Marzec 2019

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Marzec 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:07.03.2019 15:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:13.05.2019 14:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
13.05.2019 14:39 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.77.2019 z dnia 28
marca 2019r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu miasta Lubina za rok 2018."

(Tomasz Przyszlak)
13.05.2019 14:23 Usunięto załącznik Zarządzenie P.0050.77.2019 z dnia 28
marca 2019r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu miasta Lubina za rok 2018.

(Tomasz Przyszlak)
05.04.2019 12:46 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.80.2019 z dnia 29
marca 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok
2019."

(Tomasz Przyszlak)
05.04.2019 12:46 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.79.2019 z dnia 29
marca 2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na
2019r."

(Tomasz Przyszlak)
04.04.2019 15:34 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.73.2019 z dnia 28
marca 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości jako terenu
dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
04.04.2019 15:34 Usunięto załącznik Zarządzenie P.0050.73.2019 z dnia 28
marca 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości jako terenu
dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości.

(Tomasz Przyszlak)
03.04.2019 16:29 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.77.2019 z dnia 28
marca 2019r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu miasta Lubina za rok 2018."

(Tomasz Przyszlak)
03.04.2019 16:28 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.78.2019 z dnia 29
marca 2019r. w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską
Lubin od prawa pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
03.04.2019 16:28 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.76.2019 z dnia 28
marca 2019r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu miejskich jednostek kultury za rok 2018."

(Tomasz Przyszlak)
02.04.2019 15:55 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.75.2019 z dnia 28
marca 2019r. zarządzenie w sprawie sprzedaży
nieruchomości jako terenu dodatkowego na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległych."

(Tomasz Przyszlak)
02.04.2019 15:55 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.74.2019 z dnia 28
marca 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do
występowania w imieniu Gminy Miejskiej Lubin na
Zgromadzeniach Ogólnych i Nadzwyczajnych Zgromadzeniach
Ogólnych Stowarzyczenia Rzeczpospolita Samorządowa."

(Tomasz Przyszlak)
02.04.2019 15:55 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.73.2019 z dnia 28
marca 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości jako terenu
dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
02.04.2019 15:55 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.72.2019 z dnia 27
marca 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok
2019."

(Tomasz Przyszlak)
02.04.2019 15:55 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.71.2019 z dnia 27
marca 2019r. w sprawie zmiany nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
02.04.2019 15:55 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.70.2019 z dnia 25
marca 2019r. w sprawie zbycia lokali mieszkalnych na rzecz
dotychczasowych najemców."

(Tomasz Przyszlak)
02.04.2019 15:55 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.69.2019 z dnia 25
marca 2019r. w sprawie należności czynszowych związanych
z użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
02.04.2019 15:55 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.68.2019 z dnia 21
marca 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok
2019."

(Tomasz Przyszlak)
02.04.2019 15:55 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.67.2019 z dnia 21
marca 2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na
2019r."

(Tomasz Przyszlak)
22.03.2019 13:51 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.66.2019 z dnia 21
marca 2019r. w sprawie uznania celowości zlecenia do
realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym..."

(Tomasz Przyszlak)
22.03.2019 13:51 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.65.2019 z dnia 21
marca 2019r. zmieniające zarządzenie P.0050.7.2019 z dnia
7 stycznia 2019r. w sprawie zbycia lokali mieszkalnych na
rzecz dotychczasowych najemców."

(Tomasz Przyszlak)
22.03.2019 13:51 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.64.2019 z dnia 21
marca 2019r. w sprawie odmowy zbycia nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
21.03.2019 15:13 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.63.2019 z dnia 20
marca 2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektu uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
21.03.2019 15:13 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.62.2019 z dnia 20
marca 2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektów uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
21.03.2019 15:13 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.61.2019 z dnia 20
marca 2019r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego
kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Opieki Szarotka w
Lubinie w 2019 roku."

(Tomasz Przyszlak)
21.03.2019 15:13 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.60.2019 z dnia 20
marca 2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektu uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
21.03.2019 15:13 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.59.2019 z dnia 20
marca 2019r. w sprawie nabycia prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
19.03.2019 15:21 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.58.2019 z dnia 18
marca 2019r. w sprawie warunkowego umorzenia należności
czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu
mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
13.03.2019 15:55 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.57.2019 z dnia 11
marca 2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności
czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu
mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
08.03.2019 12:37 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.56.2019 z dnia 7
marca 2019r. w sprawie zatwierdzenia prac Komisji
opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na zadania
z zakresu ochrony środowiska planowane do realizacji w
2019r."

(Tomasz Przyszlak)
08.03.2019 12:37 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.55.2019 z dnia 5
marca 2019r. zmieniające zarządzenie P.0050.41.2019 z dnia
15 lutego 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubin w sprawie zmiany granic
Gminy Miejskiej Lubin, określenia terminu i miejsca ich
przeprowadzenia oraz powołania Zespołu do ich
przygotowania i przeprowadzenia."

(Tomasz Przyszlak)
07.03.2019 15:21 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)