wersja do wydruku ??? 22.01.2019 09:51

Styczeń 2019

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Styczeń 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:???
Data publikacji:22.01.2019 09:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:26.02.2019 09:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
26.02.2019 09:55 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
18.02.2019 14:53 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
18.02.2019 14:32 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
18.02.2019 14:31 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.29.2019 z dnia 31
stycznia 2019r. - w sprawie zmiany planów finansowych na
rok 2019r."

(Robert Zujewicz)
18.02.2019 14:31 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.28.2019 z dnia 31
stycznia 2019r. - w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina
na 2019r."

(Robert Zujewicz)
18.02.2019 14:31 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.27.2019 z dnia 31
stycznia 2019r. - w sprawie ustalenia zasad sporządzenia
bilansu skonsolidowanego, zakresu niezbędnej dokumentacji
konsolidacyjnej oraz zasad dokonywani awyłączeń,
wzajemnych rozliczeń przy sporządzeniu sprawozdań
finansowych;"

(Robert Zujewicz)
18.02.2019 14:28 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.26.2019 z dnia 31
stycznia 2019r. - w sprawie terminów przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na
rok szkolny 2019/2020, do publicznych przedszkoli i klas
pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Miejską Lubin;"

(Robert Zujewicz)
18.02.2019 14:28 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.25.2019 z dnia 31
stycznia 2019r. - w sprawie powołania Miejskiego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego;"

(Robert Zujewicz)
18.02.2019 14:28 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.24.2019 z dnia 29
stycznia 2019r. - w sprawie umorzeń należności
czynszowych związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych"

(Robert Zujewicz)
18.02.2019 14:27 Zmieniono tytuł załącznika z "Zzarządzenie
P.0050.16.2019 z dnia 22 stycznia 2019r. - w sprawie
wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu chwały." na
"Zarządzenie P.0050.16.2019 z dnia 22 stycznia 2019r. - w
sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
chwały."

(Robert Zujewicz)
18.02.2019 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.23.2019 z dnia 29
stycznia 2019r. - w sprawie zmian w składzie Miejskiego
Zespołu Interdyscyplinarnego w Lubinie,"

(Robert Zujewicz)
18.02.2019 14:25 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.22.2019 z dnia 25
stycznia 2019r. - w sprawie zmiany planów finansowych na
rok 2019r."

(Robert Zujewicz)
18.02.2019 14:25 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.21.2019 z dnia 25
stycznia 2019r. - w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina
na 2019r."

(Robert Zujewicz)
18.02.2019 14:24 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
18.02.2019 14:23 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.20.2019 z dnia 25
stycznia 2019r. - w sprawie zaciągnięcia kredytu w
rachunku bieżącym."

(Robert Zujewicz)
18.02.2019 14:23 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.19.2019 z dnia 25
stycznia.2019r. - w sprawie powołania Dyrektora Centrum
Innowacji Audiowizualnych w Lubinie."

(Robert Zujewicz)
18.02.2019 14:23 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.18.2019 z dnia 23
stycznia 2019r. - w sprawie odwołania Dyrektora Centrum
Innowacji Audiowizualnych w Lubinie."

(Robert Zujewicz)
18.02.2019 14:19 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.17.2019 z dnia 23
stycznia 2019r. -w sprawie podania do publicznej wiadomości
informacji o wykonaniu budżetu jst oraz udzielonych
umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV
kwartały 2018r.."

(Robert Zujewicz)
18.02.2019 14:19 Dodano załącznik "Zzarządzenie P.0050.16.2019 z dnia 22
stycznia 2019r. - w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektu chwały."

(Robert Zujewicz)
18.02.2019 14:19 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.15.2019 z dnia 22
stycznia 2019r. - w sprawie rozłożenia na raty
należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokali
mieszkalnych;"

(Robert Zujewicz)
07.02.2019 16:00 Usunięto załącznik Zarządzenie P.0050.19.2019 z dnia 23
stycznia w sprawie podania do publicznej wiadomości
informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu
terytorialnego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych
należności budżetowych za IV kwartały 2018 roku.

(Tomasz Przyszlak)
25.01.2019 08:07 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
25.01.2019 08:06 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.19.2019 z dnia 23
stycznia w sprawie podania do publicznej wiadomości
informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu
terytorialnego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych
należności budżetowych za IV kwartały 2018 roku."

(Robert Zujewicz)
22.01.2019 10:19 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
22.01.2019 10:19 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.14.2019 z dnia 21
stycznia w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników
wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowej"

(Robert Zujewicz)
22.01.2019 10:18 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.13.2019 z dnia 18
stycznia w sprawie zorganizowania przetargu ustnego
nieograniczonego na zbycie lokali wraz z udziałem w
nieruchomości"

(Robert Zujewicz)
22.01.2019 10:16 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.12.2019 z dnia 15
stycznia w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie
projektu chwały "

(Robert Zujewicz)
22.01.2019 10:15 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.11.2019 z dnia 14
stycznia w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie
projektu chwały"

(Robert Zujewicz)
22.01.2019 10:13 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.10.2019 z dnia 7
stycznia w sprawie dzierżawy nieruchomości"

(Robert Zujewicz)
22.01.2019 10:12 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.9.2019 z dnia 7
stycznia w sprawie odroczenia terminu zapłaty należności
czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego"

(Robert Zujewicz)
22.01.2019 10:10 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.8.2019 z dnia 7
stycznia w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie
lub powierzenie do realizacji zadań publicznych w 2019r"

(Robert Zujewicz)
22.01.2019 10:07 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
22.01.2019 10:06 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.7.2019 z dnia 7
stycznia w sprawie zbycia lokali mieszkalnych na rzecz
dotychczasowych najemców"

(Robert Zujewicz)
22.01.2019 10:05 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.6.2019 z dnia 7
stycznia w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019"

(Robert Zujewicz)
22.01.2019 10:04 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.5.2019 z dnia 7
stycznia w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na
2019r"

(Robert Zujewicz)
22.01.2019 10:03 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie P.0050.4.2019
z dnia 7 stycznia 4. w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja
Pudełko do reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin na
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego
Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Lubinie" na
"Zarządzenie P.0050.4.2019 z dnia 7 stycznia w sprawie
upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do reprezentowania
Gminy Miejskiej Lubin na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z
o.o. w Lubinie"

(Robert Zujewicz)
22.01.2019 10:02 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.4.2019 z dnia 7
stycznia 4. w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko
do reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin na Nadzwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa
Oczyszczania Sp. z o.o. w Lubinie"

(Robert Zujewicz)
22.01.2019 10:00 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
22.01.2019 10:00 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.3.2019 z dnia 2
stycznia w sprawie cofnięcia udzielnych pełnomocnictw
dyrektorom placówek"

(Robert Zujewicz)
22.01.2019 09:59 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie P.0050.2.2019
z dnia 2 stycznia 2 w sprawie użyczenia nieruchomości" na
"Zarządzenie P.0050.2.2019 z dnia 2 stycznia w sprawie
użyczenia nieruchomości"

(Robert Zujewicz)
22.01.2019 09:58 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.2.2019 z dnia 2
stycznia 2 w sprawie użyczenia nieruchomości"

(Robert Zujewicz)
22.01.2019 09:51 Utworzenie dokumentu. (Robert Zujewicz)