Sierpień 2018

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sierpień 2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:13.08.2018 15:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:12.09.2018 10:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
12.09.2018 10:26 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.243.2018 z dnia 31
sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok
2018."

(Tomasz Przyszlak)
12.09.2018 10:26 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.242.2018 z dnia 31
sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina
na 2018r."

(Tomasz Przyszlak)
12.09.2018 10:26 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.241.2018 z dnia 31
sierpnia 2018 r. w sprawie nałożenia obowiązku
uzupełnienia etatu dla nauczyciela w roku szkolnym
2018/2019."

(Tomasz Przyszlak)
12.09.2018 10:26 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.239.2018 z dnia 31
sierpnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert
na wsparcie lub powierzenie do realizacji zadań publicznych
w 2018 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób."

(Tomasz Przyszlak)
12.09.2018 10:26 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.238.2018 z dnia 31
sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w
celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania
publicznego zgodnie z ogłoszeniem z dnia 3 sierpnia 2018
r...."

(Tomasz Przyszlak)
12.09.2018 10:26 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.237.2018 z dnia 30
sierpnia 2018 r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektu uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
11.09.2018 15:37 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.236.2018 z dnia 30
sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta Lubina za I półrocze 2018 roku. (cz.2)"

(Tomasz Przyszlak)
11.09.2018 15:37 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.236.2018 z dnia 30
sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta Lubina za I półrocze 2018 roku. (cz.1)"

(Tomasz Przyszlak)
11.09.2018 15:37 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.235.2018 z dnia 30
sierpnia 2018 r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektu uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
11.09.2018 15:37 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.234.2018 z dnia 24
sierpnia 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
03.09.2018 09:50 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.233.2018 z dnia 22
sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok
2018."

(Tomasz Przyszlak)
03.09.2018 09:50 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.232.2018 z dnia 22
sierpnia 2018 r. w sprawie użyczenia nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
03.09.2018 09:50 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.231.2018 z dnia 22
sierpnia 2018 r. w sprawie dzierżaw nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
03.09.2018 09:50 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.230.2018 z dnia 21
sierpnia 2018 r. w sprawie wypowiedzenia umów dzierżaw
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
03.09.2018 09:50 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.229.2018 z dnia 21
sierpnia 2018 r. w sprawie zorganizowania II przetargu
ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
03.09.2018 09:50 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.228.2018 z dnia 21
sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie P.0050.115.2018 z
dnia 18 maja 2018r. w sprawie sprzedaży nieruchomości jako
terenu dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
03.09.2018 09:50 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.227.2018 z dnia 21
sierpnia 2018 r. w sprawie sprzedaży oraz oddania w
użytkowanie wieczyste nieruchomości jako terenu
dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
03.09.2018 09:50 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.226.2018 z dnia 21
sierpnia 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty należności
czynszowych związanych z użytkowaniem lokali
mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
03.09.2018 09:50 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.225.2018 z dnia 20
sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla
Naczelnika i Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki
Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska dotyczącego
zmian w udziałach w częściach wspólnych budynku oraz
prawie użytkowania wieczystego gruntu."

(Tomasz Przyszlak)
03.09.2018 09:50 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.224.2018 z dnia 20
sierpnia 2018 r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektu uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
03.09.2018 09:50 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.223.2018 z dnia 17
sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok
2018."

(Tomasz Przyszlak)
03.09.2018 09:50 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.222.2018 z dnia 17
sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina
na 2018r."

(Tomasz Przyszlak)
03.09.2018 09:50 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.221.2018 z dnia 13
sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia
P.0050.187.2018 z dnia 6 lipca 2018r. w sprawie wprowadzenia
zasad naliczania czynszu dzierżawnego."

(Tomasz Przyszlak)
03.09.2018 09:50 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.220.2018 z dnia 13
sierpnia 2018 r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektu uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
03.09.2018 09:50 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.219.2018 z dnia 13
sierpnia 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty należności
czynszowych związanych z użytkowaniem lokali
mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
03.09.2018 09:50 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.218.2018 z dnia 10
sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia dla Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
13.08.2018 15:47 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)