Październik 2019

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Październik 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:07.10.2019 12:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:08.11.2019 16:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
08.11.2019 16:00 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.301.2019 z dnia 31
października 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na
rok 2019."

(Tomasz Przyszlak)
08.11.2019 16:00 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.300.2019 z dnia 31
października 2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta
Lubina na rok 2019."

(Tomasz Przyszlak)
29.10.2019 07:56 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.299.2019 z dnia 28
października 2019r. w sprawie podania do publicznej
wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego oraz o udzielonych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych za III kwartały
2019 roku."

(Tomasz Przyszlak)
28.10.2019 13:37 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.298.2019 z dnia 25
października 2019r. w sprawie dzierżawy gruntów."

(Tomasz Przyszlak)
28.10.2019 13:37 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.297.2019 z dnia 23
października 2019r. w sprawie odstąpienia przez Gminę
Miejską Lubin od prawa pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
28.10.2019 13:37 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.296.2019 z dnia 23
października 2019r. w sprawie odstąpienia przez Gminę
Miejską Lubin od prawa pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
24.10.2019 11:42 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
24.10.2019 11:42 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie
P.0050.291.2019 z dnia 18 października 2019r. w sprawie
umorzeń" na "Zarządzenie P.0050.291.2019 z dnia 18
października 2019r. w sprawie umorzeń należności
czynszowych związanych z użytkowaniem lokali
mieszkalnych."

(Robert Zujewicz)
24.10.2019 11:40 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.291.2019 z dnia 18
października 2019r. w sprawie umorzeń"

(Robert Zujewicz)
24.10.2019 11:40 Usunięto załącznik Zarządzenie P.0050.291.2019 z dnia 18
października 2019r. w sprawie umorzeń należności
czynszowych związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych.

(Robert Zujewicz)
24.10.2019 10:28 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
24.10.2019 10:27 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.295.2019 z dnia 22
października 2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej
w Lubinie projektu uchwały,"

(Robert Zujewicz)
24.10.2019 10:27 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.294.2019 z dnia 22
października 2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej
w Lubinie projektu uchwały,"

(Robert Zujewicz)
24.10.2019 10:27 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.293.2019 z dnia 21
października 2019r. w sprawie należności czynszowych
związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych,"

(Robert Zujewicz)
21.10.2019 15:46 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
21.10.2019 15:46 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie
P.0050.293.2019 z dnia 18 października 2019r. w sprawie
uznania celowości i zlecenia do realizacji zadania
publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej, określonego w ofercie Fundacji Moniki Pyrek z
siedzibą w Szczecinie" na "Zarządzenie P.0050.292.2019 z
dnia 18 października 2019r. w sprawie uznania celowości i
zlecenia do realizacji zadania publicznego z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, określonego
w ofercie Fundacji Moniki Pyrek z siedzibą w Szczecinie"

(Robert Zujewicz)
21.10.2019 13:30 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.293.2019 z dnia 18
października 2019r. w sprawie uznania celowości i zlecenia
do realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej, określonego w ofercie
Fundacji Moniki Pyrek z siedzibą w Szczecinie"

(Robert Zujewicz)
18.10.2019 15:28 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.291.2019 z dnia 18
października 2019r. w sprawie umorzeń należności
czynszowych związanych z użytkowaniem lokali
mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
18.10.2019 15:28 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.290.2019 z dnia 18
października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na
wniesienie w drodze aportu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
18.10.2019 15:28 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.289.2019 z dnia 18
października 2019r. w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja
Pudełko do reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin, na
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
18.10.2019 15:28 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.288.2019 z dnia 17
października 2019r. w sprawie uznania celowości i zlecenia
do realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej..."

(Tomasz Przyszlak)
18.10.2019 15:28 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.287.2019 z dnia 16
października 2019r. w sprawie zmian w składzie Miejskiego
Zespołu Interdyscyplinarnego w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
17.10.2019 15:47 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.286.2019 z dnia 16
października 2019r. w sprawie obniżenia czynszu za
dzierżawę gruntu."

(Tomasz Przyszlak)
17.10.2019 15:47 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.285.2019 z dnia 16
października 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia
P.0050.153.2019 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 5 czerwca
2019r. w sprawie dzierżawy gruntów."

(Tomasz Przyszlak)
17.10.2019 15:47 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.284.2019 z dnia 11
października 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
jako terenu dodatkowego na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
17.10.2019 15:47 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.283.2019 z dnia 10
października 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na
rok 2019."

(Tomasz Przyszlak)
17.10.2019 15:47 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.282.2019 z dnia 10
października 2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta
Lubina na rok 2019."

(Tomasz Przyszlak)
17.10.2019 15:47 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.281.2019 z dnia 10
października 2019r. w sprawie dzierżaw gruntów."

(Tomasz Przyszlak)
10.10.2019 15:49 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.280.2019 z dnia 10
października 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na
wsparcie lub powierzenie do realizacji zadań publicznych w
2019r."

(Tomasz Przyszlak)
09.10.2019 16:55 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.279.2019 z dnia 8
października 2019r. w sprawie umorzeń należności o
charakterze cywilnoprawnym."

(Tomasz Przyszlak)
09.10.2019 16:55 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.278.2019 z dnia 8
października 2019r. w sprawie umorzeń należności
czynszowych związanych z użytkowaniem lokali."

(Tomasz Przyszlak)
09.10.2019 16:55 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.277.2019 z dnia 8
października 2019r. w sprawie zatwierdzenia prac Komisji
opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na zadania
z zakresu ochrony środowiska planowane do realizacji w
2019r."

(Tomasz Przyszlak)
08.10.2019 09:25 Dodano załącznik " Zarządzenie P.0050.276.2019 z dnia 4
października 2019r. w sprawie zorganizowania przetargu
ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości pod
budowę garaży."

(Tomasz Przyszlak)
07.10.2019 12:26 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)