Wrzesień 2009

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wrzesień 2009
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:08.10.2009 12:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:11.01.2011 09:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
11.01.2011 09:45 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
29.10.2009 10:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-437/2009 Z DNIA 30
września 2009 R.
w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tytułu
użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność
Gminy Miejskiej Lubin."

(Tomasz Przyszlak)
29.10.2009 10:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-436/2009 Z DNIA 30
września 2009 R.
w sprawie warunkowego umorzenia zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
29.10.2009 10:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-435/2009 Z DNIA 29
września 2009 R.
w sprawie odmowy umorzenia zaległości z tytułu
użytkowania lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
29.10.2009 10:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-434/2009 Z DNIA 29
września 2009 R.
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
29.10.2009 10:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-433/2009 Z DNIA 29
września 2009 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 728/35,
o powierzchni 21 m², położonej w obrębie 8 miasta
Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
29.10.2009 10:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-432/2009 Z DNIA 29
września 2009 R.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Naczelnika i
Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki
Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska do zawarcia
jednoosobowo aktu notarialnego...."

(Tomasz Przyszlak)
29.10.2009 10:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-431/2009 Z DNIA 28
września 2009 R.
w sprawie odmowy umorzenia zaległości z tytułu
użytkowania lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
29.10.2009 10:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-430/2009 Z DNIA 25
września 2009 R.
w sprawie rozłożenia na raty kwoty należnej za nabycie
prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr
geodezyjnym 275, położonej w obrębie 2 miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
29.10.2009 10:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-429/2009 Z DNIA 25
września 2009 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu
płatności, zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
29.10.2009 10:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-428/2009 Z DNIA 25
września 2009 R.
w sprawie zmiany stawki opłat rocznych z tytułu oddania w
użytkowanie wieczyste nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
29.10.2009 10:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-427/2009 Z DNIA 25
września 2009 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 460, o
powierzchni 615 m², położonej w obrębie 11 miasta
Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
29.10.2009 10:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-426/2009 Z DNIA 23
września 2009 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
29.10.2009 10:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-425/2009 Z DNIA 22
września 2009 R.
w sprawie odmowy umorzenia zaległości Gminy Miejskiej
Lubin z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
29.10.2009 10:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-424/2009 Z DNIA 21
września 2009 R.
w sprawie warunkowego umorzenia zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
29.10.2009 10:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-423/2009 Z DNIA 21
września 2009 R.
w sprawie odmowy umorzenia zaległości z tytułu
użytkowania lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
29.10.2009 10:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-422/2009 Z DNIA 18
września 2009 R.
w sprawie odmowy przekazania w drodze aportu części
nieruchomości gruntowej."

(Tomasz Przyszlak)
29.10.2009 10:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-421/2009 Z DNIA 18
września 2009 R.
w sprawie odmowy umorzenia zaległości z tytułu
użytkowania lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
29.10.2009 10:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-420/2009 Z DNIA 17
września 2009 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu
płatności, zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
29.10.2009 10:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-419/2009 Z DNIA 16
września 2009 R.
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
08.10.2009 13:10 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-393/2009 Z DNIA 3
września 2009 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 146/90,
o powierzchni 21 m², położonej w obrębie 9 miasta
Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
08.10.2009 13:09 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE P. 0151-393/2009 Z DNIA 3
września 2009 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 146/90,
o powierzchni 21 m², położonej w obrębie 9 miasta
Lubina.

(Tomasz Przyszlak)
08.10.2009 13:05 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-393/2009 Z DNIA 3
września 2009 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 146/90,
o powierzchni 21 m², położonej w obrębie 9 miasta
Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
08.10.2009 12:51 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-418/2009 Z DNIA 15
września 2009 R.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Lubina
na 2009 rok dla placówek oświatowych w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
08.10.2009 12:51 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-417/2009 Z DNIA 14
września 2009 R.
w sprawie warunkowego umorzenia zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
08.10.2009 12:51 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-416/2009 Z DNIA 14
września 2009 R.
w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej oznaczonej
nr geodezyjnym 26/25, położonej w obrębie 9 miasta Lubina
służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorcy oraz
udzielenia pełnomocnictwa...."

(Tomasz Przyszlak)
08.10.2009 12:51 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-415/2009 Z DNIA 14
września 2009 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu
płatności, zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
08.10.2009 12:51 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-414/2009 Z DNIA 11
września 2009 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu
płatności, zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
08.10.2009 12:51 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-413/2009 Z DNIA 11
września 2009 R.
w sprawie zmiany stawki opłat rocznych z tytułu oddania w
użytkowanie wieczyste nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
08.10.2009 12:51 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-412/2009 Z DNIA 11
września 2009 R.
w sprawie zmiany stawki opłat rocznych z tytułu oddania w
użytkowanie wieczyste nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
08.10.2009 12:44 Usunięto załącznik P393_09.rtf
(Tomasz Przyszlak)
08.10.2009 12:25 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)