Lubin, 17 grudnia 2019r.
 
RM.0002.11.2019
 
Działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 23 grudnia 2019r. o godz. 10.00 XIII sesję Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej
Nr 106 w Ratuszu w Lubinie, Rynek 23.
 
Porządek posiedzenia:
  1. Informacje Przewodniczącej Rady.
  2. Uchwała w sprawie budżetu miasta Lubina na 2020r. inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 64/2019
  3. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2020 – 2040 – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 65/2019
  4. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację publicznego powiatowego transportu zbiorowego – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 73/2019
  5. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XIII Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacji i Kadr
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:19.12.2019 14:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Potocka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:19.12.2019 14:14