SPRAWA:
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
 
PRZEDMIOT SPRAWY:
Uzyskanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla osób, które przeżyły co najmniej lat w jednym związku małżeńskim.
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
 
PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn.zm.),
- Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.).
 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Miejski w Lubinie, pokój nr 20
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
Dowody osobiste.
 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.
Wysyłanie wniosków o Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie następuje z inicjatywy Prezydenta miasta Lubina za pośrednictwem wojewody dolnośląskiego po zgłoszeniu przez pary małżeńskie jubileuszu.
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla osób z terenu miasta Lubina wręczane są przez Prezydenta Miasta na uroczystościach organizowanych przez Urząd Miejski w Lubinie.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Akta stanu cywilnego - Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacji i Kadr
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:08.11.2018 10:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:08.11.2018 10:54