Wrocławiu uchylił ustalenia par.9 uchwały" (Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:43 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 50 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 50 miasta Lubina." na "Plan 50 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 50 miasta Lubina - WSA we Wrocławiu stwierdził nieważność ustaleń dla jednostek 2 MN i 4 MN" (Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:42 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 47 - Plan ogłoszony w dzienniku urzędowym woj. Dolnośląskiego Poz. 1273 z dnia 22 luty 2013 Obowiązuje od 25.03.2013r ." na "Plan 47 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 47 miasta Lubina - WSA we Wrocławiu uchylił ustalenia par.10 ust.1 pkt.2, par.12 ust.1 pkt.5" (Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:41 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 46 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego" na "Plan 46 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 46 miasta Lubina - częściowo zastąpiono zmianą do planu nr 46" (Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:40 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 13 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar ograniczony projektowaną południową obwodnicą miasta Lubina, granicą planu nr 29, projektowanym zachodnim obejściem Lubina, lasem na południowym krańcu miasta, drogą krajową..." na "Plan 13 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 13 miasta Lubina - częściowo zastąpiono planem nr 55" (Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:40 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 15 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina dla zespołu Małomice" na "Plan 15 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 15 miasta Lubina - częściowo zastąpiono planem nr 42" (Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:38 Dodano załącznik "Plan 63 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 63 miasta Lubina - częściowo zastąpił plan Nr 52." (Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:16 Usunięto załącznik Plan 37 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicą Hutniczą; planem Nr 11; projektowaną ul. Na końcu osiedla Ustronie IV, projektowaną południową obwodnicą miasta Lubina... (został zastąpiony planem Nr 48) (Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:16 Usunięto załącznik Plan 45 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar ograniczony: granicą planu miejscowego Nr 31 (wzdłuż ulicy Piłsudskiego), granicą planu miejscowego Nr 23... (został zastąpiony planem nr 51) (Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:15 Usunięto załącznik Plan 36 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicą Aleją Niepodległości; Hutniczą, Jana Pawłą II; Bolesławiecką z wyłączeniem planu Nr 8 (Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:14 Usunięto załącznik Plan 17 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu kompostowni (Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:14 Usunięto załącznik Plan 21 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy drogą Nr 3, drogą do Księginic, drogą w kierunku Ścinawy i ulicą Zieloną (Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:14 Usunięto załącznik Plan 33 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 33 - Zastąpiono planem miejscowym nr 52 (Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:14 Usunięto załącznik Plan 34 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 34 - Zastąpiono planem miejscowym nr 52 (Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:13 Usunięto załącznik Plan 8 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 8 dla obszaru ograniczonego Al. Niepodległości, ul. Bolesławiecką ( dawniej Chocianowską ), ul. Parkową oraz ul. Jaworową bez terenu niezainwestowanego (Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:13 Usunięto załącznik Plan 9 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu Starego Lubina – Zachód (Nieobowiązujące, zastąpiono planem nr 50) (Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:13 Usunięto załącznik Plan 14 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu Starego Starego Lubina – Wschód (Nieobowiązujące, zastąpiono planem nr 50) (Tomasz Przyszlak)
25.02.2015 15:09 Dodano załącznik "Plan 55 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 55 miasta Lubina." (Tomasz Przyszlak)
03.12.2014 11:48 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.12.2014 11:45 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.12.2014 13:50 Dodano załącznik "Aktualne plany miejscowe miasta Lubina" (Tomasz Przyszlak)
02.12.2014 13:50 Usunięto załącznik Aktualne plany miejscowe miasta Lubina (Tomasz Przyszlak)
27.03.2014 11:36 Dodano załącznik "Plan 46 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" (Tomasz Przyszlak)
11.12.2013 11:09 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 34 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicą I. Paderewskiego; drogą krajową Nr3; torami kolejowymi relacji Legnica-Rudna, ul. Jana Bilińskiego oraz Aleją Niepodległości do ronda na ul. I. Paderewskiego" na "Plan 34 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 34 - Zastąpiono planem miejscowym nr 52" (Tomasz Przyszlak)
11.12.2013 11:09 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 33 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami I. Paderewskiego; rzeką Zimnicą; granicą Parku Wrocławskiego; granicą Planu Nr 4, drogą Nr 3; granicą planu Nr 21; drogą Nr 337 Lubin-Ścinawa, drogą Nr 3 do..." na "Plan 33 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 33 - Zastąpiono planem miejscowym nr 52" (Tomasz Przyszlak)
11.12.2013 11:07 Dodano załącznik "Plan 52 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 52 miasta Lubina." (Tomasz Przyszlak)
18.10.2013 14:40 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 14 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu Starego Starego Lubina – Wschód" na "Plan 14 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu Starego Starego Lubina – Wschód (Nieobowiązujące, zastąpiono planem nr 50)" (Tomasz Przyszlak)
18.10.2013 14:39 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 14 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu Starego Starego Lubina – Wschód" na "Plan 14 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu Starego Starego Lubina – Wschód (Nieobowiązujące, zastąpiono planem nr 50)" (Tomasz Przyszlak)
18.10.2013 14:39 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 9 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu Starego Lubina – Zachód" na "Plan 9 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu Starego Lubina – Zachód (Nieobowiązujące, zastąpiono planem nr 50)" (Tomasz Przyszlak)
27.06.2013 10:13 Dodano załącznik "Plan 50 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 50 miasta Lubina." (Tomasz Przyszlak)
31.05.2013 12:02 Dodano załącznik "Plan 53 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 53 miasta Lubina." (Tomasz Przyszlak)
04.04.2013 08:03 Dodano załącznik "Plan 47 - Plan ogłoszony w dzienniku urzędowym woj. Dolnośląskiego Poz. 1273 z dnia 22 luty 2013 Obowiązuje od 25.03.2013r ." (Tomasz Przyszlak)
04.04.2013 08:03 Usunięto załącznik Plan 47 - Plan ogłoszony w dzienniku urzędowym woj. Dolnośląskiego Poz. 1273 z dnia 22 luty 2013 Obowiązuje od 25.03.2013r . (Tomasz Przyszlak)
27.03.2013 14:11 Dodano załącznik "Plan 47 - Plan ogłoszony w dzienniku urzędowym woj. Dolnośląskiego Poz. 1273 z dnia 22 luty 2013 Obowiązuje od 25.03.2013r ." (Tomasz Przyszlak)
27.03.2013 14:10 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 39 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Lubin, ograniczonego drogą krajową nr 3, granicą planu Nr 24 oraz granicą miasta Lubina, znajdującego się w granicach terenu górniczego \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Lubin I\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"" na "Plan 39 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Lubin, ograniczonego drogą krajową nr 3, granicą planu Nr 24 oraz granicą miasta Lubina, znajdującego się w granicach terenu górniczego Lubin I" (Tomasz Przyszlak)
27.03.2013 14:10 Usunięto załącznik Plan 47 - Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej - trwają prace nad projektem planu. (Tomasz Przyszlak)
09.10.2012 12:06 Dodano załącznik "Aktualne plany miejscowe miasta Lubina" (Tomasz Przyszlak)
09.10.2012 12:06 Usunięto załącznik Aktualne plany miejscowe miasta Lubina (Tomasz Przyszlak)
13.03.2012 11:24 Dodano załącznik "Plan 10 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar lotniska i stadionu." (Tomasz Przyszlak)
05.03.2012 15:37 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 51 - Plan został zaskarżony przez Wojewodę do WSA we Wrocławiu." na "Plan 51 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar ograniczony granicą planu miejscowego Nr 46 (wzdłuż ulicy Piłsudskiego), granicą planu miejscowego Nr 23... (Plan został zaskarżony przez Wojewodę do WSA we Wrocławiu)" (Tomasz Przyszlak)
05.03.2012 15:34 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 48 - Plan został zaskarżony przez Wojewodę do WSA we Wrocławiu." na "Plan 48 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar ograniczony planem miejscowym Nr 36 (ul. Hutnicza), planem Nr 9 (ul. Hutnicza), południową granicą pasa drogowego... (Plan został zaskarżony przez Wojewodę do WSA we Wrocławiu)" (Tomasz Przyszlak)
05.03.2012 13:44 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 37 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicą Hutniczą; planem Nr 11; projektowaną ul. Na końcu osiedla Ustronie IV, projektowaną południową obwodnicą miasta Lubina do ul. Hutniczej" na "Plan 37 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicą Hutniczą; planem Nr 11; projektowaną ul. Na końcu osiedla Ustronie IV, projektowaną południową obwodnicą miasta Lubina... (został zastąpiony planem Nr 48)" (Tomasz Przyszlak)
05.03.2012 11:21 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 39 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Lubin, ograniczonego drogą krajową nr 3, granicą planu Nr 24 oraz granicą miasta Lubina, znajdującego się w granicach terenu górniczego \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Lubin I\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"" na "Plan 39 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Lubin, ograniczonego drogą krajową nr 3, granicą planu Nr 24 oraz granicą miasta Lubina, znajdującego się w granicach terenu górniczego "Lubin I"" (Tomasz Przyszlak)
05.03.2012 11:20 Dodano załącznik "Plan 48 - Plan został zaskarżony przez Wojewodę do WSA we Wrocławiu." (Tomasz Przyszlak)
16.02.2012 12:21 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 45 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar ograniczony: granicą planu miejscowego Nr 31 (wzdłuż ulicy Piłsudskiego), granicą planu miejscowego Nr 23 (zespół garaży przy ul. Piłsudskiego), granicą lasu, granicą pasa...." na "Plan 45 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar ograniczony: granicą planu miejscowego Nr 31 (wzdłuż ulicy Piłsudskiego), granicą planu miejscowego Nr 23... (został zastąpiony planem nr 51)" (Tomasz Przyszlak)
16.02.2012 10:36 Dodano załącznik "Plan 51 - Plan został zaskarżony przez Wojewodę do WSA we Wrocławiu." (Tomasz Przyszlak)
16.02.2012 10:36 Usunięto załącznik Plan 51 - Plan został zaskarżony przez Wojewodę do WSA we Wrocławiu. (Tomasz Przyszlak)
16.02.2012 10:35 Dodano załącznik "Plan 51 - Plan został zaskarżony przez Wojewodę do WSA we Wrocławiu." (Tomasz Przyszlak)
15.02.2012 12:38 Dodano załącznik "Plan 47 - Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej - trwają prace nad projektem planu." (Tomasz Przyszlak)
15.02.2012 12:38 Usunięto załącznik Plan 47 - Uchwała w sprawie uchwalenia planu została przez Wojewodę zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (Tomasz Przyszlak)
27.09.2011 10:03 Dodano załącznik "Plan 47 - Uchwała w sprawie uchwalenia planu została przez Wojewodę zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu" (Tomasz Przyszlak)
25.07.2011 13:01 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 39 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Lubin, ograniczonego drogą krajową nr 3, granicą planu Nr 24 oraz granicą miasta Lubina, znajdującego się w granicach terenu górniczego \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Lubin I\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"" na "Plan 39 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Lubin, ograniczonego drogą krajową nr 3, granicą planu Nr 24 oraz granicą miasta Lubina, znajdującego się w granicach terenu górniczego "Lubin I"" (Tomasz Przyszlak)
25.07.2011 13:01 Dodano załącznik "Plan 49 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 49 miasta Lubina." (Tomasz Przyszlak)
25.07.2011 12:56 Usunięto załącznik Plan 3 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu przy ulicy Paderewskiego (Tomasz Przyszlak)
20.07.2011 11:54 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
13.01.2011 15:29 Usunięto załącznik Plan 31 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami Komisji Edukacji Narodowej; Legnicką; Leśną granicą planu Nr 5; granicą Parku Leśnego; granicą ogrodów działkowych; ul. J. Piłsudskiego, nasypem ... (Tomasz Przyszlak)
13.01.2011 15:29 Usunięto załącznik Plan 5 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 5 obszaru ograniczonego ul. Legnicką, ul. Leśną osiedlem domków jednorodzinnych „Przylesie” oraz drogą gruntową łączącą Park Leśny z ul. Legnicką wraz z terenami wokół skrzyżowania ul.... (Tomasz Przyszlak)
02.09.2010 14:41 Dodano załącznik "Plan 31 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami Komisji Edukacji Narodowej; Legnicką; Leśną granicą planu Nr 5; granicą Parku Leśnego; granicą ogrodów działkowych; ul. J. Piłsudskiego, nasypem ..." (Tomasz Przyszlak)
02.09.2010 14:41 Usunięto załącznik Plan 31 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami Komisji Edukacji Narodowej; Legnicką; Leśną granicą planu Nr 5; granicą Parku Leśnego; granicą ogrodów działkowych; ul. J. Piłsudskiego, nasypem ... (Tomasz Przyszlak)
02.09.2010 14:41 Dodano załącznik "Plan 5 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 5 obszaru ograniczonego ul. Legnicką, ul. Leśną osiedlem domków jednorodzinnych „Przylesie” oraz drogą gruntową łączącą Park Leśny z ul. Legnicką wraz z terenami wokół skrzyżowania ul...." (Tomasz Przyszlak)
02.09.2010 14:40 Usunięto załącznik Plan 5 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 5 obszaru ograniczonego ul. Legnicką, ul. Leśną osiedlem domków jednorodzinnych „Przylesie” oraz drogą gruntową łączącą Park Leśny z ul. Legnicką wraz z terenami wokół skrzyżowania ul.... (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010 13:45 Dodano załącznik "Plan 46 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010 10:45 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 39 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Lubin, ograniczonego drogą krajową nr 3, granicą planu Nr 24 oraz granicą miasta Lubina, znajdującego się w granicach terenu górniczego \\\\\\\\\\\\\\\"Lubin I\\\\\\\\\\\\\\\"" na "Plan 39 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Lubin, ograniczonego drogą krajową nr 3, granicą planu Nr 24 oraz granicą miasta Lubina, znajdującego się w granicach terenu górniczego "Lubin I"" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010 10:44 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010 10:40 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 45" na "Plan 45 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar ograniczony: granicą planu miejscowego Nr 31 (wzdłuż ulicy Piłsudskiego), granicą planu miejscowego Nr 23 (zespół garaży przy ul. Piłsudskiego), granicą lasu, granicą pasa...." (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010 10:39 Dodano załącznik "Plan 42 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego granicami planu Nr 34,33,30, granicą projektowanej w planie miejscowym Nr 15 drogi KZ do granicy ogrodów działkowych" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010 10:38 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 41" na "Plan 41 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar ograniczony: granicą planu nr 32 wzdłuż ulicy Odrodzenia, Kopernika, Armii Krajowej do planu nr 34 wzdłuż Al. Niepodległości do ronda, następnie wzdłuż zachodniej granicy..." (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010 10:37 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 39" na "Plan 39 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Lubin, ograniczonego drogą krajową nr 3, granicą planu Nr 24 oraz granicą miasta Lubina, znajdującego się w granicach terenu górniczego "Lubin I"" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010 10:37 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 38" na "Plan 38 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego dreogą krajową nr 3, granicą planu Nr 24, planu Nr 11 i planu Nr 25, linią kolejową Legnica-Rudna" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010 10:37 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 37" na "Plan 37 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicą Hutniczą; planem Nr 11; projektowaną ul. Na końcu osiedla Ustronie IV, projektowaną południową obwodnicą miasta Lubina do ul. Hutniczej" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010 10:36 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 36" na "Plan 36 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicą Aleją Niepodległości; Hutniczą, Jana Pawłą II; Bolesławiecką z wyłączeniem planu Nr 8" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010 10:36 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 34" na "Plan 34 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicą I. Paderewskiego; drogą krajową Nr3; torami kolejowymi relacji Legnica-Rudna, ul. Jana Bilińskiego oraz Aleją Niepodległości do ronda na ul. I. Paderewskiego" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010 10:35 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 33" na "Plan 33 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami I. Paderewskiego; rzeką Zimnicą; granicą Parku Wrocławskiego; granicą Planu Nr 4, drogą Nr 3; granicą planu Nr 21; drogą Nr 337 Lubin-Ścinawa, drogą Nr 3 do..." (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010 10:35 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 32" na "Plan 32 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego Aleją Niepodległości torami kolejowymi relacji Legnica – Rudna, granicami planu Nr 7, ulicami Kolejową, odrodzenia, Władysława Sikorskiego, granicą planu Nr 3...." (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010 10:34 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 31" na "Plan 31 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami Komisji Edukacji Narodowej; Legnicką; Leśną granicą planu Nr 5; granicą Parku Leśnego; granicą ogrodów działkowych; ul. J. Piłsudskiego, nasypem ..." (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010 10:34 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 28" na "Plan 28 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu związanego z eksploatacją złoża kruszywa naturalnego „Małomice”" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010 10:34 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 26" na "Plan 26 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar nieruchomości pomiędzy ul. Bolesławiecką; ul. Parkową; torami PKP oraz ul. 1-go Maja" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010 10:33 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 24" na "Plan 24 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy obszarem Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej a Cmentarzem Komunalnym w Oborze" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010 10:33 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 23" na "Plan 23 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Piłsudskiego w Lubinie, przeznaczonego na zespół garaży" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010 10:32 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 21" na "Plan 21 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy drogą Nr 3, drogą do Księginic, drogą w kierunku Ścinawy i ulicą Zieloną" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010 10:32 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 17" na "Plan 17 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu kompostowni" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010 10:32 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 15" na "Plan 15 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina dla zespołu Małomice" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010 10:31 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 14" na "Plan 14 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu Starego Starego Lubina – Wschód" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010 10:30 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 13" na "Plan 13 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar ograniczony projektowaną południową obwodnicą miasta Lubina, granicą planu nr 29, projektowanym zachodnim obejściem Lubina, lasem na południowym krańcu miasta, drogą krajową..." (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010 10:30 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 11" na "Plan 11 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu w rejonie północnego odcinka Al. Niepodległości" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010 10:29 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 9" na "Plan 9 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu Starego Lubina – Zachód" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010 10:29 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 8" na "Plan 8 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 8 dla obszaru ograniczonego Al. Niepodległości, ul. Bolesławiecką ( dawniej Chocianowską ), ul. Parkową oraz ul. Jaworową bez terenu niezainwestowanego" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010 10:28 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 7" na "Plan 7 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar pomiędzy ul. J. Bema, ul. M. Skłodowskiej-Curie, ul. 1-go Maja oraz terenami PKP i ZOZ" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010 10:28 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 5" na "Plan 5 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 5 obszaru ograniczonego ul. Legnicką, ul. Leśną osiedlem domków jednorodzinnych „Przylesie” oraz drogą gruntową łączącą Park Leśny z ul. Legnicką wraz z terenami wokół skrzyżowania ul...." (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010 10:27 Zmieniono tytuł załącznika z "Plan 3" na "Plan 3 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu przy ulicy Paderewskiego" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010 10:22 Dodano załącznik "Plan 21" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010 10:22 Dodano załącznik "Plan 17" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010 10:22 Dodano załącznik "Plan 15" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010 10:21 Dodano załącznik "Plan 14" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010 10:21 Dodano załącznik "Plan 13" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010 10:21 Dodano załącznik "Plan 11" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010 10:21 Dodano załącznik "Plan 9" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010 10:21 Dodano załącznik "Plan 8" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010 10:21 Dodano załącznik "Plan 7" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010 10:21 Dodano załącznik "Plan 5" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010 10:21 Dodano załącznik "Aktualne plany miejscowe miasta Lubina" (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010 10:21 Dodano załącznik "Plan 3" (Tomasz Przyszlak)
Brak Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)