Październik 2009

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Październik 2009
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:29.10.2009 10:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:11.01.2011 09:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
11.01.2011 09:46 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
12.11.2009 13:18 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-480/2009 Z DNIA 30
października 2009 R.
w sprawie przekazania w trwały zarząd części
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2009 13:18 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-479/2009 Z DNIA 30
października 2009 R.
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2009 13:18 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-478/2009 Z DNIA 30
października 2009 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu
płatności, zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2009 13:18 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-477/2009 Z DNIA 30
października 2009 R.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Lubina
na 2009 rok dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej
Terapii Uzależnień w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2009 13:18 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-476/2009 Z DNIA 30
października 2009 R.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Lubina
na 2009 rok dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2009 13:18 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-475/2009 Z DNIA 30
października 2009 R.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Lubina
na 2009 rok dla placówek oświatowych w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2009 13:18 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-474/2009 Z DNIA 30
października 2009 R.
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2009 13:18 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-473/2009 Z DNIA 30
października 2009 R.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Lubina
na 2009 rok dla Urzędu Miejskiego w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2009 13:18 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-472/2009 Z DNIA 29
października 2009 R.
w sprawie odmowy umorzenia zaległości z tytułu
użytkowania lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2009 13:18 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-471/2009 Z DNIA 29
października 2009 R.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Lubina
na 2009 rok dla placówek oświatowych w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2009 13:18 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-470/2009 Z DNIA 29
października 2009 R.
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta
Lubina na 2009 rok dla Urzędu Miejskiego w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2009 13:18 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-469/2009 Z DNIA 29
października 2009 R.
w sprawie zmian w planie finansowym dla Urzędu Miejskiego w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2009 13:18 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-468/2009 Z DNIA 29
października 2009 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2009r."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2009 12:56 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-467/2009 Z DNIA 27
października 2009 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 728/69,
o powierzchni 20 m², położonej w obrębie 8 miasta
Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2009 12:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-466/2009 Z DNIA 26
października 2009 R.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z
wykonania budżetu miasta Lubina za III kwartał 2009 roku."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2009 12:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-465/2009 Z DNIA 23
października 2009 R.
w sprawie umorzenia należności dotyczących przejazdu
komunikacją miejską bez biletu."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2009 12:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-464/2009 Z DNIA 21
października 2009 R.
w sprawie zbycia na rzecz dotychczasowych najemców lokali
mieszkalnych oraz udzielenia pełnomocnictwa Naczelnikowi i
Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki
Gruntami, Rolnictwa i...."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2009 12:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-463/2009 Z DNIA 21
października 2009 R.
w sprawie: -sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego
nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodezyjnym 454/1 i
443/1 o łącznej powierzchni 50 m2, położonej w obrębie
3 miasta Lubina, -....."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2009 12:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-462/2009 Z DNIA 21
października 2009 R.
w sprawie: -sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych
nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodezyjnym 454/2 o
powierzchni 131 m2, położonej w obrębie 3 miasta Lubina,
-udzielenia........"

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2009 12:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-461/2009 Z DNIA 21
października 2009 R.
w sprawie: -sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych
nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodezyjnym 161 o
powierzchni 938 m2, położonej w obrębie 6 miasta Lubina,
- udzielenia......"

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2009 12:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-460/2009 Z DNIA 21
października 2009 R.
w sprawie zmiany stawki opłat rocznych z tytułu oddania w
użytkowanie wieczyste nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2009 12:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-459/2009 Z DNIA 20
października 2009 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu
płatności, zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2009 12:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-458/2009 Z DNIA 20
października 2009 R.
w sprawie odmowy umorzenia zaległości z tytułu
użytkowania lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2009 12:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-457/2009 Z DNIA 20
października 2009 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2009 12:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-456/2009 Z DNIA 19
października 2009 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 728/239,
o powierzchni 20 m², położonej w obrębie 8 miasta
Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2009 12:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-455/2009 Z DNIA 19
października 2009 R.
w sprawie zmiany stawki opłat rocznych z tytułu oddania w
użytkowanie wieczyste nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2009 12:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-454/2009 Z DNIA 16
października 2009 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 728/21,
o powierzchni 21 m², położonej w obrębie 8 miasta
Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2009 12:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-453/2009 Z DNIA 15
października 2009 R.
w sprawie warunkowego umorzenia zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2009 12:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-452/2009 Z DNIA 14
października 2009 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu
płatności, zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2009 12:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-451/2009 Z DNIA 12
października 2009 R.
w sprawie odmowy umorzenia zaległości Gminy Miejskiej
Lubin z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2009 12:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-450/2009 Z DNIA 9
października 2009 R.
w sprawie spłaty zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2009 12:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-449/2009 Z DNIA 8
października 2009 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu
płatności, zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2009 12:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-448/2009 Z DNIA 7
października 2009 R.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2009 12:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-447/2009 Z DNIA 7
października 2009 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu
płatności, zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
29.10.2009 10:51 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)