Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o ulgę w  podatkach dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:
 • wniosek (załącznik nr 1)
 • dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku (np. faktury, rachunki związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego)
 • kserokopie zeznań podatkowych za ostatnie 3 lata
 • oświadczenie o stanie majątkowym (załącznik nr 2)
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 3)
 • inne dokumenty potwierdzające sytuację finansową i majątkową wnioskodawcy
 
Załączniki do pobrania:
 • Załącznik nr 1 – wniosek
 • Załącznik nr 2 – oświadczenie o stanie majątkowym
 • Załącznik nr 3 – informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 
Wniosek wraz z załącznikami można złożyć:
 1. w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym: /um-lubin/SkrytkaESP
 2. w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Lubinie, ul. J. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin
 3. w siedzibie tutejszego organu podatkowego: ul. J. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin

Sprawy prowadzi:
Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Lubinie
 
Kontakt telefoniczny:
 • podatek od nieruchomości - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej:
  /76/ 3070 130/
 • podatek od środków transportowych:
  /76/ 3070 122/

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Procedura wnioskowania o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:11.05.2020 11:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:04.03.2022 13:11