Tomasz Przyszlak 29.10.2008 14:26

Ewidencja ludności

­

Ewidencja ludności prowadzona jest w formie:
1. Zbiorów meldunkowych:

a) zbioru danych stałych mieszkańców,
b) zbioru danych byłych mieszkańców,
c) zbioru danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące,
d) zbioru danych cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy.

2. Prowadzenie rejestrów:
a) przyjętych zgłoszeń o utracie dowodu osobistego,
b) wyborców.

Archiwum:
- Książki meldunkowe,
- Wykazy 6-latków i gimnazjalistów.

Dane osobowe mogą być udostępniane w formie:
- wydruku z bazy komputerowej,
- zaświadczenia,
- pisma.

Zasady i sposób udostępniania danych z w/w zbiorów:
- na pisemny umotywowany wniosek osoby zainteresowanej,
- ustnie osobie bezpośrednio zainteresowanej.

Postępowania administracyjne na wniosek strony lub z urzędu zmierzające do wydania decyzji administracyjnych w sprawach zameldowań lub wymeldowań prowadzone są w formie rejestru spraw bieżących oraz archiwum spraw zakończonych:
- udostępnianie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań odbywa się na żądanie stron – w oparciu o art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego,
- w postępowaniu odwoławczym organ I instancji przekazuje całość akt sprawy organowi II instancji na podstawie art. 133 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( t.j. z 2006 r.Dz. U. Nr.139, poz. 993 z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 214, poz. 1353 z późn. zm.)

 

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.01.2013 10:36 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
30.08.2011 12:40 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
30.08.2011 12:40 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
26.02.2010 12:06 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
26.02.2010 12:06 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
26.02.2010 12:03 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
26.02.2010 12:00 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
19.03.2009 13:23 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
19.03.2009 12:49 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
19.03.2009 12:35 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
29.10.2008 12:26 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)