Sierpień 2009

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sierpień 2009
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:26.08.2009 08:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:11.01.2011 09:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
11.01.2011 09:45 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
24.09.2009 14:02 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-360/2009 Z DNIA 13
sierpnia 2009 R.
w sprawie nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Lubin
nieruchomości oraz udzielenia pełnomocnictwa dla
Naczelnika i Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji,
Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony...."

(Tomasz Przyszlak)
24.09.2009 14:02 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE P. 0151-360/2009 Z DNIA
13 sierpnia 2009 R.
w sprawie nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Lubin
nieruchomości oraz udzielenia pełnomocnictwa dla
Naczelnika i Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji,
Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony....

(Tomasz Przyszlak)
22.09.2009 17:25 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-370/2009 Z DNIA 25
sierpnia 2009 R.
w sprawie warunkowego umorzenia zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
22.09.2009 17:24 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE P. 0151-370/2009 Z DNIA
15 sierpnia 2009 R.
w sprawie warunkowego umorzenia zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego.

(Tomasz Przyszlak)
22.09.2009 17:15 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-359/2009 Z DNIA 13
sierpnia 2009 R.
w sprawie zmiany stawki opłat rocznych z tytułu oddania w
użytkowanie wieczyste nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
22.09.2009 17:15 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-360/2009 Z DNIA 13
sierpnia 2009 R.
w sprawie nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Lubin
nieruchomości oraz udzielenia pełnomocnictwa dla
Naczelnika i Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji,
Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony...."

(Tomasz Przyszlak)
22.09.2009 17:15 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-361/2009 Z DNIA 14
sierpnia 2009 R.
w sprawie: -sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych
nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodezyjnym 257/29 o
powierzchni 489 m2, położonej w obrębie 4 miasta Lubina,
-udzielenia...."

(Tomasz Przyszlak)
22.09.2009 17:15 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-362/2009 Z DNIA 14
sierpnia 2009 R.
w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do
reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin na Nadzwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników Regionalnego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o....."

(Tomasz Przyszlak)
22.09.2009 17:15 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-363/2009 Z DNIA 14
sierpnia 2009 R.
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych
Gminy Miejskiej Lubin, do dokonywania przeniesień w planie
dochodów własnych."

(Tomasz Przyszlak)
22.09.2009 17:15 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-364/2009 Z DNIA 17
sierpnia 2009 R.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Lubina
na 2009 rok dla placówek oświatowych w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
22.09.2009 17:15 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-365/2009 Z DNIA 17
sierpnia 2009 R.
w sprawie odmowy umorzenia zaległości z tytułu
użytkowania lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
22.09.2009 17:15 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-366/2009 Z DNIA 17
sierpnia 2009 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
22.09.2009 17:15 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-367/2009 Z DNIA 17
sierpnia 2009 R.
w sprawie zaopiniowania kandydatury do przeniesienia do
innej szkoły."

(Tomasz Przyszlak)
22.09.2009 17:15 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-368/2009 Z DNIA 18
sierpnia 2009 R.
w sprawie zaopiniowania kandydatur na stanowisko
wicedyrektora w placówkach oświatowych."

(Tomasz Przyszlak)
22.09.2009 17:15 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-369/2009 Z DNIA 18
sierpnia 2009 R.
w sprawie zwolnienia z obowiązkowego, tygodniowego wymiaru
godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska
kierownicze w roku szkolnym 2009/2010."

(Tomasz Przyszlak)
22.09.2009 17:15 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-370/2009 Z DNIA 15
sierpnia 2009 R.
w sprawie warunkowego umorzenia zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
22.09.2009 17:15 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-371/2009 Z DNIA 25
sierpnia 2009 R.
w sprawie warunkowego umorzenia zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
22.09.2009 17:07 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-372/2009 Z DNIA 25
sierpnia 2009 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
22.09.2009 17:07 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-373/2009 Z DNIA 25
sierpnia 2009 R.
w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego MPEC
„TERMAL” S.A. w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
22.09.2009 17:07 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-374/2009 Z DNIA 25
sierpnia 2009 R.
w sprawie warunkowego umorzenia zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
22.09.2009 17:07 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-375/2009 Z DNIA 25
sierpnia 2009 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
22.09.2009 17:07 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-376/2009 Z DNIA 25
sierpnia 2009 R.
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
22.09.2009 17:07 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-377/2009 Z DNIA 26
sierpnia 2009 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2009r."

(Tomasz Przyszlak)
22.09.2009 17:07 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-378/2009 Z DNIA 26
sierpnia 2009 R.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Lubina
na 2009 rok dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
22.09.2009 17:07 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-379/2009 Z DNIA 26
sierpnia 2009 R.
w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej."

(Tomasz Przyszlak)
22.09.2009 17:07 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-380/2009 Z DNIA 26
sierpnia 2009 R.
w sprawie przejęcia przez Gminę Miejskiej Lubin
nieruchomości gruntowej."

(Tomasz Przyszlak)
22.09.2009 17:07 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-381/2009 Z DNIA 26
sierpnia 2009 R.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej."

(Tomasz Przyszlak)
22.09.2009 17:07 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-382/2009 Z DNIA 26
sierpnia 2009 R.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok
budżetowy 2010."

(Tomasz Przyszlak)
22.09.2009 17:07 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-383/2009 Z DNIA 27
sierpnia 2009 R.
w sprawie wynajęcia lokalu i ustalenia stawki czynszu dla
najemcy lokalu."

(Tomasz Przyszlak)
22.09.2009 17:07 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-384/2009 Z DNIA 27
sierpnia 2009 R.
w sprawie nałożenia obowiązku uzupełnienia etatu w
placówce oświatowej."

(Tomasz Przyszlak)
22.09.2009 17:07 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-385/2009 Z DNIA 28
sierpnia 2009 R.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta
Lubina za I półrocze 2009 roku."

(Tomasz Przyszlak)
22.09.2009 17:07 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-386/2009 Z DNIA 28
sierpnia 2009 R.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie za I
półrocze 2009 roku."

(Tomasz Przyszlak)
22.09.2009 17:07 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-387/2009 Z DNIA 28
sierpnia 2009 R.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Kultury „Muza” w Lubinie za I półrocze 2009
roku."

(Tomasz Przyszlak)
22.09.2009 17:07 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-388/2009 Z DNIA 28
sierpnia 2009 R.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubinie za I półrocze
2009 roku."

(Tomasz Przyszlak)
22.09.2009 17:07 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-389/2009 Z DNIA 28
sierpnia 2009 R.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiego Impresariatu Kultury w Lubinie za I półrocze
2009 roku."

(Tomasz Przyszlak)
22.09.2009 17:07 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-390/2009 Z DNIA 31
sierpnia 2009 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2009r."

(Tomasz Przyszlak)
22.09.2009 17:07 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-391/2009 Z DNIA 31
sierpnia 2009 R.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Lubina
na 2009 rok dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
26.08.2009 09:10 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-358/2009 Z DNIA 12
sierpnia 2009 R.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Lubina
na 2009 rok dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
26.08.2009 09:10 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-357/2009 Z DNIA 12
sierpnia 2009 R.
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta
Lubina na 2009 rok dla Urzędu Miejskiego w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
26.08.2009 09:10 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-356/2009 Z DNIA 12
sierpnia 2009 R.
w sprawie zmian w planie finansowym dla Urzędu Miejskiego w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
26.08.2009 09:10 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-355/2009 Z DNIA 12
sierpnia 2009 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2009r."

(Tomasz Przyszlak)
26.08.2009 09:10 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-354/2009 Z DNIA 12
sierpnia 2009 R.
w sprawie powołania Zespołu do spraw negocjacji w celu
wyłonienia inwestora, który nabędzie akcje Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „TERMAL” S.A. w
Lubinie i zatwierdzenia......"

(Tomasz Przyszlak)
26.08.2009 09:10 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-353/2009 Z DNIA 12
sierpnia 2009 R.
w sprawie zbycia na rzecz dotychczasowych najemców lokali
mieszkalnych oraz udzielenia pełnomocnictwa Naczelnikowi i
Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki
Gruntami, Rolnictwa......"

(Tomasz Przyszlak)
26.08.2009 09:10 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-352/2009 Z DNIA 10
sierpnia 2009 R.
w sprawie odmowy umorzenia zaległości z tytułu
użytkowania lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
26.08.2009 09:10 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-351/2009 Z DNIA 10
sierpnia 2009 R.
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
Wojewody."

(Tomasz Przyszlak)
26.08.2009 08:54 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)