WYMAGANE DOKUMENTY:
- wypełniony formularz „Wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska”
- kopie pomocnych dokumentów potwierdzających zasadność wniosku
- dowód osobisty lub paszport polski
- dowód uiszczenia opłaty
 
OPŁATY SKARBOWE:
37zł – za wydaną decyzję w sprawie zmiany imienia lub nazwiska, dokonana w kasie Urzędu – pokój nr 30 lub na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Lubinie ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin, Nr konta 03 1240 3464 1111 0010 2751 1223
 
TERMIN ZAŁATWIENIA:
do 30 dni
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
komplet dokumentów należy złożyć w pokoju 8 lub 10 Urzędu Miejskiego w Lubinie przy ul. Kilińskiego 10, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lubinie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie
 
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (t.j. Dz. U. Z 2016r. Poz.10)
 
ZAŁĄCZNIKI:
Wniosek o zmianę imienia/nazwiska
Wniosek o zmianę imienia/nazwiska małoletniego

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Akta stanu cywilnego - Zmiana imienia i nazwiska
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacji i Kadr
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:14.03.2017 15:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:19.09.2018 13:54