WYMAGANE DOKUMENTY:
- wypełniony formularz „Wniosek o wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego”
- dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku
- dowód osobisty
- dowód uiszczenia opłaty
 
OPŁATY SKARBOWE:
39zł – za wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego, dokonana w kasie Urzędu – pokój nr 30 lub na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Lubinie ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin, Nr konta 03 1240 3464 1111 0010 2751 1223
 
TERMIN ZAŁATWIENIA:
niezwłocznie
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
komplet dokumentów należy złożyć w pokoju 8 lub 10 Urzędu Miejskiego w Lubinie przy ul. Kilińskiego 10, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Wniosek do Sądu Rejonowego w Lubinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika o przyczynach odmowy
 
PODSTAWA PRAWNA:
art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.2082)
 
ZAŁĄCZNIKI:
Wniosek o wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Akta stanu cywilnego - Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacji i Kadr
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:19.09.2018 13:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:19.09.2018 13:37