Lubin, 8 marca 2019r.
 
RM.0002.02.2019
 
Działając w oparciu o art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 13 marca 2019r. o godz. 14.00 IV sesję Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej
Nr 106 w Ratuszu w Lubinie, Rynek 23.
 
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Sprawdzenie kworum.
3. Dyskusja i głosowanie nad następującym projektem uchwały:
     a) Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr III/25/19 z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów  - PROJEKT NR 07/2019
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:IV Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:08.03.2019 13:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Potocka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:08.03.2019 13:12