Lipiec 2019

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Lipiec 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:05.07.2019 12:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:14.08.2019 14:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
14.08.2019 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.202.2019 z dnia 31
lipca 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok
2019."

(Tomasz Przyszlak)
14.08.2019 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.201.2019 z dnia 31
lipca 2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na
rok 2019."

(Tomasz Przyszlak)
14.08.2019 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.200.2019 z dnia 31
lipca 2019r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki
pisarskiej..."

(Tomasz Przyszlak)
14.08.2019 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.199.2019 z dnia 31
lipca 2019r. w sprawie dzierżawy gruntów."

(Tomasz Przyszlak)
14.08.2019 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.198.2019 z dnia 24
lipca 2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektu uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
14.08.2019 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.197.2019 z dnia 24
lipca 2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności z
tytułu nabycia własności nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
25.07.2019 13:50 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.196.2019 z dnia 23
lipca 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania
dostawy mediów do lokali w budynkach gminnego zasobu
mieszkaniowego miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
25.07.2019 13:50 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.195.2019 z dnia 22
lipca 2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności o
charakterze cywilnoprawnym."

(Tomasz Przyszlak)
24.07.2019 12:17 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.186.2019 z dnia 11
lipca 2019r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych
dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego."

(Tomasz Przyszlak)
24.07.2019 12:17 Usunięto załącznik Zarządzenie P.0050.186.2019 z dnia 11
lipca 2019r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych
dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego.

(Tomasz Przyszlak)
24.07.2019 09:42 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.194.2019 z dnia 19
lipca 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości
Informacji o wykonaniu. budżetu jst oraz udzielonych
umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II
kwartał 2019r."

(Tomasz Przyszlak)
24.07.2019 09:42 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.193.2019 z dnia 17
lipca 2019r. w sprawie umorzeń należności czynszowych
związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
24.07.2019 09:42 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.192.2019 z dnia 17
lipca 2019r. w sprawie rozłożenia na raty kwoty
należności o charakterze cywilnoprawnym."

(Tomasz Przyszlak)
24.07.2019 09:42 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.191.2019 z dnia 17
lipca 2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności
czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu
mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
24.07.2019 09:42 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.190.2019 z dnia 16
lipca 2019r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do
realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej, określonego w ofercie
Uczniowskiego Klubu Sportowego Miedziani zs. w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
24.07.2019 09:42 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.189.2019 z dnia 15
lipca 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok
2019."

(Tomasz Przyszlak)
24.07.2019 09:42 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.188.2019 z dnia 15
lipca 2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na
2019r."

(Tomasz Przyszlak)
24.07.2019 09:42 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.187.2019 z dnia 12
lipca 2019r. w sprawie zorganizowania przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż lokali."

(Tomasz Przyszlak)
24.07.2019 09:42 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.186.2019 z dnia 11
lipca 2019r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych
dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego."

(Tomasz Przyszlak)
24.07.2019 09:42 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.185.2019 z dnia 10
lipca 2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności o
charakterze cywilnoprawnym."

(Tomasz Przyszlak)
11.07.2019 14:09 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.184.2019 z dnia 10
lipca 2019r. w sprawie sprzedaży prawa własności
nieruchomości gruntowej."

(Tomasz Przyszlak)
11.07.2019 14:09 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.183.2019 z dnia 5
lipca 2019r. w sprawie powołania Dyrektora Narodowej
Orkiestry Dętej z siedzibą w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
11.07.2019 14:09 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.182.2019 z dnia 5
lipca 2019r. w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury
Muza w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
05.07.2019 12:36 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)