Lubin, dnia  18 kwietnia  2018r.
 
RM.0002.04.2018
Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2017r. poz. 1875) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 24 kwietnia  2018r. o godz. 14.00  XXXIX sesję  Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej  Nr 106 w Ratuszu w Lubinie, Rynek 23.
 
Porządek posiedzenia:
1. Informacje Przewodniczącego Rady.
2. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 47 miasta Lubina -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 23/2018.
3. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 75 miasta Lubina  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 24/2018.
4. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 30/2018 (z uwagi na obszerność załącznika, zostaje on Państwu przesłany w formie elektronicznej)
5. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 78 -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 28/2018.
6. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 47 -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 29/2018.
7. Uchwała w sprawie nadania nazwy placowi na terenie miasta Lubina - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 25/2018.
8. Uchwała w sprawie podziału Gminy Miejskiej Lubin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych -  inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady - PROJEKT  NR 26/2018.
9. Uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Miejskiej Lubin -  inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady - PROJEKT  NR 27/2018.
10. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:19.04.2018 14:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Potocka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:19.04.2018 14:49