Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiorników retencyjnych oraz obejścia separatora substancji ropopochodnych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji powolenia na budowę lub uzyskaniem adnotacji właściwego organu architektoniczno-budowlanego o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacji i Kadr
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:26.04.2019 10:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dorota Kubot
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:02.09.2019 12:56