Czerwiec 2019

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Czerwiec 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:07.06.2019 14:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:05.07.2019 12:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
05.07.2019 12:35 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.173.2019 z dnia 28
czerwca 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok
2019."

(Tomasz Przyszlak)
05.07.2019 12:35 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.172.2019 z dnia 28
czerwca 2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na
rok 2019."

(Tomasz Przyszlak)
03.07.2019 15:15 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.171.2019 z dnia 28
czerwca 2019r. w sprawie upoważnienia do dokonywania
czynności w ramach prowadzonych postępowań..."

(Tomasz Przyszlak)
03.07.2019 15:15 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.170.2019 z dnia 28
czerwca 2019r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia
postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych, a także
do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji
administracyjnych."

(Tomasz Przyszlak)
03.07.2019 15:15 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.169.2019 z dnia 28
czerwca 2019r. w sprawie umorzenia należności o
charakterze cywilnoprawnym z tytułu przejazdu komunikacją
miejską bez biletu."

(Tomasz Przyszlak)
03.07.2019 15:15 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.168.2019 z dnia 27
czerwca 2019r. w sprawie zorganizowania drugiego przetargu
ustnego nieograniczonego na zbycie lokali wraz z udziałem w
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
03.07.2019 15:15 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.167.2019 z dnia 25
czerwca 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do
występowania w imieniu Gminy Miejskiej Lubin na
Zgromadzeniu Ogólnym Stowarzyszenia Rzeczpospolita
Samorządna."

(Tomasz Przyszlak)
03.07.2019 15:15 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.166.2019 z dnia 25
czerwca 2019r. w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja
Pudełko do reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin, na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPEC TERMAL
S.A. w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
03.07.2019 15:15 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.165.2019 z dnia 25
czerwca 2019r. w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską
Lubin od prawa pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
03.07.2019 15:15 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.164.2019 z dnia 21
czerwca 2019r. w sprawie odmowy przedłużenia umów
dzierżawy gruntów."

(Tomasz Przyszlak)
03.07.2019 15:15 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.163.2019 z dnia 21
czerwca 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości jako
terenu dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
26.06.2019 15:06 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.162.2019 z dnia 21
czerwca 2019r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego."

(Tomasz Przyszlak)
25.06.2019 08:29 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.161.2019 z dnia 19
czerwca 2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektu uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
25.06.2019 08:29 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.160.2019 z dnia 19
czerwca 2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektu uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
25.06.2019 08:29 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.159.2019 z dnia 18
czerwca 2019r. zmieniające zarządzenie P.0050.56.2019 z
dnia 7 marca 2019r. w sprawie zatwierdzenia prac Komisji
opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na zadania
z zakresu ochrony środowiska planowane do realizacji w
2019r."

(Tomasz Przyszlak)
18.06.2019 14:59 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.158.2019 z dnia 13
czerwca 2019r. w sprawie odroczenia terminu zapłaty kwoty
należności o charakterze cywilnoprawnym."

(Tomasz Przyszlak)
18.06.2019 14:59 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.157.2019 z dnia 12
czerwca 2019r. w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja
Pudełko do reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin, na
Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników TVL Sp. z o.o. w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
18.06.2019 14:59 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.156.2019 z dnia 12
czerwca 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
18.06.2019 14:59 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.155.2019 z dnia 12
czerwca 2019r. w sprawie dzierżawy gruntów."

(Tomasz Przyszlak)
18.06.2019 14:59 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.154.2019 z dnia 7
czerwca 2019r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do
realizacji zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania..."

(Tomasz Przyszlak)
18.06.2019 14:59 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.153.2019 z dnia 5
czerwca 2019r. w sprawie dzierżawy gruntów."

(Tomasz Przyszlak)
18.06.2019 14:59 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.152.2019 z dnia 5
czerwca 2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności z
tytułu nabycia własności nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
18.06.2019 14:59 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.151.2019 z dnia 5
czerwca 2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności
czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu
mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
07.06.2019 14:13 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)