Czerwiec 2009

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Czerwiec 2009
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:26.06.2009 09:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:11.01.2011 09:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
11.01.2011 09:44 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
21.07.2009 10:06 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-270/2009 Z DNIA 30
czerwca 2009 R.
w sprawie powołania komisji konkursowych wyłaniających
kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr
3, 6 i 7 Szkoły Podstawowej Nr 3,10,12,14 oraz Zespołu
Szkół Sportowych w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2009 10:06 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-269/2009 Z DNIA 26
czerwca 2009 R.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Lubina
na 2009 rok dla placówek oświatowych w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2009 10:06 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-268/2009 Z DNIA 26
czerwca 2009 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2009r."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2009 10:06 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-267/2009 Z DNIA 25
czerwca 2009 R.
w sprawie ustalenia stawek opłat rocznych za ustanowienie
służebności gruntowych oraz służebności przesyłu na
gruntach stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2009 10:06 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-266/2009 Z DNIA 24
czerwca 2009 R.
w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do
reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin, na Zwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o...."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2009 10:06 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-265/2009 Z DNIA 24
czerwca 2009 R.
w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do
reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin, na Zwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa
Oczyszczania Sp. z o.o. w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2009 10:06 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-264/2009 Z DNIA 24
czerwca 2009 R.
w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do
reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin, na Zwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Budowa Szkoły
Podstawowej Nr 14” Sp. z o.o. w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2009 10:06 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-263/2009 Z DNIA 24
czerwca 2009 R.
w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do
reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin, na Zwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Odpadami „MUNDO” Sp. z o.o....."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2009 10:06 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-262/2009 Z DNIA 24
czerwca 2009 R.
w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do
reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin na Zwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników Regionalnego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lubinie"

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2009 10:06 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-261/2009 Z DNIA 24
czerwca 2009 R.
w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do
reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin, na Zwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników Lubińskiej Spółki Inwestycyjnej
Sp. z o.o. w Lubinie w likwidacji."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2009 10:06 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-260/2009 Z DNIA 24
czerwca 2009 R.
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż lokalu użytkowego położonego Lubinie przy
ul. Mikołaja Kopernika 10/5A wraz z oddaniem w użytkowanie
wieczyste... "

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2009 10:06 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-259/2009 Z DNIA 24
czerwca 2009 R.
w sprawie warunkowego umorzenia zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2009 10:06 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-258/2009 Z DNIA 24
czerwca 2009 R.
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2009 10:06 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-257/2009 Z DNIA 24
czerwca 2009 R.
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2009 10:06 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-256/2009 Z DNIA 24
czerwca 2009 R.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Naczelnika i
Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki
Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska do zawarcia
jednoosobowo aktu notarialnego."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2009 09:53 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-255/2009 Z DNIA 24
czerwca 2009 R.
w sprawie dzierżawy gruntu oznaczonego nr geodezyjnymi:
164/17, 164/18, 164/19, o powierzchni 7.743 m2, położonych
w obrębie 6 miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2009 09:53 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-254/2009 Z DNIA 24
czerwca 2009 R.
w sprawie przeprowadzenia II przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2009 09:53 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-253/2009 Z DNIA 24
czerwca 2009 R.
w sprawie przeprowadzenia II przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanych."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2009 09:53 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-252/2009 Z DNIA 24
czerwca 2009 R.
w sprawie przeprowadzenia II przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2009 09:53 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-251/2009 Z DNIA 24
czerwca 2009 R.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Lubina
na 2009 rok dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2009 09:53 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-250/2009 Z DNIA 24
czerwca 2009 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2009r."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2009 09:53 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-249/2009 Z DNIA 23
czerwca 2009 R.
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników
i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2009 09:53 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-248/2009 Z DNIA 23
czerwca 2009 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 855/167,
o powierzchni 594 m², położonej w obrębie 8 miasta
Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2009 09:53 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-247/2009 Z DNIA 22
czerwca 2009 R.
w sprawie odmowy umorzenia zaległości z tytułu
użytkowania lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2009 09:52 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-246/2009 Z DNIA 22
czerwca 2009 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2009 09:52 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-245/2009 Z DNIA 22
czerwca 2009 R.
w sprawie rozstrzygnięcia drugiego konkursu ofert na
wsparcie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie ich realizacji, przez organizacje
pozarządowe w 2009r."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2009 09:52 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-244/2009 Z DNIA 19
czerwca 2009 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnymi: 660/8,
660/29, 660/59, o powierzchni 1.351 m², położonej w
obrębie 8 miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2009 09:52 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-243/2009 Z DNIA 19
czerwca 2009 R.
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej obejmującej
działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 152/3, położonej
w obrębie 8 miasta Lubina..."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2009 09:52 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-242/2009 Z DNIA 19
czerwca 2009 R.
w sprawie przeprowadzenia III przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2009 09:52 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-241/2009 Z DNIA 19
czerwca 2009 R.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego rachunku dochodów
własnych."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2009 09:52 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-240/2009 Z DNIA 19
czerwca 2009 R.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2009 09:52 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-239/2009 Z DNIA 19
czerwca 2009 R.
w sprawie: - sprzedaży na rzecz współużytkowników
wieczystych nieruchomości gruntowej oznaczonej nr
geodezyjnym 275, o powierzchni 338 m2, położonej w
obrębie 2 miasta Lubina, -udzielenia ......."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2009 09:52 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-238/2009 Z DNIA 19
czerwca 2009 R.
w sprawie przekazania sprzętu komputerowego."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2009 09:52 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-237/2009 Z DNIA 18
czerwca 2009 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2009 09:52 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-236/2009 Z DNIA 18
czerwca 2009 R.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Lubina
na 2009 rok dla placówek oświatowych w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
26.06.2009 10:06 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
26.06.2009 09:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-235/2009 Z DNIA 15
czerwca 2009 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
26.06.2009 09:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-234/2009 Z DNIA 12
czerwca 2009 R.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego
Impresariatu Kultury w Lubinie za 2008r."

(Tomasz Przyszlak)
26.06.2009 09:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-233/2009 Z DNIA 12
czerwca 2009 R.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum
Kultury „MUZA” w Lubinie za 2008r."

(Tomasz Przyszlak)
26.06.2009 09:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-232/2009 Z DNIA 12
czerwca 2009 R.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Lubinie za 2008r."

(Tomasz Przyszlak)
26.06.2009 09:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-231/2009 Z DNIA 12
czerwca 2009 R.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka
Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie za 2008r."

(Tomasz Przyszlak)
26.06.2009 09:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-230/2009 Z DNIA 10
czerwca 2009 R.
w sprawie warunkowego umorzenia zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
26.06.2009 09:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-229/2009 Z DNIA 10
czerwca 2009 R.
w sprawie odmowy umorzenia zaległości z tytułu
użytkowania lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
26.06.2009 09:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-228/2009 Z DNIA 9
czerwca 2009 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 855/108,
o powierzchni 1.328 m², położonej w obrębie 8 miasta
Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
26.06.2009 09:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-227/2009 Z DNIA 9
czerwca 2009 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
26.06.2009 09:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-226/2009 Z DNIA 9
czerwca 2009 R.
w sprawie ustalenia stawki czynszu dla najemcy lokalu."

(Tomasz Przyszlak)
26.06.2009 09:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-225/2009 Z DNIA 8
czerwca 2009 R.
w sprawie warunkowego umorzenia zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
26.06.2009 09:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-224/2009 Z DNIA 8
czerwca 2009 R.
w sprawie rozłożenia na raty kwoty należnej za nabycie
prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr
geodezyjnym 69/60, o powierzchni 171 m2, położonej w
obrębie 8 miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
26.06.2009 09:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-223/2009 Z DNIA 5
czerwca 2009 R.
w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowej
oznaczonej nr geodezyjnym 7, położonej w obrębie 3 miasta
Lubina oraz udzielenia pełnomocnictwa dla Naczelnika i
Zastępcy Naczelnika....."

(Tomasz Przyszlak)
26.06.2009 09:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-222/2009 Z DNIA 5
czerwca 2009 R.
w sprawie nabycia w drodze komunalizacji nieruchomości
gruntowych oznaczonych nr geodezyjnymi: 19 i 20,
położonych w obrębie 3 miasta Lubina oraz nr 701/3 i
701/4, położonych w obrębie 8 miasta...."

(Tomasz Przyszlak)
26.06.2009 09:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-221/2009 Z DNIA 4
czerwca 2009 R.
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta
Lubina na 2009 rok dla Urzędu Miejskiego w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
26.06.2009 09:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-220/2009 Z DNIA 4
czerwca 2009 R.
w sprawie zmian w planie finansowym dla Urzędu Miejskiego w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
26.06.2009 09:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-219/2009 Z DNIA 4
czerwca 2009 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2009r."

(Tomasz Przyszlak)
26.06.2009 09:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-218/2009 Z DNIA 3
czerwca 2009 R.
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
26.06.2009 09:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-217/2009 Z DNIA 2
czerwca 2009 R.
w sprawie zmiany Zarządzenia P. 0151-190/2009 Prezydenta
Miasta Lubina z dnia 14 maja 2009r. w sprawie powołania
Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów
do Parlamentu Europejskiego"

(Tomasz Przyszlak)
26.06.2009 09:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-216/2009 Z DNIA 1
czerwca 2009 R.
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
26.06.2009 09:40 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)