- wypełniony druk "Zgłoszenie pobytu" odrębny dla każdej osoby meldującej się (również dla dziecka), (wniosek do pobrania w załączniku)
- dowód osobisty lub paszport
- dokument stwierdzający tożsamość oraz uprawniający do pobytu na terenie RP (dotyczy cudzoziemców)
- akt własności lokalu (np. umowa najmu, wypis z księgi wieczystej, akt notarialny).

W przypadku osób nie będących właścicielem lub najemcą lokalu, w którym następuje zameldowanie, wymagane jest potwierdzenie faktu pobytu w lokalu osoby meldującej się przez właściciela lub najemcę.
 
Zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem i dowodem osobistym.

OPŁATY SKARBOWE
Bez opłat.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Niezwłocznie.
W imieniu osób niepełnoletnich występują rodzice lub opiekunowie ustawowi.

MIEJSCE NA ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW
Z kompletem dokumentów należy zgłosić się do pokoju nr 21 w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Lubinie przy ul. Kilińskiego 10, codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8.00-16.00.

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.

PODSTAWA PRAWNA
- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.2411),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).
 
INNE INFORMACJE
Wszelkich informacji w sprawach jw. udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego pod numerami telefonów: 74-68-210, 74-68-211.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zameldowanie - Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.11.2008 13:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:01.06.2020 15:35