Listopad 2019

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Listopad 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:08.11.2019 16:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:11.12.2019 12:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
11.12.2019 12:18 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.332.2019 z dnia 29
listopada 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok
2019."

(Tomasz Przyszlak)
11.12.2019 12:18 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.331.2019 z dnia 29
listopada 2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina
na rok 2019."

(Tomasz Przyszlak)
02.12.2019 16:01 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.330.2019 z dnia 28
listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na
wsparcie lub powierzenie do realizacji zadań publicznych w
2020 r...."

(Tomasz Przyszlak)
02.12.2019 16:01 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.329.2019 z dnia 27
listopada 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie
zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin na
2019 rok."

(Tomasz Przyszlak)
02.12.2019 16:01 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.328.2019 z dnia 27
listopada 2019r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do
realizacji zadania publicznego..."

(Tomasz Przyszlak)
02.12.2019 16:00 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.327.2019 z dnia 25
listopada 2019r. w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja
Pudełko do reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin, na
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Regionalnego Centrum
Sportowego Sp. z o.o. w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
02.12.2019 16:00 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.326.2019 z dnia 25
listopada 2019r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do
realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania..."

(Tomasz Przyszlak)
26.11.2019 15:49 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.325.2019 z dnia 22
listopada 2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektu uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
26.11.2019 15:49 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.324.2019 z dnia 20
listopada 2019r. w sprawie należności czynszowych
związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
26.11.2019 15:49 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.323.2019 z dnia 20
listopada 2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektu apelu."

(Tomasz Przyszlak)
26.11.2019 15:49 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.322.2019 z dnia 19
listopada 2019r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego w 2019r."

(Tomasz Przyszlak)
26.11.2019 15:49 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.321.2019 z dnia 19
listopada 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok
2019."

(Tomasz Przyszlak)
26.11.2019 15:49 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.320.2019 z dnia 19
listopada 2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina
na rok 2019."

(Tomasz Przyszlak)
26.11.2019 15:49 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.319.2019 z dnia 19
listopada 2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności
z tytułu nabycia własności nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
26.11.2019 15:49 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.318.2019 z dnia 18
listopada 2019r. w sprawie umorzeń należności o
charakterze cywilnoprawnym."

(Tomasz Przyszlak)
26.11.2019 15:49 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.317.2019 z dnia 18
listopada 2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności
czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu
mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
26.11.2019 15:49 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.314.2019 z dnia 14
listopada 2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności
czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu
mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
20.11.2019 14:47 Usunięto załącznik Zarządzenie P.0050.314.2019 z dnia 14
listopada 2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektu uchwały.

(Tomasz Przyszlak)
20.11.2019 10:17 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.316.2019 z dnia 15
listopada 2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektów uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
20.11.2019 10:17 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.315.2019 z dnia 15
listopada 2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektów uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
20.11.2019 10:17 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.314.2019 z dnia 14
listopada 2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektu uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
20.11.2019 10:17 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.313.2019 z dnia 14
listopada 2019r. w sprawie upoważnienia do przekazywania
informacji o zobowiązaniach alimentacyjnych do biur
informacji gospodarczej..."

(Tomasz Przyszlak)
20.11.2019 10:17 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.312.2019 z dnia 13
listopada 2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektów uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
20.11.2019 10:17 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.311.2019 z dnia 13
listopada 2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektu uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
20.11.2019 10:17 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.310.2019 z dnia 12
listopada 2019r. w sprawie zmiany celu użytkowania
wieczystego oraz stawki procentowej opłaty rocznej z
tytułu użytkowania wieczystego gruntu."

(Tomasz Przyszlak)
20.11.2019 10:17 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.309.2019 z dnia 8
listopada 2019r. w sprawie zmiany stawki procentowej opłaty
rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
08.11.2019 16:00 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)