Maj 2019

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Maj 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:22.05.2019 12:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:07.06.2019 14:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
07.06.2019 14:12 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.147.2019 z dnia 31
maja 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok
2019."

(Tomasz Przyszlak)
07.06.2019 14:12 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.146.2019 z dnia 31
maja 2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na
rok 2019."

(Tomasz Przyszlak)
07.06.2019 14:12 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.145.2019 z dnia 31
maja 2019r. w sprawie odmowy umorzenia należności
czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu
mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
07.06.2019 14:12 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.144.2019 z dnia 30
maja 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości
informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych."

(Tomasz Przyszlak)
04.06.2019 14:08 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.143.2019 z dnia 30
maja 2019r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy
Miejskiej Lubin za rok 2018."

(Tomasz Przyszlak)
04.06.2019 14:05 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.142.2019 z dnia 28
maja 2019r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lubinie oraz udzielenia
stosownych pełnomocnictw."

(Tomasz Przyszlak)
04.06.2019 14:05 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.141.2019 z dnia 27
maja 2019r. w sprawie zorganizowania piątego przetargu
ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
04.06.2019 14:04 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.140.2019 z dnia 23
maja 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok
2019."

(Tomasz Przyszlak)
04.06.2019 14:04 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.139.2019 z dnia 23
maja 2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na
2019r."

(Tomasz Przyszlak)
04.06.2019 14:04 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.138.2019 z dnia 23
maja 2019r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do
realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej."

(Tomasz Przyszlak)
04.06.2019 14:04 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.137.2019 z dnia 23
maja 2019r. w sprawie dzierżawy gruntów."

(Tomasz Przyszlak)
04.06.2019 14:04 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.136.2019 z dnia 23
maja 2019r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy części
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
04.06.2019 14:04 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.135.2019 z dnia 22
maja 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok
2019."

(Tomasz Przyszlak)
04.06.2019 14:04 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.134.2019 z dnia 22
maja 2019r. w sprawie zatwierdzenia prac Komisji
opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na zadania
z zakresu ochrony środowiska planowane do realizacji w
2019r."

(Tomasz Przyszlak)
04.06.2019 14:04 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.133.2019 z dnia 23
maja 2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności
czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu
mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
22.05.2019 12:52 Dodano załącznik " Zarządzenie P.0050.122.2019 z dnia 15
maja 2019r. w sprawie dzierżawy gruntów."

(Tomasz Przyszlak)
22.05.2019 12:49 Usunięto załącznik Pz123_19.pdf
(Tomasz Przyszlak)
22.05.2019 12:33 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)