Tomasz Przyszlak 29.10.2008 11:30

Rejestr skarg i wniosków

­

Zgodnie z art. 11b ustawy o samorządzie gminnym działalność organów gminy jest jawna, zaś zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy. §7a ust. 6 Statutu Miasta Lubina reguluje, iż wgląd do dokumentów lub informacji następuje na wniosek osoby zainteresowanej, na terenie Urzędu Miejskiego i w obecności pracownika Urzędu, w terminie 14 dni od złożenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony do 30 dni. Udostępnienie polega na umożliwieniu osobie zainteresowanej przeglądania akt oraz sporządzania z nich notatek i odpisów.

Rejestr skarg i wniosków znajduje się w pokoju 116.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rejestr skarg i wniosków
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.10.2008 11:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.07.2018 14:13 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
29.10.2008 12:30 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)