URZĄD MIEJSKI W LUBINIE

ul. Jana Kilińskiego 10, 59-300 Lubin
tel. +48 (76) 74 68 100
fax: +48 (76) 74 68 267, 74 68 200
e-mail: kontakt@um.lubin.pl
ePUAP Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /um-lubin/SkrytkaESP
 
GMINA MIEJSKA LUBIN
NIP 692-22-53-959
REGON 390647535
Nr konta RACHUNEK BIEŻĄCY GMINY (subwencje, udziały, dotacje, należności pobierane przez US,opłata eksploatacyjna):
PeKaO S.A. 68 1240 3464 1111 0010 6566 4518
 
URZĄD MIEJSKI W LUBINIE
NIP 692-17-49-983
REGON  000526073
Nr konta – DOCHODY URZĘDU (podatki i opłaty, dochody z mienia, mandaty, różne opłaty skarbowa, za zezwolenia na alkohol, zajęcie pasa drogowego):
PeKaO S.A. 03 1240 3464 1111 0010 2751 1223

Nr konta – WYDATKI URZĘDU (opłaty za udostępnienie danych adresowych):
PeKaO S.A. 82 1240 3464 1111 0010 2750 4078

Nr konta – SUMY DEPOZYTOWE (wadia, depozyty, zabezpieczenie umów):
PeKaO S.A. 08 1240 3464 1111 0010 2750 7835

 

Godziny pracy Urzędu Miejskiego
Poniedziałek   8:00 - 16:00
Wtorek   8:00 - 16:00
Środa   8:00 - 16:00
Czwartek   8:00 - 16:00
Piątek   8:00 - 16:00

 

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (art. 33) Prezydent wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego, nadany przez Prezydenta w drodze zarządzenia. Kierownikiem Urzędu Miejskiego jest Prezydent. Prezydent może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu sekretarzowi. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa (Dz.U.01.142.1593).
Urząd Miejski w Lubinie działa w oparciu o akty prawa stanowione przez Gminę. Więcej informacji: Statut Miasta Lubina oraz Regulamin Organizacyjny Urzędu.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Urząd Miejski
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:05.11.2008 21:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:07.10.2020 15:57