Wrzesień 2019

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wrzesień 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:04.09.2019 14:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:07.10.2019 12:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
07.10.2019 12:25 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.272.2019 z dnia 30
września 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok
2019."

(Tomasz Przyszlak)
07.10.2019 12:25 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.271.2019 z dnia 30
września 2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina
na rok 2019."

(Tomasz Przyszlak)
04.10.2019 14:19 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Zarządzenie P.0050.270.2019 z dnia 26
września 2019r. " na "Zarządzenie P.0050.270.2019 z dnia
30 września 2019r. w sprawie nabvycia nieruchomości wraz z
prawem użytkowania wieczystego gruntu."

(Tomasz Przyszlak)
04.10.2019 14:18 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Zarządzenie P.0050.269.2019 z dnia 26
września 2019r. " na "Zarządzenie P.0050.269.2019 z dnia
30 września 2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektów uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
04.10.2019 14:17 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Zarządzenie P.0050.268.2019 z dnia 27
września 2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektów ucvhwał" na "Zarządzenie
P.0050.268.2019 z dnia 27 września 2019r. w sprawie
wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
04.10.2019 14:16 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.270.2019 z dnia 26
września 2019r. "

(Tomasz Przyszlak)
04.10.2019 14:16 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.269.2019 z dnia 26
września 2019r. "

(Tomasz Przyszlak)
04.10.2019 14:16 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.268.2019 z dnia 27
września 2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektów ucvhwał"

(Tomasz Przyszlak)
03.10.2019 14:59 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.267.2019 z dnia 26
września 2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności
czynszowych związanych z użytkowaniem lokali
mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
03.10.2019 14:59 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.266.2019 z dnia 26
września 2019r. w sprawie umorzeń należności czynszowych
związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
03.10.2019 14:59 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.265.2019 z dnia 26
września 2019r. w sprawie powołania Koordynatora Gminnego
do spraw informatyki oraz Operatorów Informatycznej
Obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta
Lubina w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 13 października 2019r."

(Tomasz Przyszlak)
24.09.2019 14:40 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.264.2019 z dnia 19
września 2019r. w sprawie dzierżawy gruntów."

(Tomasz Przyszlak)
24.09.2019 14:40 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.263.2019 z dnia 19
września 2019r. w sprawie odstąpienia przez Gminę
Miejską Lubin od prawa pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
24.09.2019 14:40 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.262.2019 z dnia 18
września 2019r. w sprawie odmowy umorzenia należności
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
24.09.2019 14:40 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.261.2019 z dnia 17
września 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok
2019."

(Tomasz Przyszlak)
24.09.2019 14:40 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.260.2019 z dnia 17
września 2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina
na rok 2019."

(Tomasz Przyszlak)
19.09.2019 12:48 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.259.2019 z dnia 17
września 2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności
czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu
mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
19.09.2019 12:48 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.258.2019 z dnia 16
września 2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności
czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu
mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
18.09.2019 13:21 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.257.2019 z dnia 16
września 2019r. w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja
Pudełko do reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin, na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPEC TERMAL
S.A. w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
18.09.2019 13:21 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.256.2019 z dnia 12
września 2019r. w sprawie realizacji niektórych zadań
związanych z rozwiązaniem Zespołu Szkół Sportowych w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
18.09.2019 13:21 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.255.2019 z dnia 12
września 2019r. w sprawie upoważnienia do dokonywania
czynności w ramach prowadzonych postępowań z
wyłączeniem prawa do wydawania rozstrzygnięć, w tym
decyzji administracyjnych oraz do poświadczania za
zgodność z oryginałem odpisów dokumentów na potrzeby
prowadzonych postępowań."

(Tomasz Przyszlak)
12.09.2019 17:56 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.254.2019 z dnia 11
września 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok
2019."

(Tomasz Przyszlak)
10.09.2019 15:36 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.253.2019 z dnia 10
września 2019r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do
realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej..."

(Tomasz Przyszlak)
10.09.2019 15:36 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.252.2019 z dnia 9
września 2019r. w sprawie dzierżawy gruntu."

(Tomasz Przyszlak)
10.09.2019 15:36 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.251.2019 z dnia 6
września 2019r. w sprawie zatwierdzenia prac Komisji
opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na zadania
z zakresu ochrony środowiska planowane do realizacji w
2019r."

(Tomasz Przyszlak)
10.09.2019 15:36 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.250.2019 z dnia 5
września 2019r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do
realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury..."

(Tomasz Przyszlak)
10.09.2019 15:36 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.249.2019 z dnia 5
września 2019r. w sprawie ustalenia terminu składania
wniosków o przyznanie pomocy na dofinansowanie zakupu
podręczników."

(Tomasz Przyszlak)
10.09.2019 15:36 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.248.2019 z dnia 4
września 2019r. w sprawie sprzedaży oraz oddania w
użytkowanie wieczyste nieruchomości jako terenu
dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
10.09.2019 15:36 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.247.2019 z dnia 2
września 2019r. zmieniające zarządzenie nr
P.0050.440.2015 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 14 grudnia
2015r..."

(Tomasz Przyszlak)
04.09.2019 14:39 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)