Kwiecień 2019

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kwiecień 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:05.04.2019 12:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:09.05.2019 14:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
09.05.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.111.2019 z dnia 30
kwietnia 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok
2019."

(Tomasz Przyszlak)
09.05.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.110.2019 z dnia 30
kwietnia 2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina
na 2019r."

(Tomasz Przyszlak)
09.05.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.109.2019 z dnia 29
kwietnia 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia
P.0050.326.2018 z dnia 27 listopada 2018r. zmieniającego
zarządzenie..."

(Tomasz Przyszlak)
09.05.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.108.2019 z dnia 29
kwietnia 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia
P.0050.221.2018c z dnia 13 sierpnia 2018r. zmieniającego
zarządzenie..."

(Tomasz Przyszlak)
09.05.2019 14:19 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.107.2019 z dnia 26
kwietnia 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Pani
Agacie Łabuzińskiej zastępującej Dyrektora Centrum
Edukacji Przyrodniczej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
02.05.2019 13:44 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.106.2019 z dnia 25
kwietnia 2019r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji
administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego."

(Tomasz Przyszlak)
02.05.2019 13:44 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.105.2019 z dnia 25
kwietnia 2019r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji
administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy
społecznej należących do własności Gminy."

(Tomasz Przyszlak)
02.05.2019 13:44 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.104.2019 z dnia 25
kwietnia 2019r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania
wywiadów środowiskowych w sprawach dodatku
mieszkaniowego."

(Tomasz Przyszlak)
02.05.2019 13:44 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.103.2019 z dnia 25
kwietnia 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości
informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu
terytorialnego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych
należności budżetowych za I kwartał 2019 roku."

(Tomasz Przyszlak)
02.05.2019 13:44 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.102.2019 z dnia 25
kwietnia 2019r. w sprawie zorganizowania przetargu pisemnego
nieograniczonego na dzierżawę lokali w budynkach."

(Tomasz Przyszlak)
24.04.2019 12:22 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.101.2019 z dnia 23
kwietnia 2019r. w sprawie upoważnienia dla DYrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
24.04.2019 12:22 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.100.2019 z dnia 18
kwietnia 2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektu uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
19.04.2019 12:37 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.99.2019 z dnia 18
kwietnia 2019r. w sprawie zmiany stawki procentowej opłaty
rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
19.04.2019 12:37 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.98.2019 z dnia 18
kwietnia 2019r. w sprawie sprzedaży prawa własności
nieruchomości gruntowej."

(Tomasz Przyszlak)
19.04.2019 12:37 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.97.2019 z dnia 17
kwietnia 2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności
o charakterze publicznoprawnym."

(Tomasz Przyszlak)
19.04.2019 12:37 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.96.2019 z dnia 16
kwietnia 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok
2019."

(Tomasz Przyszlak)
19.04.2019 12:37 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.95.2019 z dnia 15
kwietnia 2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina
na 2019r."

(Tomasz Przyszlak)
19.04.2019 12:37 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.94.2019 z dnia 16
kwietnia 2019r. w sprawie zorganizowania przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej."

(Tomasz Przyszlak)
19.04.2019 12:37 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.93.2019 z dnia 16
kwietnia 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości jako
terenu dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
19.04.2019 12:37 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.92.2019 z dnia 16
kwietnia 2019r. w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską
Lubin od prawa pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
16.04.2019 12:16 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.91.2019 z dnia 15
kwietnia 2019r. w sprawie rozwiązania umów dzierżaw
części nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
16.04.2019 12:16 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.90.2019 z dnia 12
kwietnia 2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności
czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu
mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
16.04.2019 12:16 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.89.2019 z dnia 11
kwietnia 2019r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do
realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej..."

(Tomasz Przyszlak)
16.04.2019 12:16 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.88.2019 z dnia 10
kwietnia 2019r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do
realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania..."

(Tomasz Przyszlak)
16.04.2019 12:16 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.87.2019 z dnia 9
kwietnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie w
drodze aportu nieruchomości zabudowanej."

(Tomasz Przyszlak)
16.04.2019 12:16 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.86.2019 z dnia 8
kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
05.04.2019 12:47 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)