Lipiec 2009

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Lipiec 2009
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.08.2009 11:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:11.01.2011 09:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
11.01.2011 09:45 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
07.09.2009 13:12 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-321/2009 Z DNIA 23
lipca 2009 R.
w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości oraz udzielenia pełnomocnictwa dla
Naczelnika i Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji,
Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony ...."

(Tomasz Przyszlak)
07.09.2009 13:12 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE P. 0151-321/2009 Z DNIA
23 lipca 2009 R.
w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości oraz udzielenia pełnomocnictwa dla
Naczelnika i Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji,
Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony ....

(Tomasz Przyszlak)
11.08.2009 10:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-330/2009 Z DNIA 31
lipca 2009 R.
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
na zbycie nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 283/10,
położonej w obrębie 4 miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
11.08.2009 10:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-329/2009 Z DNIA 31
lipca 2009 R.
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
11.08.2009 10:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-328/2009 Z DNIA 31
lipca 2009 R.
w sprawie przejęcia pomieszczeń do zasobu Gminy Miejskiej
Lubin."

(Tomasz Przyszlak)
11.08.2009 10:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-327/2009 Z DNIA 30
lipca 2009 R.
w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości
oznaczonej nr geodezyjnym 934, położonej w obrębie 3
miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
11.08.2009 10:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-326/2009 Z DNIA 30
lipca 2009 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 728/174,
o powierzchni 20 m², położonej w obrębie 8 miasta
Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
11.08.2009 10:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-325/2009 Z DNIA 30
lipca 2009 R.
w sprawie uchylenia Zarządzenia P.0151-177/2009 Prezydenta
Miasta Lubina z dnia 30 kwietnia 2009r. w
sprawie rozwiązania umów dzierżawy nieruchomości
oznaczonej nr geodezyjnym 616/90,..."

(Tomasz Przyszlak)
03.08.2009 11:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-324/2009 Z DNIA 30
lipca 2009 R.
w sprawie warunkowego umorzenia zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
03.08.2009 11:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-323/2009 Z DNIA 30
lipca 2009 R.
w sprawie zmiany Zarządzenia P.0151-258/2009 z dnia 24
czerwca 2009r. w sprawie umorzenia zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
03.08.2009 11:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-322/2009 Z DNIA 30
lipca 2009 R.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z
wykonania budżetu miasta Lubina za II kwartał 2009 roku."

(Tomasz Przyszlak)
03.08.2009 11:49 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-271/2009 Z DNIA 8
lipca 2009 R.
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego."

(Tomasz Przyszlak)
03.08.2009 11:49 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-272/2009 Z DNIA 8
lipca 2009 R.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia organizacji
i zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
03.08.2009 11:49 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-273/2009 Z DNIA 13
lipca 2009 R.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Lubina
na 2009 rok dla placówek oświatowych w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
03.08.2009 11:49 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-274/2009 Z DNIA 13
lipca 2009 R.
w sprawie zbycia na rzecz dotychczasowych najemców lokali
mieszkalnych oraz udzielenia pełnomocnictwa Naczelnikowi i
Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki
Gruntami, Rolnictwa i Ochrony..."

(Tomasz Przyszlak)
03.08.2009 11:49 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-275/2009 Z DNIA 13
lipca 2009 R.
w sprawie warunkowego umorzenia zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
03.08.2009 11:49 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-276/2009 Z DNIA 13
lipca 2009 R.
w sprawie określenia zasad i sposobu udostępniania
informacji publicznej oraz wysokości opłat z tytułu
dodatkowych wydatków poniesionych w związku z
udostępnieniem informacji publicznej."

(Tomasz Przyszlak)
03.08.2009 11:49 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-277/2009 Z DNIA 13
lipca 2009 R.
w sprawie przeprowadzenia V przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
03.08.2009 11:49 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-278/2009 Z DNIA 13
lipca 2009 R.
w sprawie rozłożenia na raty kwoty należnej za nabycie
prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr
geodezyjnym 341/1, położonej w obrębie 9 miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
03.08.2009 11:49 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-279/2009 Z DNIA 13
lipca 2009 R.
w sprawie rozłożenia na raty kwoty należnej za nabycie
prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr
geodezyjnymi: 342 i 343, położonej w obrębie 9 miasta
Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
03.08.2009 11:49 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-280/2009 Z DNIA 13
lipca 2009 R.
w sprawie rozłożenia na raty kwoty należnej za nabycie
prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr
geodezyjnymi: 45/1 i 45/3, położonej w obrębie 9 miasta
Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
03.08.2009 11:49 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-281/2009 Z DNIA 13
lipca 2009 R.
w sprawie rozłożenia na raty kwoty należnej za nabycie
prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr
geodezyjnym 344, położonej w obrębie 9 miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
03.08.2009 11:42 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-282/2009 Z DNIA 13
lipca 2009 R.
w sprawie rozłożenia na raty kwoty należnej za nabycie
prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr
geodezyjnym 400/43, położonej w obrębie 9 miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
03.08.2009 11:42 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-283/2009 Z DNIA 13
lipca 2009 R.
w sprawie rozłożenia na raty kwoty należnej za nabycie
prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr
geodezyjnym 164/21, położonej w obrębie 8 miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
03.08.2009 11:42 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-284/2009 Z DNIA 13
lipca 2009 R.
w sprawie: -sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych
nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodezyjnym 149/5 o
powierzchni 1097 m2, położonej w obrębie 6 miasta
Lubina,-udzielenia pełnomocnictw..."

(Tomasz Przyszlak)
03.08.2009 11:42 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-285/2009 Z DNIA 13
lipca 2009 R.
w sprawie: -sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych
nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodezyjnym 98/7 o
powierzchni 57 m2, położonej w obrębie 5 miasta Lubina,
-udzielenia pełnomocnictwa..."

(Tomasz Przyszlak)
03.08.2009 11:42 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-286/2009 Z DNIA 13
lipca 2009 R.
w sprawie: -sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych
nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodezyjnymi: 338,
337 i 184 o powierzchni 192 m2, położonej w obrębie 5
miasta Lubina, -udzielenia..."

(Tomasz Przyszlak)
03.08.2009 11:42 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-287/2009 Z DNIA 13
lipca 2009 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 281/175,
o powierzchni 20 m², położonej w obrębie 6 miasta
Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
03.08.2009 11:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-288/2009 Z DNIA 13
lipca 2009 R.
w sprawie zmiany stawki opłat rocznych z tytułu oddania w
użytkowanie wieczyste nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
03.08.2009 11:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-289/2009 Z DNIA 13
lipca 2009 R.
w sprawie zmiany stawki opłat rocznych z tytułu oddania w
użytkowanie wieczyste nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
03.08.2009 11:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-290/2009 Z DNIA 14
lipca 2009 R.
w sprawie przeprowadzenia II przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej."

(Tomasz Przyszlak)
03.08.2009 11:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-291/2009 Z DNIA 14
lipca 2009 R.
w sprawie dzierżawy nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
03.08.2009 11:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-292/2009 Z DNIA 14
lipca 2009 R.
w sprawie dzierżawy nieruchomości przeznaczeniem na
prowadzenie działalności rolniczej."

(Tomasz Przyszlak)
03.08.2009 11:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-293/2009 Z DNIA 16
lipca 2009 R.
w sprawie nabycia nieruchomości oraz udzielenia
pełnomocnictwa dla Naczelnika i
Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki
Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska do..."

(Tomasz Przyszlak)
03.08.2009 11:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-294/2009 Z DNIA 16
lipca 2009 R.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora
oraz udzielenia stosownych pełnomocnictw."

(Tomasz Przyszlak)
03.08.2009 11:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-295/2009 Z DNIA 16
lipca 2009 R.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora
oraz udzielenia stosownych pełnomocnictw."

(Tomasz Przyszlak)
03.08.2009 11:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-296/2009 Z DNIA 16
lipca 2009 R.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora
oraz udzielenia stosownych pełnomocnictw."

(Tomasz Przyszlak)
03.08.2009 11:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-297/2009 Z DNIA 16
lipca 2009 R.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora
oraz udzielenia stosownych pełnomocnictw."

(Tomasz Przyszlak)
03.08.2009 11:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-298/2009 Z DNIA 16
lipca 2009 R.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora oraz udzielenia
stosownych pełnomocnictw."

(Tomasz Przyszlak)
03.08.2009 11:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-299/2009 Z DNIA 16
lipca 2009 R.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora oraz udzielenia
stosownych pełnomocnictw."

(Tomasz Przyszlak)
03.08.2009 11:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-300/2009 Z DNIA 16
lipca 2009 R.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora oraz udzielenia
stosownych pełnomocnictw."

(Tomasz Przyszlak)
03.08.2009 11:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-301/2009 Z DNIA 16
lipca 2009 R.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora oraz udzielenia
stosownych pełnomocnictw."

(Tomasz Przyszlak)
03.08.2009 11:27 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-314/2009 Z DNIA 22
lipca 2009 R.
w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do
reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin, na Nadzwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa
Oczyszczania Sp. z o.o. w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
03.08.2009 11:27 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE P. 0151-314/2009 Z DNIA
23 lipca 2009 R.
w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do
reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin, na Nadzwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa
Oczyszczania Sp. z o.o. w Lubinie.

(Tomasz Przyszlak)
03.08.2009 11:01 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)